Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 07-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.* update 09.15 uur

** update 14.26 uur

woensdag 7 juni 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.

De Kamer zet de behandeling voort van het wetsvoorstel tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet en over de invoering van deze wet (de Vreemdelingenwet 2000). De wijzigingen hebben tot doel de langdurige onzekerheid voor asielzoekers te beperken door betere en snellere procedures (alleen voortzetting van de eerste termijn van de zijde van de Kamer).

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Justitie en minister Korthals (Justitie) over de omgangsregeling voor kinderen na een scheiding (dit overleg had plaats op woensdag 24 mei jongstleden).
**Dit onderwerp vervalt.

Hierna spreekt de Kamer over de wijziging van de Rijksoctrooiwet in verband met de invoering van een Europese richtlijn ter bescherming van biotechnologische uitvindingen (te beginnen met de tweede termijn van de kant van de Kamer).

Ten slotte debatteert de Kamer op hoofdlijnen over het Bereikbaarheidsplan Randstad. Het gaat hier om een pakket aan maatregelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Randstad zoals beter openbaar vervoer, meer wegcapaciteit en een verlaging van de motorrijtuigenbelasting.

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.00 tot ca. 11.00 uur
*Klompézaal

Agenda: gesprek met de heer De Leeuw, vertegenwoordiger van de Gezondheidsdienst voor dieren, over de reorganisatie van deze dienst.

Financiën: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over de financiële verantwoording van het ministerie van Financiën over het jaar 1999.

Justitie: 10.00 tot ca. 13.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals en staatssecretaris Cohen (beiden Justitie) over de financiële verantwoording van het ministerie van Justitie over het jaar 1999.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 12.00 tot ca. 13.00 uur Klompézaal

Agenda: gesprek met een delegatie van de stichting Verpakkingen en Milieu over het heffen van statiegeld op plastic halve-literflesjes voor frisdranken.

Economische Zaken: 13.00 tot ca. 15.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink en staatssecretaris Ybema (beiden Economische Zaken) over de financiële verantwoording van het ministerie van Economische Zaken over het jaar 1999.
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 15.00 tot ca. 17.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met de staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de financiële verantwoording van het departement van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken over het jaar 1999.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
17.00 tot ca. 20.00 uur *Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Hermans en staatssecretaris Adelmund (beiden Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de financiële verantwoording van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het jaar 1999.

OPENBARE HOORZITTING

Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen: 10.00 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: het horen van personen in verband met de opdracht van de Commissie om de besluitvorming rond de deelname van Nederland aan de vredesoperaties te onderzoeken. De Commissie wil onder meer de vraag beantwoorden of de politieke besluitvorming met het oog op mogelijke vredesoperaties in de toekomst kan worden verbeterd. Achtereenvolgens worden gehoord:
10.00 10.45 uur mevrouw ir. M.B. Vos
11.00 12.00 uur ltadm. L. Kroon
12.15 13.15 uur prof. dr. ir. J.J.C. Voorhoeve 15.30 17.00 uur mr. F.H.G. De Grave

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur *Van Someren-Downerzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Economische Zaken, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat: 11.00 tot ca. 12.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: besloten briefing door vertegenwoordigers van het Platform voor de Nederlandse Luchtvaart over problemen met betrekking tot de luchtvaart.
Financiën: 12.00 tot 13.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: besloten algemeen overleg met minister Zalm en staatssecretairs Bos (beiden Financiën) over de voortgang van het primarolo-dossier. Het gaat hier om een onderzoek van de Europese Commissie over belastingstelsels binnen de Europese gemeenschap.
Buitenlandse Zaken: 13.00 uur *Van Someren-Downerzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures
Justitie: 14.30 uur *Suze Groenewegzaal
Agenda: procedures

Rijksuitgaven: 16.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: procedures.

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Defensie brengen van 7 tot 11 juni een werkbezoek aan het Caraibisch gebied. De leden zullen een oefening bijwonen van het Corps Mariniers. Ook wordt de uitvoering bekeken van een samenwerkingsverband tussen Nederland en de Verenigde Staten op het gebied van drugsbestrijding. Verder wordt een bezoek gebracht aan de kustwacht. De volgende leden nemen deel aan het bezoek: Van den Berg (SGP), Van den Doel (VVD), Van t Riet (D66), Valk (PvdA, voorzitter) en Zijlstra (PvdA).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie