Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng PvdA bij brief OCW inzake instroom HBO-verpleegkunde

Datum nieuwsfeit: 07-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid


7 juni 2000

Schriftelijke inbreng van de PvdA-fractie bij de brief van de minister van OCenW inzake de instroom HBO-verpleegkunde

 

Woordvoerders: Sharon Dijksma en Marriëtte Hamer

De leden van de PvdA-fractie hebben enige zorg over de mogelijke effecten van de maatregelen die de minister voorstelt in zijn brief 16 mei 2000 in reactie op de brief van de Algemene Vergadering van Verplegenden en Verzorgenden van 26 januari j.l. Toen de Kamer destijds instemde met de invoering van de profielen in de bovenbouw van havo en vwo, lag hieraan uitdrukkelijk de overweging ten grondslag dat met een zekere stroomlijning van de vakkenpakketten een betere aansluiting op het hoger onderwijs zou tot stand komen. Deze profielen werden afgestemd op bepaalde richtingen in het hoger onderwijs. In het bijzonder richtte de invoering zich ook tegen een fuikwerking: dat scholieren zich al op jonge leeftijd zouden vastleggen op een specifieke vervolgstudie die vervolgens in een aantal gevallen toch niet zou blijken te passen bij de betreffende personen. Het profiel Natuur en Gezondheid was in het bijzonder bedoeld voor vervolgstudies ten behoeve van de medische en verzorgende beroepen. De leden van de PvdA-fractie willen nu graag weten in hoeverre de maatregel van de minister afbreuk doet aan de hoofdgedachten achter de invoering van de profielen.

Het profiel Natuur & Gezondheid kan met deze maatregel aan specifieke waarde verliezen bijvoorbeeld in vergelijking met een van de maatschappijprofielen. Dit zou wellicht de onderlinge gelijkwaardigheid van de profielen kunnen aantasten en de levensvatbaarheid van het profiel Natuur & Gezondheid kunnen beperken. Kan de minister preciseren hoe breed de relevantie van dit profiel voor vervolgopleidingen nog blijft bij deze maatregel?

De leden van de PvdA-fractie onderkennen dat de personeelstekorten bij de gezondheidszorg op een aantal punten een nijpend probleem vormen, maar zij vragen zich af of dit probleem mede door deze maatregel wordt opgelost. Toen destijds in samenspraak met de instellingen voor hoger onderwijs de profielen werden geformuleerd, werd het profiel Natuur en Gezondheid, met biologie als kernvak, gezien als de beste voorbereiding op de opleidingen in de gezondheidszorg. Nu de aanmeldingen voor de gezondheidszorgopleidingen tegenvallen, klinken er echter vanuit de opleidingen geluiden dat het vak biologie in (te) geringe mate de noodzakelijke kennis voor de verpleegkundige opleiding omvat en leerlingen met biologie in hun pakket hierbij niet beter presteren dan leerlingen zonder biologie. Welke overwegingen verklaren de veranderde attitude bij instellingen voor hoger onderwijs? Bestaat de mogelijkheid dat dezelfde instellingen over enkele jaren weer zeer gaan hechten aan de vooropleidingseis van het vak biologie? Kan de minister nader toelichten in welke opzichten het vak biologie zijns inziens wel degelijk kennis, inzicht en vaardigheden biedt die noodzakelijk zijn voor het succes in de gezondheidszorgopleidingen?

De toelating van studenten met een biologie-deficiëntie zal betekenen dat men bij de gezondheidszorgopleidingen aan het begin van de propedeuse moet rekening houden met verschillende niveaus. Welke gevolgen voorziet de minister voor de kwaliteit en studeerbaarheid van deze opleidingen?

De maatregel van de minister draagt een tijdelijk karakter. Gaat hij deze maatregel ook evalueren? Op zich staat het niet vast dat na de twee jaar de argumenten van de HBO-raad zijn komen te vervallen. Welke waarborgen heeft de minister ingebouwd teneinde te voorkómen dat de termijn telkens wordt opgerekt? Zou in principe bij elke opleiding met tegenvallende instroomcijfers de vooropleidingseis kunnen worden verruimd? Welke criteria onderscheiden in dezen de gezondheidszorgopleidingen van andere opleidingen?

Bij gezondheidszorgopleidingen waarvoor de instroom aan een maximum is gebonden wordt de maatregel voorlopig niet van kracht. De minister houdt echter de mogelijkheid open dat ze wel wordt ingevoerd, indien de bestaande capaciteitsafspraken worden opgeheven. Beschouwt de minister dit als een automatisme of zal hij in dat geval ook inhoudelijk de noodzaak van de vooropleidingseis van biologie afwegen? Op welke wijze wordt de Kamer van de ontwikkelingen in dezen op de hoogte gehouden?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie