Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lijndiensten extra stimulans voor omzetgroei Transavia

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Transavia

Persbericht
Schiphol, 8 juni 2000

LIJNDIENSTEN EXTRA STIMULANS VOOR OMZETGROEI TRANSAVIA

De omzet van Transavia Airlines is in het op 31 maart jl. geëindigde verslagjaar met f 100 miljoen, oftewel 13%, toegenomen tot f 882 miljoen. Vooral het succes van de lijndiensten droeg sterk bij aan deze omzetgroei. Door de hoge kosten, onder meer als gevolg van de inmiddels beëindigde operaties vanaf home bases buiten Nederland en de hoge brandstofprijzen, daalde het operationeel resultaat enigszins. Mede dankzij de boekwinst op de verkoop van twee oudere vliegtuigen bleef de winst voor belasting op peil (f 60,8 miljoen tegenover f 60,2 miljoen in het voorgaande jaar).

De omzetgroei is voornamelijk te danken aan de groei van de Nederlandse markt, tot uiting komend in een groeiende vraag naar zowel charter- als lijndienstvervoer. Vooral de omzet uit hoofde van de lijndienstactiviteiten neemt sterk toe. De omzet van de activiteiten voor touroperators in andere Europese landen is vorig jaar sterk teruggelopen, onder meer door de Kosovo-crisis. In de loop van 1999 is besloten deze activiteiten te beëindigen. Ook de verkopen aan boord daalden.

De bedrijfskosten van Transavia namen met circa 14% toe tot f 833 miljoen. Deze stijging werd enerzijds veroorzaakt door volumegroei, anderzijds door kosten-verhogingen, met name op het gebied van brandstof, vliegtuigafhandeling en landingsrechten. Daarnaast was er sprake van hoge kosten uit hoofde van de operaties voor buitenlandse touroperators Europese
activiteiten, in versterkte mate door de vele verstoringen in de operaties ten gevolge van de Kosovo-crisis.

Ondanks deze kostenstijgingen is Transavia erin geslaagd de kosten per stoelkilometer opnieuw te verminderen.

De rentelasten stegen 18% tot f 12,1 miljoen, voornamelijk door interestlasten van nieuw afgesloten financieringen in het kader van de vlootvernieuwing.

Een en ander resulteerde in een operationeel resultaat van f 36,6 miljoen (1998/1999: f 40,1 miljoen).
Het saldo van buitengewone baten en lasten is uitgekomen op f 24,3 miljoen. De baten bestaan hoofdzakelijk uit de boekwinsten uit hoofde van de verkoop van de laatste twee oudere Boeings 737-300 en van de verkoop van aandelen in het luchtvaart-telecommunicatiebedrijf Equant.
Per saldo resteert een winst voor belastingen van f 60,8 miljoen (1998/1999: f 60,2 miljoen). Gezien het relatief hoge aandeel hierin van de buitengewone baten (40%) achten wij de kwaliteit van dit resultaat onvoldoende. Tegen de achtergrond van een aantal negatieve en voor ons nagenoeg onbeïnvloedbare externe factoren, alsmede van de resultaten die in de sector als geheel zijn behaald, willen wij het resultaat niettemin als bevredigend kwalificeren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie