Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Notitie Financien over vergroening fiscale stelsel

Datum nieuwsfeit: 07-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: VERGROENING FISCALE STELSEL (DERDE TRANCHE)


Persberichtnr.

00/128

Den Haag

7 juni 2000

VERGROENING FISCALE STELSEL

Vandaag heeft staatssecretaris Bos van Financiën de notitie Vergroening van het fiscale stelsel aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze notitie worden enkele ideeën in het kader van een verdere vergroening van het belastingstelsel besproken, zij het dat de concrete uitwerking van de maatregelen in de zogeheten derde tranche, maatregelen die pas per 1 januari 2001 in zullen gaan, plaats zal vinden in de zomer bij de besluitvorming rond het Belastingplan 2001.

Vergroening van het belastingstelsel is een belangrijk onderdeel van de herziening van het fiscale stelsel. Vergroening levert allereerst een bijdrage aan de verschuiving van directe naar indirecte belastingen. Daarmee wordt tevens een verbreding van de grondslag van de belastingheffing tot stand gebracht, waardoor mede een meer robuust en goed controleerbaar stelsel wordt vorm gegeven. Daarnaast is de vergroening een belangrijk beleidsinstrument gericht op een meer duurzame economische ontwikkeling. Het draagt er toe bij dat de maatschappelijke kosten met betrekking tot het milieu meer in de prijzen tot uitdrukking komen.

Nederland bevindt zich met groene belastingen internationaal gezien in de voorhoede. Het kabinet wil deze lijn ook naar de toekomst doortrekken. Zij het dat het kabinet hierbij met een toenemende complexiteit, ook voor wat betreft de Europese context, wordt geconfronteerd. Ook op dit punt wordt in de notitie ingegaan. De voorstellen van de Werkgroep vergroening van het fiscale stelsel II zullen een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van nieuwe beleidsvoornemens rond groene belastingen.

Deze breed samengestelde werkgroep zal volgend jaar met een rapportage komen.

De werkgroep zal bij energiebelastingen aandacht geven aan het verder fiscaal stimuleren van hernieuwbare energiebronnen, terwijl ook de positie van grootverbruikers zal worden onderzocht. Bij de mobiliteit zal de werkgroep kijken naar de fiscale behandeling van bestelautos, het belasten van autobezit en -gebruik en brandstof, de huidige tegemoetkomingen in de inkomstenbelasting met betrekking tot het woon-werkverkeer, maatregelen op het gebied van luchtvaart en geleid en de wiebeltax accijns. In het kader van ruimtegebruik en wonen zullen maatregelen bekeken worden op het gebied van bodemsanering en duurzaam bouwen. Voorts zal de mogelijkheid worden onderzocht of bij de WOZ waardebepaling en -vaststelling rekening gehouden kan worden met energiebesparende maatregelen en bodemsanering. Ook zal de werkgroep kijken naar diverse productheffingen en welke positieve prikkels ingesteld kunnen worden om het gebruik van duurzame producten te bevorderen. Tenslotte zal de werkgroep gevraagd worden ideeën te ontwikkelen voor de evaluatie van milieuheffingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie