Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Adviesraad trekt lessen uit financiele crises

Datum nieuwsfeit: 07-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE BUZA

www.minbuza.nl

MIN BZ: PERSBERICHT AIV

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerp: Persbericht van de Adviesraad Internationale Vraagstukken Datum: 13 juni
2000

Kenmerk: 057/00

PERSBERICHT ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN

Embargo tot woensdagochtend 7 juni, 6.00 uur

Bevorder aansluiting van zoveel mogelijk landen bij bestaande internationale standaarden voor verkeer van geld en aandelen, help opkomende markten en ontwikkelingslanden in het algemeen hun financiële sector te versterken, bevorder een goed economisch beleid en, meer in het algemeen, een goed bestuur en beleid in die landen. Dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat niet opnieuw financiële crises uitbreken, zoals in 1997 en 1998 is gebeurd. Dit schrijft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in zijn advies .Enkele lessen uit de financiële crises van 1997 en 1998., dat is uitgebracht op verzoek van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken.

In het advies onderstreept de AIV het belang van internationale standaarden voor informatie- uitwisseling over en toezicht op de financiële sector. Aansluiting van zoveel mogelijk landen bij de afspraken die hierover zijn gemaakt in het kader van de Bank voor Internationale Betalingen te Bazel, kan het toezicht verder verscherpen. Nederland kan helpen de financiële sector in ontwikkelingslanden te versterken door technische assistentie te verlenen, te helpen wet- en regelgeving te ontwikkelen, training en opleiding te bieden en ministeries van Financiën en Centrale Banken te helpen opbouwen.

Voor veel ontwikkelingslanden is het een probleem kredieten te krijgen voor hun economische ontwikkeling omdat de politieke risico.s hoog worden ingeschat. In dit verband beveelt de AIV aan dat, naast de al bestaande handelskredietverzekeringen, de regering uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking, middelen vrijmaakt voor de financiering van een investeringsverzekering. Dit om de drempel te verlagen voor investeringen in ontwikkelingslanden, onder andere voor bedrijven uit Nederland of uit de betrokken landen zelf wanneer deze dat als rendabel beoordelen. Het gaat dan om risicokapitaal, om lange termijnleningen en om garantievormen die vooral in aanvulling op de faciliteiten van internationale multilaterale instellingen worden aangeboden. Deze nieuwe faciliteit zou in eerste instantie gericht dienen te zijn op de landen waarmee Nederland een structurele bilaterale ontwikkelingsrelatie onderhoudt.

Bij financiële crises kan het IMF slechts in beperkte mate aan de vraag naar krediet voldoen, aldus de AIV. Daar heeft het de middelen niet voor en het werkt bovendien in de hand dat banken en bedrijven de risico.s lichtvaardig gaan beoordelen. Het IMF moet, naast de gebruikelijke condities die het verbindt aan de verlening van krediet, de voorwaarden scheppen voor verdere betrokkenheid van de particuliere sector, óók in crisessituaties.

De financiële crises van 1997 en 1998, die gepaard gingen met een sterke koersdaling van de munten in sommige door de crises getroffen landen, hebben niet geleid tot handelspolitieke reacties in de geïndustrialiseerde wereld, vooral omdat de gevolgen voor de wereldconjunctuur meevielen. Er is geen zekerheid dat dit bij een toekomstige crisis weer zo zal zijn. Daarom onderstreept de AIV in zijn advies .Enkele lessen uit de financiële crises van 1997 en 1998. het belang van het tegengaan van een protectionistisch klimaat.

...NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot drs. F. van Beuningen, secretaris van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Tel: 070-3485335/ fax 070-3486256; E-mail: frank- (van.beuningen@minbuza.nl) (werk) of tel. 0180-614211/ E-mail: (beuningen6@zonnet.nl) (privé).

De adviezen van de AIV zijn ook te raadplegen op het internet WWW.AIV-ADVIES.NL

13 jun 00 17:53

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie