Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitbreiding voorzieningen bijzondere bijstand Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


Uitbreiding voorzieningen bijzondere bijstand

Het college van B&W stelt voor de bijzondere bijstand in Amsterdam vanaf dit jaar verder uit te breiden. Door een breed pakket van maatregelen krijgen meer Amsterdammers met een laag inkomen recht op ondersteuning als zij door bijzondere omstandigheden extra kosten moeten maken. Het college heeft 8 miljoen gulden te verdelen uit de nu niet gebruikte ruimte in het budget voor bijzondere bijstand. Door de nieuwe maatregelen komt er bijvoorbeeld meer geld beschikbaar voor jongeren, voor voormalige dak- en thuislozen, en voor gehandicapten en chronisch zieken.

Het college wil een deel van het geld gebruiken voor bijstand aan mensen die van een inkomen als alleenstaande hun gezin in het land van herkomst ondersteunen. Het voorgestelde pakket van maatregelen komt tegemoet aan diverse raadsmoties, en aan wensen die door maatschappelijke organisaties naar voren zijn gebracht. Het pakket van maatregelen omvat diverse voorstellen. Het college wil ook meer ondersteuning aan migranten geven die voor de sociale zekerheid als 'alleenstaand' te boek staan, maar een gezin in het land van herkomst onderhouden. Als deze kostwinners een inkomen onder of op (105%) van de bijstand voor alleenstaanden hebben, komen zij in aanmerking voor bijzondere bijstand. Naar schatting gaat het in Amsterdam om zo'n 1000 personen. De beschikbare middelen worden ingezet om de ondergrens bij de vergoeding van wettelijke eigen bijdragen (bijvoorbeeld voor het ziekenfonds of rechtsbijstand) af te schaffen. Tot nu toe kwamen eigen bijdragen pas voor vergoeding uit de bijzondere bijstand in aanmerking als er meer dan 100 gulden betaald moet worden. Jongeren zullen in de nieuwe voorstellen recht hebben op meer bijzondere bijstand. Dit geldt bijvoorbeeld voor tienermoeders.

Gehandicapten en chronisch zieken hebben vaak een duurder leefpatroon, deels door kosten die met de medische problemen samenhangen, deels door afgeleide kosten, bijvoorbeeld andere sociale activiteiten die extra geld kosten. Er wordt nu voorgesteld de individuele bijzondere bijstand (waarbij steeds aparte aanvragen moeten worden ingediend) te vervangen door een vast maandelijks bedrag voor bepaalde groepen gehandicapten. De voorstellen voorzien ook in een aanvullende ziektekostenverzekering (bijvoorbeeld een goede tandartsverzekering) voor cliënten van de Sociale Dienst. Dit moet nog verder worden uitgewerkt. Hierover is overleg met het ziekenfonds gaande. Tenslotte komt er meer geld voor dak- en thuislozen die zich op een vast adres gaan vestigen. Amsterdam wil met bijzondere bijstand een bijdrage geven voor de kosten die bij het aangaan van een huurcontract en de inrichting van een woning komen kijken. Ook wordt de draagkrachtberekening voor mensen met een bovenminimaal inkomen aangepast, zodat bijzondere bijstand er minder snel toe leidt dat zij in de armoedeval lopen. Bespreking in de raadscommissie is op 28 juni.

Hans Joosten 5522056.

^


-

© gemeente Amsterdam - 8-06-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie