Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief ministerie OCW over ongeoorloofd schoolverzuim

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake ongeoorloofd schoolverzuim

Gemaakt: 14-6-2000 tijd: 15:41


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Zoetermeer, 8 juni 2000

In uw bovengenoemde brief van 19 april j.l. vraagt u mijn aandacht voor de brief van de heren Andriessen en Bayens van 27 maart j.l., over ongeoorloofd schoolverzuim op de regionale scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen.

Hieronder geef ik u, in overeenstemming met uw verzoek, mijn reactie op deze brief.

In de eerste plaats wil ik opmerken dat ik het onderwerp dat in de brief aan de orde wordt gesteld, problemen met het verzuimbeleid van een school voor voortgezet onderwijs, ernstig opvat. Scholen vormen de eerste schakel in de keten van actoren die een rol spelen bij de bestrijding van voortijdig schoolverlaten. Wanneer een school een goede aanpak heeft voor schoolverzuim van de leerlingen, beschikt zij over een uitstekend instrument om verzuim en uitval van leerlingen te voorkomen.

Ik heb de gesignaleerde problemen voorgelegd aan de inspecteur van het Rijksinspectiekantoor Arnhem die is belast met het toezicht op de Rsg. Pantarijn. Volgens informatie van de toezichthoudend inspecteur is de brief van 5 november 1999 aan de inspectie, waarvan een afschrift als bijlage 1 bij de bovengenoemde brief is gevoegd, door deze in behandeling genomen. Deze heeft de gesignaleerde problemen met het verzuimbeleid betrokken bij het toezicht op de school. Hierbij is gebleken dat de geautomatiseerde absentieregistratie gedurende enige tijd voor problemen heeft gezorgd bij de invoering van het schooladministratieprogramma. Daardoor was de school tijdelijk niet in staat geautomatiseerde verzuimgegevens aan de gemeente te leveren. In goed overleg met de leerplichtambtenaar zijn toen

handmatig verzamelde gegevens aangeleverd. Inmiddels zijn de noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd.

Aan de briefschrijvers kon dit niet worden gemeld, omdat in de brief aan de inspectie geen afzenderadres was aangegeven.

Dat Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wageningen niet aan hun verplichtingen op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet zouden hebben voldaan, zoals de briefschrijvers suggereren, is mij niet gebleken. De jaarlijkse opgave van verzuimgegevens over de jaren
1997-1998 en 1998-1999 is door mijn ministerie ontvangen.
Ten slotte wil ik opmerken dat in de genoemde brief informatie ontbreekt waaruit zou kunnen blijken dat de gangbare procedures zijn gevolgd voor gevallen waarin leerkrachten kritiek hebben op het beleid van de school. Indien docenten het beleid van hun school op enig terrein willen beïnvloeden, is de Medezeggenschaps-raad hiervoor het geëigende kanaal. Daarnaast kunnen leerkrachten, wanneer zij kritiek hebben op de schoolleiding, daarover eventueel een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Deze commissie, met een onafhankelijke voorzitter, is vervolgens verplicht de klacht te behandelen.

Met vriendelijke groet,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie