Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Sociaal Impulsfonds Beleidsovereenkomsten Gent en Mechelen

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 8 JUNI 2000

Sociaal Impulsfonds Beleidsovereenkomsten Gent & Mechelen
Op voorstel van Vlaams minister voor Stedelijk Beleid Johan SAUWENS keurde de Vlaamse regering twee belangrijke beleidsovereenkomsten in het kader van het Sociaal Impulsfonds goed, nl. die met de stad en het OCMW van Gent en van Mechelen. Met het Sociaal Impulsfonds beoogt de minister de leef- en omgevingskwaliteit in steden en gemeenten te verhogen. Gent en Mechelen kennen op dat vlak nog problemen. Via de resultaatsgerichte afspraken opgenomen in de goedgekeurde overeenkomsten worden de nodige impulsen gegeven om hieraan iets te doen.

Gent

In de nieuwe beleidsovereenkomst Sociaal Impulsfonds voor de periode 2000-2002 kan Gent verderwerken aan datgene wat in de vorige periode (1997-1999) werd opgebouwd. Gent diept de onderwerpen meer uit en stelt veel in het werk om de vooropgestelde resultaten effectief te meten, om nog beter inzicht te krijgen in de lokale situatie en zo nog gerichter beleidsmatig in te grijpen.

In de beleidsovereenkomst worden volgende belangrijke doelstellingen naar voren geschoven.


- Het herstellen van leef- en woonomgeving in achtergestelde wijken vormt een belangrijke prioriteit: de leefomgeving wordt verbeterd door een versnelde en gerichte heraanleg van openbaar domein. Hierbij worden de wijkbewoners via samenspraak sterk betrokken. Daarnaast voert Gent een gericht grond- en pandenbeleid en heeft de stad extra aandacht voor de reinheid van de stad. De kwaliteit van de woongelegenheden zal men samen met de verschillende huisvestingsactoren verhogen. Het terug- dringen van het aantal verwaarloosde en leegstaande pan- den, ondersteunen van de sociale huisvesting, het stimuleren van renovatie en nieuwbouw via premies, zijn enkele voorbeelden van hoe dit wordt aangepakt.

- Een tweede groot luik betreft welzijnsbevordering van maatschappelijk kwetsbare groepen. De toegankelijkheid van de sociale dienstverlening wordt verhoogd door het uitbouwen van de stedelijke buurtcentra en de welzijns- bureau's. Op onderwijsvlak wenst men vooral de school- achterstand van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te verminderen. Er wordt een plan van aanpak van een verbeterde gezondheidszorg voor maatschappelijk kwetsbare groepen opgemaakt en geïmplementeerd. Via ondermeer kunst in de buurt en het "Wijkpaleis" moet de participatie van buurtbewoners aan het cultuuraanbod en de cultuurproductie toenemen. Maatschappelijk kwetsbare jongeren moeten meer hun gading vinden in een aangepast aanbod, dat ondermeer wordt gerealiseerd door een aanpas- sing en uitbreiding van sport-, speel- en ontmoetings- infratsructuur en de ondersteuning van jeugdwerkinitia- tieven. Ten slotte wordt er grote aandacht besteed aan thuiszorg voor bejaarden en aan vrouwen met kinderen die in armoede leven.


- Derde grote doelstelling is allochtonen, vluchtelingen en woonwagenbewoners op volwaardige wijze te laten deel- nemen aan het maatschappelijk gebeuren. Gent werkt hier- voor haar beleidsplan rond etnisch-culturele minderheden verder uit en zal ook de participatiegraad van de doel- groepen meten om het beleid zonodig bij te sturen.

- Ten slotte besteedt Gent aandacht aan langdurig en laaggeschoolde werklozen via een conglomeraat van tra- jectbegeleiding en opleidings- en tewerkstellingsprojec- ten.

Voor de uitvoering van zijn overeenkomst met de Vlaamse regering ontvangt Gent voor de drie jaar in totaal 3,372 miljard fr., waarvan het OCMW 35% van de middelen aan- wendt en de stad 65%. De meeste middelen gaan naar leef- en woonkwaliteit (24%) en welzijnsbevordering (39%)

Mechelen

Mechelen behoudt dezelfde werksporen als in de vorige beleidsperiode, doch geeft wel nieuwe impulsen. Bovendien is de samenwerking tussen stad en OCMW verbeterd.

In de nieuwe beleidsovereenkomst stelt Mechelen zich doe- len op het vlak van het verhogen van de leef- en omge- vingskwaliteit in achtergestelde wijken, welzijnsbevor- dering van zorgbehoevenden, minderhedenbeleid, werkgele- genheid voor laaggeschoolde, langdurig werklozen, bestaansminimumstrekkers en maatschappelijk kwetsbare jongeren, het toegankelijker maken van de woningmarkt voor risicogroepen, het verhogen van de onderwijskansen van sociaal-economisch zwakkere leerlingen en de gezond- heidszorg.

Het zwaartepunt van de het impulsbeleid dat Mechelen tot eind 2002 wil voeren ligt ondermeer op volgende vlakken.


- Er wordt werk gemaakt van wijkontwikkeling in het kader van het verbeteren van de leef- en omgevingskwaliteit. Mechelen stimuleert via het Sociaal Impulsfonds een wijk- ontwikkelingsbeleid in 4 aandachtsgebieden, met name Nek- kerspoel, Brusselsesteenweg/Hombeeksesteenweg, Tervuurse- steenweg en Generaal De Ceuninckstraat. Dit houdt in dat getracht wordt om met betrokkenheid van wijkbewoners en diensten te bepalen welke acties aangewezen zijn om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Zo is reeds duidelijk dat in de wijk Nekkerpsoel bijzondere aandacht zal gaan naar de jeugd door betere ontmoetings- en speel- ruimten te realiseren en het aanbod van de kinder- en jongerenwerkingen te reorganiseren.


- De mogelijkheden voor socio-culturele activiteiten wor- den verbreed. Bijzondere aandacht gaat naar het toeleiden en activeren van kansarme jeugd naar cultuur. Hiertoe zal gezocht worden naar samenwerking met zowel de grote als de kleine cultuurproducenten met het doel een aangepaste multiculturele programmatie uit te bouwen en een speci- fiek toeleidingsbeleid uit te bouwen.


- Een wordt een positieve-actieplan minderheden uitge- werkt. Mechelen wil stimuli ontwikkelen om de tewerkstel- ling van allochtonen bij de stad en in bedrijven te stimuleren. Zo wordt de inschakeling van een jobcoach voorzien, specifiek om de tewerkstelling van allochtonen in bedrijven te stimuleren.


- De woningmarkt wordt toegankelijker gemaakt voor kans- armen. Ondanks het feit dat het OCMW reeds heel wat woon- gelegenheden verhuurt aan kansarmen, blijft er grote nood bestaan aan bijkomende sociale wooneenheden. Om dit aan- bod te verruimen wordt een nieuwe vorm van samenwerking tussen stad en OCMW gerealiseerd. Zo wil de stad instaan voor de materiële huisvesting (via aankoop, inhuurname, renovatie ..), waarna deze woningen ter beschikking wor- den gesteld van het OCMW, die ze op haar beurt kan ver- huren aan kansarmen.

Voor de uitvoering van de beleidsovereenkomst Sociaal Im- pulsfonds 2000-2002 ontvangt Mechelen voor de drie jaar in totaal 776 miljoen, waarvan het OCMW ongeveer 40% van de middelen aanwendt en de stad 60%. De meeste middelen gaan naar de doelstellingen rond leef- en omgevingskwali- teit (24%) en welzijnsbevordering (36%).

persinfo : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: (persdienst.sauwens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...