Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ex-diplomaat Boerland demonstreert tegen Buitenlandse Zaken

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Embargo: 8 juni 2000.

PERSBERICHT:

Zie recent persbericht in de Nieuwsbank - database van Nederlandstalige persberichten: 28 - 05 - 2000. Titel: Voormalig diplomaat Boerland klaagt Buitenlandse Zaken aan.

Tevens in dezelfde database: 15 - 05 - 2000. Titel: Open brief aan BUZA over zaak Boerland; o.a. aan Voorzitter van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken.

Heden 8 juni 2000, vanaf 08.30uur, zal Jan Boerland bij de Tweede kamer: (ingang Plein), - Pamfletten - ter ondersteuning en verzoek om onafhankelijk onderzoek, verspreiden.

  Feiten in het kort:
 • moord echtgenote in Kingston, Jamaica; 2/12/1987 - dagbewaking bij de woning werd nog diezelfde dag door BUIZA, ingesteld.
 • Een volgens VN - resolutie (7-12-1978); - verplichte registratie bij VN; - werd "vergeten" (?) door BUIZA.
 • Nazorg of enige traumatische opvang, werd evenzo vergeten bij BUIZA; -opvang kinderen: privé - althans volgens BUIZA.
 • Ambtelijke repressie; en in de doofpot stoppen was de antwoord, bij BUIZA; bij vragen politierapport? Informatie? Rapportage?
 • 1995; Via eigen keurende bedrijfsarts van BUIZA; WAO ingestuurd: Motivatie: - ongeschikt voor werken in het b u i t e n l a n d ! -.
 • Vanaf 1996; schikkingsvoorstellen door BUIZA: F 100.000,--
 • Kerst / nieuwjaar 1998/1999; 2 weken hongerstaking in hal Ministerie.
 • Januari 1999; verstrekking van de overlijdensakte, echtgenote; door BUIZA eerste geweigerd, daarna gebleken: -domweg vergeten!
 • 9 juni 1999; na talloze trucjes, wordt uiteindelijk op grond van Wet Openbaarheid Bestuur: de veiligheidsvoorschriften verstrekt: Van: 29 juni 1987! - voor de moord, dus;
 • dag- en nachtbewaking staan voor Kingston reglementair voor- geschreven. Minister - w e i g e r t - nalatig handelen te erkennen.
 • Mei 2000; eveneens volgens - WOB -; Minister besteedde in 1999 Aan advocaatkosten: F 167.028.84. Hoegenaamd beweert de minister de kosten van 2000: -" NOG NIET TE WETEN ??? "-
De Telegraaf van 27 mei 2000 nam de conclusie:
"Buitenlandse Zaken probeert - gezin Boerland - kapot te procederen".
-------

Wederom zal aan kamerleden, belangstellenden, pers en media worden verzocht, om "onafhankelijk onderzoek" in te stellen.
---------

Dat nabestaanden; - mentaal, juridisch, financieel -; "kapot" gemaakt moeten worden, ter voorkoming dat fouten en nalatigheden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken erkent moeten worden, is hier aan de orde!

De Bijlmer en Enschede verkregen "onafhankelijke onderzoeken", rechten voor een individu of gezin bestaan niet in Nederland?

Zie tevens homepage
Reacties en ondersteuning E-mail: (infolanw@scarlet.nl)
Telf./fax: 077 - 3875820; Mob. 06 - 21 444 298
Adres: Postbus 3284, 5902 RG Venlo.
Giro: 717.31.51


Venlo, 2 juni 2000.

Aan: de Tweede Kamer

Ten aanzien van: de Voorzitter Vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken.


Onderwerp: Het beleid van de Minister versus nabestaanden van zinloos geweld.

Geachte Mevrouw,

Met verwijzing naar betreffende dossier - Boerland -, heeft Uw Commissie of leden daarvan zich al met regelmaat met zorg kunnen informeren, naar de behandeling welke dit onvolledig gezin van de Minister van Buitenlandse Zaken heeft verkregen, alsook nu nog immer verkrijgt.

Helaas door verstrekkende onwil van de Minister, alsook volstrekt ongepaste -"apenkunstjes"- van uitvluchten, juridische formaliteiten, en geweigerde besluit afgifte; wordt het aantal procedures en beroepen telkens maar steeds meer. In volstrekte -ONREDE-; durft de minister dan ook nog eens de vinger naar ondergetekende te wijzen; v.w.b. het aantal van de procedures, terwijl de minister zelf daarvan de oorzaak is!

Hetgeen de Minister klaarblijkelijk wenselijk acht ter voorkoming dat de nalatigheid van veiligheidsmaatregelen destijds in Kingston; Ten tijde van de moord op mijn echtgenote op 2 december 1987; in de doofpot blijft; en geen nalatigheid erkend behoeft te worden.

Derhalve zal ik mij kort tot U wenden:

 • bijlage 1) Afkomstig van CRI / Politie; met evidente berichtgeving dat deze ondersteuning is afgelopen.
  Sinds mei 1997; is de Minister (weer opnieuw) gestart een proces - verbaal van de moord te verkrijgen. Resultaat: - NIHIL -!
  Zowel enige dialoog, als een bekend gesteld beleid, ontbreken geheel en al. Als de vraag wordt gesteld: -conform VN - resolutie 42/154 van 7 december 1987; -inschakeling van VN; of rapporteur daarvan. Weigert de Minister beantwoording.

 • bijlage 2) Tegenover de schuldenlast van dit onvolledige gezin ad F 150.000,--; vanwege de procedures welke tegen de Minister worden gevoerd. Kan de Minister klaarblijkelijk putten uit ongelimiteerde fondsen; (van de Ned. belastingbetaler); teneinde de juridische repressie, in een ongelijke hoogte te kunnen voeren.
  Naar redelijke schatting zal het bedrag nu inmiddels boven de 2 1/5 ton, opgelopen zijn.
Dat deze behandeling van slachtoffers van zinloos geweld, tegen de rechtsorde van de Staat der Nederlanden indruist, moet U zich toch ook kunnen realiseren. De Bijlmer, en Enschede krijgen onafhankelijke onderzoeken, Oltmans verkreeg "onafhankelijke" schadearbitrage. De Minister van Binnenlandse Zaken kondigde, - zeer recent -, aan dat de slachtoffers in Enschede: -gratis juridische bijstand krijgen. Bijlage 3.

Dit onvolledig gezin; (beide dochters gingen al sinds 1991, niet meer met vakantie); heeft zelfs nog niet eens de tijd gehad voor rouwverwerking; acht dat nu de tijd gekomen is, dat ook U concludeert dat de Minister van Buitenlandse Zaken, rechten van de mens, en een menswaardig bestaan, aan dit gezin aan het onthoudt.

In afwachting van Uw berichtgeving, kan ik slechts nogmaals aan U verzoeken, er prijs op te stellen door Uw Commissie te worden gehoord.

Met gevoelens van Hoogachting,

J.H.M. Boerland
Postbus 3284

5902 RG Venlo
telf./ fax: 077 - 3875820

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie