Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA-inbreng Voortgangsnota Arbeidsongeschiktheidsregelingen

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Nieuws : CDA-inbreng Voortgangsnota
Arbeidsongeschiktheidsregelingen

CDA-inbreng Voortgangsnota Arbeidsongeschiktheidsregelingen CDA-inbreng Voortgangsnota Arbeidsongeschiktheidsregelingen CDA- inbreng Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) CDA- inbreng Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR)
CDA-inbreng Vreemdelingenwet 2000 CDA-inbreng Vreemdelingenwet 2000 Jan Kees de Jager (31) nieuwe penningmeester CDA Jan Kees de Jager (31) nieuwe penningmeester CDA
CDA voor gebruik DNA bij opsporing CDA voor gebruik DNA bij opsporing CDA-inbreng debat Asielbeleid AMA's CDA-inbreng debat Asielbeleid AMA's
Discussieer mee over het Europees Kampioenschap Voetbal, Euro 2000 Discussieer mee over het Europees Kampioenschap Voetbal, Euro 2000
CDA-inbreng Voortgangsnota Arbeidsongeschiktheidsregelingen

Den Haag, 8 juni 2000

Algemeen: er is meer nodig
Vandaag bespreken we de voortgangsnota
arbeidsongeschiktheidsregelingen van het kabinet. Eerlijk is eerlijk: ik ben blij dat er wat is (wat nog niets zegt over mijn beoordeling). Eind vorig jaar vonden we dat er te weinig was gebeurd. Hoewel we een jaar geleden tweemaal uitgebreid hebben gesproken over de WAO, over het Plan van aanpak en het poortwachtersmodel, is van een daadwerkelijke aanpak weinig terechtgekomen. De groei van het aantal arbeidsongeschikten is zorgelijk. De cijfers moeten steeds opnieuw naar boven bijgesteld worden. (Lisv cijfers zijn zorgelijk). Het is nu financieel wellicht minder noodzakelijk om het aantal arbeidsongeschikten te beperken; sociaal vindt mijn fractie het nog steeds onaanvaardbaar dat er mensen een WAO-uitkering krijgen, terwijl zij met meer inspanning aan het werk hadden kunnen blijven.
De nieuwe voorstellen betreffen in mijn ogen vooral verbeteringen van het bestaande procedures en werkwijze. Een aantal zaken zijn zeker positief te duiden, maar er kunnen geen al te overdreven verwachtingen worden gekoesterd over de omvang van de effecten. De marges van het regeerakkoord zijn dan ook niet groot. De druk van de Kamer, nadrukkelijk aan de orde bij de afgelopen begrotingsbehandeling en bijvoorbeeld door onze eigen plannen met de VVD, heeft in ieder geval tot een resultaat geleid.

Dat het kabinet overigens ook wel ziet dat er fundamenteel meer moet gebeuren blijkt uit de instelling van de twee commissies. Ook blijkt het uit de uitlatingen van minister Jorritsma. Haar zorgen over de groei van het aantal arbeidsongeschikten delen wij. De analyse dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen mensen die wel en mensen die niet kunnen herstellen, is reeds vorig jaar door ons naar voren gebracht. Bij de mondelinge vragen afgelopen dinsdag zei minister Jorritsma Wij zijn het er over eens dat er meer moet gebeuren. Wie zijn wij zou ik de staatssecretaris willen vragen.

Het verplicht herstelplan
Nogmaals: mijn fractie is blij dat er iets ligt, maar wij vonden en vinden de voorstellen van de staatssecretaris onvoldoende: er is meer nodig. (Wij zijn het wel met minister Jorritsma eens.) Reeds vorig jaar hebben wij daar voorstellen voor gedaan. Dat was ook de reden dat wij de VVD (en anderen) hebben uitgenodigd om gezamenlijk tot voorstellen te komen.

De inzet van de CDA-fractie is steeds gericht geweest op een heldere verantwoordelijkheidsverdeling in de periode van ziekte. Duidelijke rechten en plichten voor werknemer en werkgever; gericht op voorkomen van nieuwe instroom in de WAO.
Onze waarneming (en die van anderen: hoorzittingen reïntegratie, CTSV rapporten) is dat als men eenmaal ingestroomd is in de WAO, het buitengewoon moeilijk is weer aan het werk te komen. Daarom moeten mensen die nog kunnen herstellen eigenlijk niet instromen. De onomkeerbaarheid van het ziekteproces en de blijvende aantasting van het arbeidsvermogen zou wat ons betreft meer centraal moeten staan. De WAO zou er dan uiteindelijk moeten zijn voor mensen die niet kunnen herstellen.
Daarvoor is het noodzakelijk om naar de verantwoordelijkheidsverdeling in de eerste ziekteperiode te kijken. Daarom hebben we ook voorgesteld om de rechten en plichten ook tijdens ziekte in het arbeidsrecht vast te leggen. Een herstel overeenkomst waarin duidelijk omschreven staat welke activiteiten verricht worden in het kader van herstel en terugkeer naar werk die wordt opgesteld tussen werkgever en werknemer met inschakeling van de Arbo-dienst is daar de kern van. Dat heeft vervolgens consequenties voor het personeelsdossier en de ontslagprocedure. De werknemer mag ontslagen worden als hij zich niet houdt aan de herstelovereenkomst, maar de werkgever mag niet ontslaan als hij de overeenkomst niet na komt. Dat laatste sluit nadrukkelijk aan bij de voorstellen van de PvdA, waarbij wij het evenwicht tussen plichten van werkgever én werknemer in het oog houden. De periode van herstel kan overigens langer duren dan één jaar. Nu gaat na één jaar ziekte, vaak zonder dat er gewerkt is aan herstel de poort naar de WAO open. Wat ons betreft wordt die periode verlengd naar twee jaar, zodat het aansluit bij het arbeids- en ontslagrecht. (Met de VVD zijn we het eens geworden over een verlenging tot een half jaar).
In de kabinetsvoorstellen zit nog te veel vrijblijvendheid en te veel procedurele voorschriften. Ook in de plannen van de PvdA, waar een bureaucratisch overleg wordt gecreëerd, zonder verantwoordelijkheden. (een aantal positieve zaken, preventie en financiën daargelaten).

Het Functie-informatiesysteem
Op het gebruik van het FIS om de loonderving en de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen is van verschillende zijden kritiek uitgeoefend (refereren aan reïntegratie hoorzitting en CTSV). De uitkomsten van het FIS geven geen of een hoge
arbeidsongeschiktheidsklasse aan. Ook de FIS-lonen zijn aan een maximum gebonden en houden naar ons idee onvoldoende rekening met de werkelijkheid. Gelukkig zegt de staatssecretaris nu toe om te kijken naar deze aanvangssalarissen een ook naar de componenten waaruit het wordt opgebouwd. Wanneer kunnen we de uitkomsten daarvan verwachten? Wij vinden dat er op dit punt nu wat moet gebeuren (zie 10 punten-plan met de VVD). Uit de doorberekening van het CPB blijkt dat hier substantieel winst te boeken is in het volume. (tussen 12 en 48.000 mensen nog zonder de pensioenopbouw mee te rekenen)
Dit punt afsluitend: mijn fractie vindt dat er meer en andere dingen moeten gebeuren als we echt wat willen doen aan dit laatste grote sociaal economische probleem.
Dat is de reden van het 10 puntenplan met de VVD dat ik omwille van de tijd nu niet verder kan toelichten. Ik veronderstel het als bekend en heb de belangrijkste punten toegelicht en verwijs naar de substantiële volumecijfers die uit de doorberekening van het CPB blijken.
Beoordeling voorstellen Hoogervorst
Vanuit onze eigen voorstelen een aantal punten over de kabinetsvoorstellen. Eerst een algemeen punt. De staatssecretaris is buitengewoon optimistisch over de nieuwe Suwi voorstellen in relatie tot de aanpak van de WAO. Even afgezien van het feit dat mijn fractie een andere opvatting over Suwi had (het is zo aangenomen) ben ik veel minder optimistisch. Het verandermanagement is net aan de gang, de ene UWV zal echt wel even op zich laten wachten, nu is er al een tekort aan keuringsartsen en arbeidsdeskundigen. Bovendien is een uitvoeringsorganisatie in verandering op zichzelf gericht en niet op het verbeteren van de uitvoeringspraktijk. Ik snap het optimisme van de staatssecretaris niet en vraag hem daar hier op in te gaan, omdat het wel essentieel is voor zijn voorstellen!

Dan het pakket maatregelen van de staatssecretaris.


1. Allereerst het eerste ziektejaar. Eens, dat het als het gaat om beperking instroom, het moet dán gebeuren. De staatssecretaris stelt een vernieuwd poortwachtermodel voor. Ook vorig jaar hebben we gesproken over het poortwachtersmodel. Wat is er daarna gebeurd? Mijn grootste punt is dat ik vind dat de echte verantwoordelijkheid (verplichtend met sancties) bij werkgever en werknemer te gering is. Het gaat niet alleen om kostenbewustheid, informeren over de financiële gevolgen, papieren reïntegratieverslagen: het gaat om werken aan herstel.


2. De verbetering van het keuringsproces. Op zich positief, maar de keuring wordt als speerpunt in het veranderingsproces in Suwi neergezet. Mijn algemeen kritiek blijft hier staan. De uitvoerders zullen echt de komende tijd met zichzelf bezig zijn. Er is bovendien geen oplossing voor het capaciteitsprobleem. De intercollegiale toets zal altijd moeten, wat ons betreft (zie 10 punten plan met VVD).

3. Verbetering arbeidsomstandigheden en sectorgerichte aanpak: dit heeft de steun van mijn fractie. Is het zo dat het afsluiten van Arboconvenanten één van de speerpunten uit het plan van aanpak van vorig jaar achter blijft bij de verwachtingen? Waarom?

4. Financiële prikkels verbeteren: mijn fractie vindt het goed te kijken naar prikkels bij de overheid, in de zorg en onderwijssector. De instroom in de WAO in bepaalde overheidssectoren is overigens groot. Is één van de oorzaken niet in het management gelegen? Wij moeten ons echter realiseren (zie effecten WULBZ en Pemba) dat financiële prikkels een tijdelijk en beperkt effect hebben. Als de bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling niet goed is, zal er altijd afwenteling mogelijk zijn en ook plaatsvinden. Er is een fundamentelere aanpak nodig dan alleen financiële prikkels.
Uitvoering voorstellen en commissies Donner
Als ik me niet vergis is voor een aantal voorstellen van de staatssecretaris wetswijziging nodig. Kan daar op worden ingegaan? Hoe ziet hij het traject? Overigens was voor het poortwachtersmodel van vorig jaar ook wetswijziging nodig.
Die is er nooit gekomen. Wat belooft dat voor de huidige voorstellen?
Er worden twee commissies ingesteld die nader onderzoek gaan doen naar de WAO: over psychische arbeidsongeschiktheid en de commissie van wijzen, beide onder voorzitterschap van de heer Donner. Welke verwachtingen heeft de staatssecretaris zelf van deze commissies? Kan hij ingaan op het tijdpad? Wat de CDA-fractie betreft heeft de commissie van wijzen een open opdracht, waarbij gedacht kan worden aan het aandragen van bouwstenen voor een SER-advies. Hoe ziet de staatssecretaris dit?

Kamerlid: Ank Bijleveld-Schouten

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...