Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstellen DTE-tarieven ter inzage

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet

DTe - Elektriciteitswet 1998

Ontvangst en terinzagelegging voorstellen aansluittarieven voor een gewenste aansluitcapaciteit van meer dan 3 MVA


1. Tussen 30 mei en 2 juni 2000 heeft DTe tariefvoorstellen ontvangen voor aansluittarieven voor een gewenste aansluitcapaciteit van meer dan 3MVA, of de door de netbeheerder gehanteerde ondergrens voor die categorie.


2. In artikel 2.3.3.A van de TarievenCode, zoals vastgesteld door de directeur DTe d.d. 30 september 1999, is vastgelegd dat de aansluittarieven voor een gewenste aansluitcapaciteit van meer dan 3 MVA tot 30 juni 2000 op basis van voorcalculatorische projectkosten met betrekking tot een dergelijke aansluiting plaatsvinden.

3. De volgende netbeheerders hebben een voorstel voor de aansluittarieven zoals bedoeld in punt 1 ingediend:
* Continuon Netbeheer NV

* Delta Netwerkbedrijf BV

* Edelnet Delfland BV

* Eneco Netbeheer BV

* Essent Netwerk Noord NV

* Essent Netwerk Friesland NV

* Essent Netwerk Brabant NV

* Essent Netwerk Limburg NV

* EWR Netbeheer BV

* Netbeheer Midden-Holland NV

* Noord West Net NV

* ONS Netbeheer BV

* Westland Energie Infrastructuur BV


4. Op de voorbereiding van de vaststellingsbesluiten van deze aansluittarieven zoals bedoeld in overgangsartikel IV van de Elektriciteitswet 1998 heb ik besloten de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing te verklaren.


5. Op grond van artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht liggen de voorstellen voor de tarieven die de netbeheerders ten hoogte in rekening mogen brengen voor de aansluiting, na de datum van deze publicatie, voor een periode van vier weken voor belanghebbenden ter inzage bij de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet, Johanna Westerdijkplein 107, Den Haag. Voor zover de stukken bedrijfsvertrouwelijke gegevens bevatten zullen deze niet ter inzage worden gelegd.


6. Wanneer u één of meer van de ingediende voorstellen wilt inzien, dan verzoek ik u hierover contact op te nemen met de heer A. Smits van de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet, telefoon 070-3303508.


7. Op grond van artikel 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden na de datum van deze publicatie, voor een periode van vier weken hun zienswijze op één of meer van de voorstellen naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Voor een verzoek om door de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet te worden gehoord kunt u zich wenden tot mevrouw M. Stefanski van de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet, telefoon 070-3303504.
Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

J.J. de Jong, directeur Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet.

Datum plaatsing Staatscourant 8 juni 2000

terug

Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie