Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afronding eerste stap verkeersplan Breda

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda


AFRONDING EERSTE STAP VERKEERSPLAN

De consultatie van de eerste fase van het Verkeersplan Breda is niet direct aanleiding geweest om de visie op de stedelijke verkeersstructuur (stap 1) te wijzigen. De meeste reacties betroffen een oproep tot concrete verkeersmaatregelen. Deze reacties worden in stap 2 en 3 meegenomen. Een aantal reacties heeft wel geleid tot kleine aanpassingen. Uit de consultatie bleek dat er grote behoefte is aan de vertaling naar concrete maatregelen en keuzes voor het verkeer- en vervoerssysteem. In stap 1 zijn onder andere de kenmerken van de diverse vervoerswijzen geanalyseerd in relatie tot de karakteristieken van de verschillende gebieden van Breda. Op die manier zijn uitgangspunten verzameld om te komen tot een optimaal netwerk per vervoerswijze voor de hele stad. De gezamenlijke commissies hebben op 6 juni de resultaten van de eerste fase en de opzet voor de tweede fase besproken. De tweede stap wordt eind dit jaar afgerond. Betrokkenen worden hierover uitvoerig geconsulteerd.

Het verkeersplan is opgebouwd uit drie stappen. De eerste stap geeft een visie op de stedelijke verkeersstructuur. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de uitgangspunten per vervoerswijze per gebied. Omdat het Verkeersplan vele belangen dient, is vanaf het begin een groot aantal organisaties en personen erbij betrokken in de vorm van een klankbordgroep. Ook zijn interviews gehouden met sleutelfiguren uit de stad. Tijdens de consultatieperiode is er uitvoerig overleg geweest met belangengroepen, bewoners en de wijk- en dorpsraden. Dit heeft dan ook geleid tot een groot aantal reacties.

Stap 2

In stap 2 van het verkeersplan worden alle uitgangspunten van de diverse vervoerswijzen over elkaar gelegd. Naast de klankbordgroep worden ook de wijk- en dorpsraden gevraagd de wensen over verkeer op tafel te leggen. Het zoeken naar oplossingen staat in deze stap centraal. Diverse varianten worden in beeld gebracht. Zo komen de knelpunten, effecten en keuzes naar voren. Stap 2 heeft als resultaat één voorkeursvariant voor de stedelijke verkeersstructuur voor alle vervoerswijzen. In stap 3 komen de maatregelen aan de orde met een volgorde van aanpak.

Het verkeersplan behandelt verschillende onderwerpen van verkeer en vervoer en maakt de onderlinge relaties zichtbaar. Belangrijk zijn de relaties met leefbaarheid, bedrijvigheid, bereikbaarheid en de beleving van de openbare ruimte. Het verkeersplan bestrijkt de hele stad Breda en houdt rekening met de economische en ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Spoorzone. Het Verkeersplan gaat over de korte en lange termijn. De opgave in het Verkeersplan is een evenwicht te vinden in bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad.

Breda, 8 juni 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie