Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen RPF over opvoeren van bromfietsen en scooters

Datum nieuwsfeit: 07-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen07.006 vragenformulier 7 juni 2000

Gemaakt: 7-6-2000 tijd: 14:38

Vragen van het lid Stellingwerf (RPF) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het opvoeren van bromfietsen en scooters. (Ingezonden
7 juni 2000)


1

Hebt u kennisgenomen van het bericht dat de vraag naar opvoersetjes voor bromfietsen en scooters toeneemt? Deelt u de opvatting van de rijwielhandelaren dat de groeiende vraag is toe te schrijven aan de op
15 december 1999 van kracht geworden maatregel 'bromfietsen op de rijbaan'? 1)


2

Welke concrete maatregelen zijn in voorbereiding om de opvoerproblematiek aan te pakken?


3

Bent u in dit kader nog van plan over te gaan tot de invoering van een apart kentekenbewijs voor brom- en snorfietsen? Waarom duurt het zolang voordat het betreffende wetsvoorstel, dat u al in de zomer van
1999 had willen indienen 2), wordt ingediend?

4

Kunt u ook aangeven in welke mate het standpunt van het Openbaar Ministerie en de politie over de aanpak van de opvoerproblematiek afwijkt van uw opvattingen?


5

Hoe intensief is momenteel de controle op de maximumsnelheid van brom- en snorfietsen? Bestaat er een causaal verband tussen het achterwege blijven van een apart kenteken en de intensiteit van controle?


6

Wat vindt u van de suggestie om - ter vergroting van de verkeersveiligheid - voor bromfietsen op de rijbaan ook een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur toe te staan, zodat er meer eenheid van snelheden op de rijbaan ontstaat? 3) Bent u van mening dat bromfietsen bij eventuele verhoging van de toegestane maximumsnelheid naast een theorietoets ook een praktijktoets moeten afleggen?


7

Wat heeft de op 3 juni 1996 gesloten Overeenkomst Brom-/snorfiets tussen het ministerie en de bromfietsbranche concreet opgeleverd? Moet niet worden geconcludeerd dat dit convenant - dat op 3 juni jl. afliep
- een te vrijblijvend karakter had, gelet op het feit dat allerlei afspraken over de aanpak van de opvoerdersproblematiek niet tot aansprekende resultaten hebben geleid?


8

Wordt binnenkort opnieuw een convenant afgesloten, nu de geplande kentekening van brom- en snorfietsen is vertraagd? Zo neen, waarom niet? Wat verzet zich ertegen in overleg met de branche een uitvoeringsprogramma op te stellen, waarin kwantificeerbare doelen worden opgenomen?

Zie Gelders Dagblad, 3 juni 2000

Zie de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 1 oktober
1998 (Kamerstukken Tweede Kamer, Vergaderjaar 1998-1999, 26 115, nr.
4, pag. 2)

Zie het rapport van het SWOV «Verkeersveiligheid: van onderzoek naar realisatie»(D-2000-2)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie