Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen huishoudens afgesloten van gas en licht

Datum nieuwsfeit: 07-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over huishoudens afgesloten van gas en licht
Gemaakt: 7-6-2000 tijd: 15:2

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Mosterd en Van de Camp van uw Kamer over huishoudens afgesloten van gas en licht.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)3

Kamervragen nr. 2990010700

Antwoorden op vragen van de leden Mosterd en Van de Camp (beiden CDA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over huishoudens afgesloten van gas en licht. (Ingezonden 4 mei 2000)

Vraag 1

Kunt u bevestigen dat steeds meer huishoudens worden afgesloten van gas en licht? Eemsbode d.d. 20 maart jl.

Antwoord 1

Nee, er zijn mij geen landelijke gegevens over aantallen gas- en lichtafsluitingen bekend. Het afsluiten van gas, water en licht gebeurt door energiebedrijven zelf zonder tussenkomst van derden (kantonrechter of deurwaarder) en wordt niet systematisch geregistreerd.

Vraag 2

Is het u bekend dat grote bedrijven, zoals energieleverancier Essent, bewust proberen schuldsaneringen via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) te omzeilen?

Antwoord 2

De Wsnp is bedoeld als stok achter de deur voor het treffen van een minnelijke regeling tussen schuldeiser en schuldenaar. Wanneer goede afspraken kunnen worden gemaakt tussen schuldeisers en schuldenaren is het in het minnelijke traject, dat voorafgaat aan de Wsnp, goed mogelijk om tot oplossingen van schulden te komen. In het minnelijke traject heeft de schuldeiser de vrijheid om met de schuldenaar tot een akkoord te komen over de betaling van schulden. Uitgangspunt voor de bedrijven hierin is het ontvangen van een zo volledig mogelijke vordering. In veel situaties blijkt het mogelijk een Wsnp-traject te voorkomen.

Indien de schuldenaar bij de rechter een verzoekschrift indient voor toepassing van de Wsnp dient de schuldeiser aan deze procedure medewerking te verlenen. In de Wsnp is de aflossing doorgaans lager dan in de minnelijke regeling. Hierdoor is voor schuldeisers de wettelijke regeling minder aantrekkelijk dan de minnelijke regeling. Dat zou ertoe kunnen leiden dat zij toepassing van de regeling proberen te vermijden.

De indruk uit het krantenartikel dat bedrijven als Essent bewust proberen de schuldsaneringen via de Wsnp te omzeilen wordt niet gestaafd door de gemeenten en schuldhulpverlenings-bureaus die zijn benaderd door de Rijksconsulent Sociale Zekerheid in de regio Noord. Op dit moment wordt onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie een evaluatie van de Wsnp uitgevoerd. In de evaluatie wordt onder meer onderzocht welke effecten de Wsnp heeft op het minnelijke traject.

Vraag 3

Worden door het beleid van genoemd energiebedrijf afspraken over schuldsanering in het kader van de Wsnp bemoeilijkt? Neemt daardoor het aantal afsluitingen van gas en licht toe?


2

Antwoord 3

Uit informatie van verschillende gemeenten en
schuldhulpverleningsbureaus in de regio blijkt niet dat het beleid van Essent afspraken over schuldsanering in het kader van de Wsnp bemoeilijkt. Het verband dat in de vraag wordt verondersteld kan derhalve niet worden bevestigd. Integendeel: momenteel zijn Essent en leden van het Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK) bezig met het maken van afspraken. Deze afspraken zullen voor alle partijen werkbaar zijn en duidelijkheid geven. Een concept-overeenkomst is gereed. Over enkele maanden wordt de definitieve overeenkomst verwacht.

Vraag 4

Hoe verhoudt deze gang van zaken zich met de letter en geest van de Wsnp?

Antwoord 4

Ik verwijs naar de antwoorden op de vragen 2 en 3. De wetsevaluatie moet in algemene zin aantonen in hoeverre de doelstellingen van de Wsnp worden gerealiseerd.

Vraag 5

Welke inkomensgroepen worden door dit beleid met name getroffen?

Antwoord 5

Schuldsanering treft vooral mensen met een laag inkomen. Circa 75% van de schuldenaren die een beroep doen op de Wsnp heeft een bijstands- of andere sociale uitkering.

Vraag 6

Welke maatregelen denkt u te nemen om het beleid van bedoeld energiebedrijf in overeenstemming te brengen met de Wsnp?

Antwoord 6

Ik vind het op dit moment niet nodig om maatregelen te nemen. De evaluatie van de Wsnp, waarover de Minister van Justitie u eind van dit jaar zal informeren, moet aantonen of maatregelen alsnog nodig zijn en zo ja, in welke richting die gezocht moeten worden. Verder ga ik ervan uit dat schuldbemiddelaars en schuldeisers verder zullen blijven werken aan structurele maatregelen ter voorkoming en oplossing van schulden in het minnelijke traject, zoals afspraken over een vroegtijdige signalering van betalingsachterstanden, budget-begeleiding en budgetbeheer.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie