Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over financiële verantwoording '99 Ministerie Financiën

Datum nieuwsfeit: 07-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Financiële verantwoording over 1999 van het Ministerie van Financiën (070600)

Den Haag, 7 juni 2000

Doe wel en zie niet om, is een spreekwoord dat politici op het lijf is geschreven. Op de derde woensdag in mei hield de minister van Financiën de Kamer deze woorden voor. Goed dat het signaal heeft geklonken, maar het beeld dat politici niet zouden moeten omzien dient radicaal te worden doorbroken. Politici springen immers om met publiek geld van de belastingbetaler en dus dienen de middelen goed en doelmatig te worden besteed. Burgers ergeren zich terecht wanneer er gerede twijfel kan bestaan over falend overheidsbeleid met gemeenschapsgeld. Wel omzien dus.

Algemeen
Alvorens in te gaan op het financieel beleid van het Ministerie van Financiën eerst enkele opmerkingen van algemene aard.

1. Vanaf 2003 zullen we een nieuw type jaarverslagen kennen dat een beter inzicht zal geven in de kwaliteit van het financieel beheer en in de doelmatigheid van het beleid. De minister van Financiën (en trouwens ook de voorzitter van de Algemene Rekenkamer) liet zich ontvallen dat het nog wel een jaar of tien jaar kan duren voordat de nieuwe verantwoordingssystematiek goed op orde is. Tien jaar is echter toch tamelijk lang en wat meer ambitie kan geen kwaad. Kan de minister nog eens een toelichting geven op zijn toekomstperspectief en de ambities die hem voor ogen staan, althans op dit punt. De minister verdedigt zijn Zalmnorm met verve. Zou er ook niet te denken zijn aan een procedurele norm t.a.v. de doelmatigheidsbevordering, zoiets als een Zalmprestatienorm. Een dergelijke norm zou dan een tijdstip moeten bevatten waarop de financiële inzichtelijkheid feitelijk gerealiseerd dient te zijn. In dat kader zou dan ook gedacht kunnen worden aan, zolang die inzichtelijkheid nog niet kan worden gerealiseerd, het stellen van extra doelmatigheidseisen alvorens kan worden overgegaan tot het doen van nieuwe of extra uitgaven.


2. De Algemene Rekenkamer is kritisch over het financieel beheer van de ministeries en stelt dat een onvoldoende financieel beheer een slechte basis vormt voor de realisatie van de voornemens van VBTB. Op dit moment lijkt er een zekere spanning te bestaan tussen vragen op het gebied van doelmatigheid van overheidshandelen aan de ene kant (wachtlijsten in de zorg, precieze aantallen agenten, heenzendingen, beheersing van externe advieskosten e.d.) en de ambities om extra uitgaven te doen aan de andere kant (zorg, onderwijs, veiligheid
e.d.). Men kan zich op het standpunt stellen dat extra uitgaven niet alleen moeten stoelen op heldere en meetbare plannen maar ook voorafgegaan behoren te worden door een toets of het bestaande beleid wel voldoende doelmatig is. Wanneer pas vanaf 2003 en misschien pas over tien jaar meer helderheid bestaat over de doelmatigheid, roept dat wel vragen op over noodzaak en intensiteit van extra uitgaven. Graag van de minister zijn visie op de verhouding tussen prestatiemeting, die er voorlopig nog niet is, en de ambitie op de korte termijn om extra uitgaven te doen.


3. In de stukken wordt, conform de Europese systematiek, gesproken over het EMU-saldo, dat dit jaar volgens huidig inzicht 0,6% BBP zal bedragen. De rijksbegroting in enge zin zit echter nog steeds stevig in de min. Had het structurele saldo, mede gelet op de gunstige economische ontwikkeling, niet hoger dienen te zijn? Hoe beoordeelt de minister het huidige tekort van de centrale overheid (plm. 5,5 miljard), niet in de laatste plaats omdat de meevallers in belangrijke mate zijn toe te schrijven aan de gunstige economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en de meevallers in de sfeer van de werkloosheidsuitkeringen?

De CDA-fractie is zeer overtuigd van de wenselijkheid van alles rondom de derde woensdag in mei. Het dient een goede prestatiemeting en de bevordering van doelmatigheid. Bovendien gaat het hier om noodzakelijke instrumenten ten behoeve van de controlerende taak van het parlement.

Financieel beleid Ministerie van Financiën


4. Over het algemeen past een woord van waardering voor dit ministerie en dus ook voor de verantwoordelijke minister. De Algemene Rekenkamer spreekt van een lichte vooruitgang van het financieel beheer t.o.v. vorig jaar, er zijn geen ernstige tekortkomingen en de rechtmatigheid heeft van de ARK wat we vroeger noemden Oost-Europese scores gekregen: 100% bij de aangegane verplichtingen, 99,8% bij de uitgaven, 100% bij de ontvangsten. De minister zit echter niet alleen op lovende woorden te wachten, maar juist ook op kritische kanttekeningen. Het parlement moet immers omzien.


5. In de eerste plaats de beleidsprioriteiten waar de Tweede Kamer aandacht voor heeft gevraagd: de afdrachtvermindering en de investeringsfaciliteiten. De ARK constateert dat er geen adequate antwoorden op de gestelde vragen zijn gekomen. Dat is teleurstellend en gelet op de voorbeeldfunctie van dit departement en deze minister ook niet goed. De Kamer heeft relevante vragen gesteld, juist omdat het hier gaat om de doelmatigheid van overheidsinstrumenten die de belastingbetaler geld kosten. In dit verband kan ook worden gewezen op recent onderzoek vanuit het Tinbergen Instituut waaruit blijkt dat de effecten van op integratie gerichte arbeidsmarktmaatregelen in veel gevallen verwaarloosbaar zijn. Deelname aan beroepsarbeid kan immers zeer wel ook door andere factoren zijn veroorzaakt. Ook de ARK wijst op de mogelijkheid dat degenen die van investeringsregelingen gebruik maken ook zonder die regelingen wel eens geïnvesteerd zouden kunnen hebben. Juist vanwege het budgettaire beslag dient veel aandacht te bestaan voor de effectiviteit van fiscale en andere instrumenten. Het is dan niet goed dat de minister van Financiën de vragen van de Kamer in het jaarverslag in overwegende mate onbeantwoord heeft gelaten. In de nota n.a.v. het verslag is de minister alsnog ingegaan op Kamervragen, maar daarmee is de kritiek van de Algemene Rekenkamer naar onze indruk niet weggenomen.


6. De ARK heeft gelukkig betrekkelijk weinig kanttekeningen bij dit ministerie. Wel is er kritiek geuit op de informatiebeveiliging bij de belastingdienst en het financieel beheer inzake de automatisering. Wanneer denkt de minister een en ander te kunnen rechtzetten? Ook is er kritiek gekomen op de subsidieregeling voor tankstations in de grensstreek. Het is opvallend dat de rechtmatigheid uitsluitend wordt verbonden aan de visie van de Europese Commissie. Rechtmatigheid heeft evenzeer te maken met door de Nederlandse overheid gedane toezeggingen in de richting van belanghebbenden en met gewekt vertrouwen. Bovendien is het maar de vraag tot welke beleidsstappen de Nederlandse overheid had kunnen overgaan wanneer destijds niet voorzien zou zijn in de tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland. Terwijl de Europese Commissie miert over de regeling is het prijsverschil in benzine inmiddels opgelopen tot 40 cent. Heeft de minister enig idee hoe de tankstations denken over rechtmatigheid?

7. Twee opmerkingen over de nationale schuld en het FES. De ARK constateert spanning met art. 6, lid 3 van de Comptabiliteitswet en beveelt de minister aan de strijdigheid tussen deze wet en de begroting van de Nationale Schuld op te lossen. De minister heeft een creatieve oplossing; hij past niets aan maar wil de Comptabiliteitswet wijzigen. Kan hierop een toelichting worden gegeven en wanneer denkt de minister de bedoelde wijzigingen in het Staatsblad te hebben? Tot die tijd blijft er immers sprake van onrechtmatigheid. Staatsrechtelijk even pikant is het gedoe rondom het FES. Kan de beoogde beleidswijziging via de Slotwet, zoals de minister denkt, of moet het via de Instellingswet, zoals de ARK aangeeft? De CDA-fractie vertrouwt op dit punt eerder de ARK dan de minister. Heeft de minister terzake al advies van de Raad van State?


8. Ten slotte nog enkele resterende vragen: wat is de achtergrond van de tegenvaller van 1,9 miljard bij de inkomstenbelasting in 1999 en voorts welke precieze effecten worden beoogd (of zijn al gerealiseerd) in de sfeer van voorlichting euro, exportkredietreserve, fraudenotas en ziekteverzuim en emancipatie bij het ministerie?
Woordvoerder: Jan Peter Balkenende

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...