Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng van Feenstra (PvdA) bij het Jaarverslag Milieubeheer

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

8 juni 2000

Inbreng Jaap Jelle Feenstra(PvdA)bij het Jaarverslag Milieubeheer

1. Het Jaarverslag van VROM moet duidelijk worden opgevat als een eerste stap in een groeiproces; een duidelijke koppeling tussen doelstellingen en activiteiten, prestaties en kosten is nog niet gepresenteerd; een daarop toegesneden nieuwe opzet van de Begroting moet hiervoor de basis bieden.

2. Milieugelden moeten goed worden aangewend, zoals alle middelen. Toezicht en verantwoording is mogelijk, zowel via de begroting van VROM als -na overheveling- via de begrotingen van andere departementen, en dat geldt ook voor de aan gemeenten en provincies overgedragen milieu-gelden.


* Maar welk deel van de milieugelden loopt via niet-overheden, dus via stichtingen, instellingen, organisaties, doelgroepen, etc.?
* En hoe verloopt dan toezicht en verantwoording?
3. Dan een politiek belangrijk punt; de gelden voor geluidhinder.

In 1999 is 107 mln gld uitgegeven aan saneringsmaatregelen. Nagenoeg het hele budget is besteed aan effectgerichte maatregelen, namelijk 102 mln, we hebben het dan over gevelisolatie 60 mln en geluidsschermen 40 mln.

Er wordt slechts 5 mln besteed aan bronmaatregelen, dwz deelnemen aan internationale discussie over nieuwe typekeuringen voor voertuigen, aan het voorbereiden van een subsidieregeling voor stillere wegdekken en aan een demonstratieproject voor stillere goederentreinen.

Dat is ten ene male onvoldoende, de PvdA maakt hier een punt van!

De afdruk van onze sterk groeiende ekonomie conflikteert op steeds meer plaatsen met de eveneens groeiende leefbaarheidswensen van onze burgers; Nederland raakt in termen van leefbaarheid vol! De PvdA vindt dit een urgent punt; de mobiliteit groeit, de Raad voor Verkeer & Waterstaat voorspelt dat alleen al het binnenlands goederenvervoer met een factor 2 zal toenemen tot 2030 en het internationale goederenvervoer zelfs met een factor 3.

Eerlijke prijzen kunnen transportpreventie en doelmatige distributie bevorderen, maar dan nog blijft het probleem van overlast en hinder groot. Dit vraagt om een meer gerichte en meer fundamentele aanpak. De PvdA bepleit een dubbelslag, bestaande uit effectgerichte maatregelen, die nodig en nuttig zijn en vooral moeten worden betaald door de veroorzakers, zodat budgettaire ruimte wordt vrijgemaakt voor een forse inzet op brongerichte maatregelen; het moet schoner, slimmer én ook stiller!

De toekomst vraagt om stil vervoer, en niet om nog meer geluidsschermen!

Wij vragen om een dergelijk aanpak bij de komende begroting, zoals door ons bepleit in de nota Kracht en Kwaliteit (pag 47), anders komen we zelf met voorstellen!

4. Een goede zaak dat een doorbraak is gerealiseerd mbt tot een hardnekkige erfenis uit een vuil verleden; de sanering van de gasfabrieksterreinen. Complimenten voor de nu gezamenlijk gedragen sanering door sector, provincies en Rijk. Deze aanpak komt ook de revitalisering van binnensteden ten goede. Over verhaalacties bij deze historisch verontreinigingen, van vóór 1975, zijn wij niet optimistisch.

5. De Klimaatgelden, 3 miljard over de periode 1998-2011, een fors bedrag voor een fors probleem. Welk deel daarvan is of wordt verhaald op de verbruikers cq veroorzakers? Voor toezicht en controle zijn sector-gegevens nodig, zodat de Kamer tijdig kan vaststellen of sectoren voldoende resultaat boeken, danwel dat de aanpak een tandje hoger moet.

6. Tot slot, de Inspectie Milieuhygiene; de LCCM-strategie plus de provinciale bestuursakkoorden plus de ambities mbt toezicht en handhaving moeten voluit worden uitgevoerd. Dat vergt dus een adequaat apparaat, in omvang en kwaliteit, ook voor de inzet bij incidenten en actuele zaken; daar voldoende ruimte voor vrijmaken in de Begroting heeft op voorhand onze steun.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie