Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwkundige en technische gebreken Sportiom Den Bosch

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Hertogenbosch

BOUWKUNDIGE EN TECHNISCHE GEBREKEN SPORTIOM

do 08 juni 2000

Aannemers worden aangesproken op bouwgaranties

In de afwikkeling van de bouw van het Sportiom zijn een onverwacht groot aantal bouwkundige en technische gebreken geconstateerd die vallen onder de bouwgaranties van de aannemers. Het gaat om zaken die op korte of langere termijn de bouwkundige staat van het gebouw aantasten, maar geen gevolgen hebben voor veiligheid en comfort van bezoekers en personeel. Zo blijken de kelders niet waterdicht te zijn, waardoor technische installaties kunnen worden aangetast. De kosten van reparatie, waaronder grondwaterschade, bedragen volgens een eerste raming circa 4.515.000 gulden. De directie van het Sportiom heeft de eigenaar, de Verhuurmaatschappij De Vliert N.V., dringend gevraagd de gebreken op korte termijn te repareren.

Recentelijk zijn bij een door Sportiom B.V. opgedragen inspectie van de bouwkundige en installatietechnische staat van het Sportiom diverse gebreken en tekortkomingen geconstateerd welke bij niet verhelpen ervan op langere termijn tot omvangrijke kosten kunnen leiden. Sportiom B.V. heeft als exploitant een aanmerkelijk belang hierbij aangezien zij ook de onderhoudsplicht van het centrum heeft.

Aard van de gebreken

De geconstateerde gebreken zijn in 3 categorieën te verdelen :


1. gebreken ontstaan als gevolg van (grond)wateroverlast in kruip-
kelder- en overige ruimten; hierover loopt reeds een procedure tussen Verhuurmaatschappij en de gemeente. Op dit moment ligt deze kwestie bij de verzekeraar van de gemeente. Deze gebreken betreffen:


* condens- en schimmelvorming in vochtige ruimten
* corrosie van metalen delen, bedrading en leidingen
* abnormale slijtage van opgestelde apparatuur
* belemmering bij schoonmaak- en onderhoudswerken
* aantasting van betonconstructies


2. bouwkundige en bouwfysische gebreken.
Dit zijn tekortkomingen in de uitvoering van werken tijdens de bouw of het gevolg van de toegepaste materialen en/of constructies; o.m.:


* kitvoegen m.n. in natte ruimten vertonen gebreken
* tegelwerken laten los en hebben deels poreuze voegen
* betonnen onderdelen in zwembad- en kruipruimten (vocht)
* lekkages t.g.v. geen goed afsluitende kelderwanden
* wandbeplating in ijshal en sporthal

* dakbedekking op zwembaddaken vertonen verdachte plekken

3. installatietechnische gebreken.

Met name zijn hier gebreken te verwachten als gevolg van het vochtige klimaat in de technische ruimten;


* slecht fungerende hydraulische lift

* voortijdige slijtage door vochtinwerking
* wijze van afzuigen van gebruikte lucht

* gedeeltelijk ontbreken van aanzuigkanalen
Aansprakelijkheid

In beginsel zijn drie partijen die bij de realisering van het project betrokken waren aanspreekbaar voor de geconstateerde gebreken.

In willekeurige volgorde:

* de bouwkundig hoofdaannemer

* de installatie-adviseur /leverancier

* het bouwmanagementbureau (als ontwerper en bestekschrijver en als bouwdirectie).

Procedureel

Op grond van de resultaten van eerdergenoemde inspectie hebben Sportiom B.V. en Libéma Exploitatie B.V. de eigenaar van het complex, de Verhuurmaatschappij De Vliert N.V., verzocht om stappen te ondernemen en tot oplossing van de geconstateerde gebreken over te gaan. De directie van de Verhuurmaatschappij heeft zich vervolgens gewend tot de aandeelhouders Libéma B.V. (voor 15 %) en de Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrijetijd N.V. (voor 85 %) om in overleg tot oplossing van deze problematiek te geraken. Tot deze oplossing behoort o.m. een verzoek aan de aandeelhouders om middelen te verstrekken om zo nodig op korte termijn herstelwerkzaamheden te kunnen doen uitvoeren als andere partijen in gebreke blijven.

Ook heeft zij de bij de bouw van het Sportiom betrokken partijen in kennis gesteld van de ontstane problematiek en onder voorbehoud van alle rechten verzocht om op grond van garantieverplichtingen tot herstel van de gebreken over te gaan. Intussen beraad de Verhuurmaatschappij zich over zo nodig te ondernemen (juridische) stappen als partijen in gebreke blijven om dit op korte termijn te doen.

De Ontwikkelingsmaatschappij als aandeelhouder van de Verhuurmaatschappij heeft onvoldoende middelen om de gevraagde voorfinanciering te kunnen doen en heeft de gemeente verzocht om als aandeelhouder in de Ontwikkelingsmaatschappij haar tijdelijk financieringsmiddelen te verstrekken om aan het verzoek van de Verhuurmaatschappij te kunnen voldoen. Aan Libéma B.V. is voor haar aandeel van 15 % hetzelfde verzoek gedaan.

Financiën

Een eerste raming van de kosten van herstel van deze gebreken en het treffen van voorzieningen om verdere schade te voorkomen belopen een bedrag van circa 4,5 miljoen. Naar rato van haar eigendomsaandeel in de Verhuurmaatschappij betekent dit voor de Ontwikkelings-maatschappij een voorfinancieringsbehoefte van 3.837.750,00 ( 1.741.495,02) en voor Libéma een bedrag van 662.250 (( 300.515,95).

Voor meer informatie:

Afdeling Communicatie

Carlo van de Borg

Tel.: (073) 6155168

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie