Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ondertekening convenant energie en milieu sportaccomodatie

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT
op 30 mei verzonden door LC, Nederlands instituut voor lokale Sport & Recreatie

OP 8 JUNI ONDERTEKENING CONVENANT ENERGIE EN MLIEU

DORDRECHT, 30 mei 2000 - Op 8 juni ondertekenen minister Jorritsma (namens het ministerie van EZ), minister Pronk (namens het ministerie van VROM), staatssecretaris Vliegenthart (namens het ministerie van VWS) en vertegenwoordigers van LC, RECRON, VKN (Vereniging Kunstijsbanen Nederland) en NOC*NSF in het Museon in Den Haag het convenant energie en milieu voor zwembaden, sporthallen en kunstijsbanen. Het ondertekenen van dit document is een belangrijke stap op weg naar een milieuvriendelijke toekomst voor sport- en vrijetijdsaccommodaties. Tijdens de bijeenkomst op 8 juni geeft top-volleyballer Peter Blangé het startschot van een campagne om binnen de branche te komen tot daadwerkelijke besparingen op milieugebied. Met een milieuvriendelijke aanpak kunnen bijvoorbeeld de kosten voor het energieverbruik en de bedrijfsvoering omlaag, maar kan ook de hoeveelheid afvalwater afnemen.

In het convenant, dat door iedere eigenaar en exploitant van een sport- of vrijetijdsvoorziening ondertekend kan worden, zijn door de initiatiefnemers gezamenlijk bepaalde doelstellingen opgenomen en is daarbij aangegeven welke maatregelen kunnen worden ingezet om deze doelstellingen te behalen. Indien een eigenaar zich aansluit bij deze afspraken wordt deze bovendien ondersteund. Deze ondersteuning bestaat onder meer uit het organiseren van workshops of het aanbieden van een quick scan om de accommodatie door te lichten. Ook het openstellen van een helpdesk kan tot deze ondersteuning gerekend worden. Bovendien worden nieuwsbrieven n andere communicatiemiddelen ingezet om te informeren over actuele ontwikkelingen.

De bijeenkomst in het Museon vindt gelijktijdig plaats met de internationale tentoonstelling 'Sport in Beweging'. Een interactieve expositie waarin de relatie tussen sport, techniek en het menselijk lichaam centraal staat. Na afloop van de ondertekening kunnen deelnemers de expositie gratis bezoeken.

Noot voor de pers:
Indien u aanwezig wilt zijn bij de ondertekening van het convenant verzoeken wij uw komst van tevoren aan te kondigen bij: LC, Nederlands instituut voor lokale Sport & Recreatie T.a.v. mevr. M. Pols Postbus 1087, 3300 BB Dordrecht Tel. (078) 613 86 77
Fax (078) 614 42 39
e-mail (lc@lc.nl)

Programma bijeenkomst Convenant Energie & Milieu zwembaden, sporthallen en kunstijsbanen


8 juni, Museon - Den Haag
09.00 - 10.00 uur Ontvangst en registratie deelnemers

10.00 - 10.05 uur Welkomstwoord door de dagvoorzitter Ton Planken, journalist, Tv-maker en managementconsultant voor communicatiestrategie


10.05 - 10.15 uur Hoofdlijnen van het Convenant op het gebied van Energie & Milieu voor zwembaden, sporthallen en kunstijsbanen Inleiding over de inhoud en de doelstellingen van het milieuconvenant door de heer S. Pleumeekers, directeur NOVEM

10.15 - 10.35 uur Officiële ondertekening Convenant op het gebied van Energie & Milieu voor zwembaden, sporthallen en kunstijsbanen door:
Minister Annemarie Jorritsma namens ministerie van Economische Zaken (EZ) Minister Jan Pronk namens het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)
Staatssecretaris Margo Vliegenthart namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Vice-voorzitter Joop Worrell namens LC, Nederlands instituut voor lokale Sport & Recreatie
Bestuurslid Ruud Vreeman namens NOC*NSF
Secretaris Eddy Euverman namens de Vereniging Kunstijsbanen Nederland (VKN)
Voorzitter Dick Koops namens RECRON


10.35 - 10.45 uur Impuls vanuit de sport + onthulling campagnelogo door Peter Blangé, topsporter en aspirant IOC-lid

10.45 - 11.10 uur Koffie- en theepauze


11.10 - 11.40 uur Rondetafelgesprek Novem-accommodatiemanagers m.b.t. vervolgtraject


11.40 - 11.50 uur Mogelijkheid vragen te stellen + afsluiten bijeenkomst door Ton Planken


11.50 - 12.30 uur Sandwichlunch en aansluitend de mogelijkheid om de tentoonstelling 'Sport in Beweging' te bezoeken. Een interactieve expositie waarin de relatie tussen sport, techniek en het menselijk lichaam centraal staat.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie