Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Het voorlopig karakter van een negatieve voorlopige aanslag

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Het voorlopig karakter van een negatieve voorlopige aanslag


DIRECTIE BEDRIJFSVOERING EN BELEID KLANTBEHANDELING BELASTINGDIENST

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA s Gravenhage

Uw brief van/kenmerk
Ons kenmerk
Den Haag

06-04-2000; CV129.485/HH

PFC2000/ 421 U

06 juni 2000

Onderwerp

communicatie met belastingplichtige inzake
het voorlopig karakter van een negatieve
voorlopige aanslag

Geachte mevrouw Van Nieuwenhoven,

De toenmalige Staatssecretaris van Financiën heeft bij brief d.d. 23 december 1999 (AFZ 1999- 03452 U) aangekondigd dat de mogelijkheden worden onderzocht om de communicatie met belastingplichtigen over het voorlopige karakter van negatieve voorlopige aanslagen te verbeteren.

In een brief d.d. 6 april j.l. nodigt de Voorzitter van de Commissie van de Verzoekschriften, de heer A. Apostolou, mij uit om spoed te maken met het bedoelde onderzoek, zodat reeds met ingang van de teruggaven in juni/juli de waarschuwing opvallend, helder en op niet mis te verstane wijze wordt opgenomen.

De gesignaleerde probleemgevallen hebben zich vooral voorgedaan bij de eenvoudige aangiftebiljetten inkomstenbelasting, zoals bijvoorbeeld het E- biljet. Voor negatieve voorlopige aanslagen, als gevolg van een ingediende aangifte op een dergelijk biljet, werd de waarschuwing over het voorlopige karakter van de teruggaaf op de achterkant van het aanslagbiljet afgedrukt. Het onderzoek heeft mij aanleiding gegeven tot de volgende maatregelen.

Voor de in 2001 op te leggen voorlopige aanslagen, wordt mede met het oog op het Belastingplan 2001, onderzocht of en in hoeverre de waarschuwing door middel van kleurondersteuning of omkadering nog nadrukkelijker onder de aandacht van de belastingplichtige kan worden gebracht.

De waarschuwing wordt in elk geval in plaats van op de achterkant van het aanslagbiljet op de voorkant van het biljet afgedrukt, direct onder de berekening van het inkomen en de teruggaaf.

Deze laatste maatregel, het afdrukken van de waarschuwing op de voorzijde van het biljet, rechts onderaan, is reeds sinds eind april van kracht voor het belastingjaar 1999. Voor dat jaar was deze wijziging, gegeven het korte tijdsbestek, het maximaal haalbare.

Bijgevoegd treft u een kopie aan van een met ingang van eind april aangepast biljet voorlopige aanslag IB99.

Alle voorlopige aanslagen naar aanleiding van ingediende aangiftebiljetten 1999 zijn ondertussen verwerkt. Van de in totaal 4 miljoen verzonden biljetten, zijn er ruim twee miljoen verzonden in de variant, waarbij de waarschuwing op de voorkant is afgedrukt, indien van toepassing.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Financiën,

W. Bos

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie