Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie EZ over begroting Kamer van Koophandel Zd-Limburg

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ inzake de kamer de koophandel zuid-limburg
Gemaakt: 14-6-2000 tijd: 15:55


3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken

's-Gravenhage, 8 juni 2000

In antwoord op uw brief van 10 mei 2000, met kenmerk 11-00-EZ, bericht ik u als volgt.

Inleiding

Naar aanleiding van de begroting en het activiteitenplan voor 2000 van de Kamer van Koophandel voor Zuid-Limburg (de Kamer ZL) waren bij mij vragen gerezen over de bestaande of voorgenomen betrokkenheid van de Kamer ZL bij een groot aantal rechtspersonen. Deze rechtspersonen houden zich bezig met activiteiten die niet tot de wettelijke taken van de Kamers behoren, met name investeren in en exploiteren van onroerend goed. Hiermee waren zeer forse bedragen gemoeid. Omdat hier mogelijk sprake was van strijd met Wet op de Kamers van Koophandel 1997 (de wet), heb ik bij de Kamer ZL nadere informatie opgevraagd.

Daaruit bleek mij, dat de Kamer ZL de gewraakte activiteiten ontplooide vanuit haar taak regiostimulering. De Kamer ZL bleek een onjuist beeld te hebben van de ruimte die de wet een Kamer biedt om invulling te geven aan deze taak en met name over de mogelijkheden van participatie en het verstrekken van financiële bijdragen.

De wettelijke taak regionale stimulering

Kamers van Koophandel zijn publiekrechtelijke organisaties, die op grond van de wet een aantal wettelijke taken uitvoeren, die mede uit heffingen worden bekostigd. Eén van deze taken is de niet-verplichte taak regionale stimulering. Indien een Kamer deze taak uitvoert, dan dient dat te gebeuren binnen de kaders die artikel 27 van de wet stelt.

Dit artikel bepaalt:

«Een Kamer kan besluiten tot het stimuleren van economische ontwikkelingen in haar gebied door middel van het bevorderen van onderzoeken, overlegvormen en samenwerkingsverbanden. Ten behoeve van een dergelijk onderzoek, overlegvorm of samenwerkingsverband kan een subsidie worden verstrekt.»

In de toelichting wordt hierover het volgende opgemerkt:

«Bij subsidies dient het te gaan om een beperkte bijdrage in de kosten van dit soort projecten. (...). De (...) subsidie heeft vooral een symbolisch karakter en een aanjaagfunctie. Het is niet de bedoeling dat in dat kader substantiële bedragen ter financiering van projecten worden verstrekt.»

Hieruit is af te leiden dat Kamers geen forse bedragen aan subsidies dienen uit te geven.

Naast de hoogte van de subsidies kan een subsidie ongeoorloofd zijn vanwege de bestemming daarvan. Het verstrekken van subsidies aan bijvoorbeeld infrastructuur en exploitatie van onroerend goed kan niet worden beschouwd als het bevorderen van onderzoeken, overlegvormen en samenwerkingsverbanden zoals artikel 27 vereist. Degelijke bestedingen behoren niet tot de mogelijkheden die een Kamer heeft ter stimulering van de regio.

De wet bindt de uitoefening van taken zoals regiostimulering aan voorwaarden (artikelen 30 en 31 van de wet). Kamers dienen zich niet te begeven op terreinen die behoren tot de activiteiten van marktpartijen, zoals financieringsinstellingen. Zij mogen dus geen economische activiteiten ontplooien zoals het investeren in infrastructurele voorzieningen, het bijdragen aan de exploitatie van onroerend goed, het verschaffen van risicodragend kapitaal of het zich garant stellen voor exploitatietekorten.

Het bekostigen van subsidies met dergelijke bestemmingen uit de verplichte heffingen, dan wel uit het kapitaal dat in het verleden uit de heffingen is opgebouwd, acht ik dan ook in strijd met de wet. Het geld waar de Kamer over beschikt dient te worden besteed onder de strikte voorwaarden die de wet stelt.

Het is bovendien in het belang van de verlaging van de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven om de heffingen zo laag mogelijk te houden. Voorkomen moet worden dat de post subsidies te zwaar op de begroting van een Kamer drukt, aangezien dit een opdrijvend effect op de heffingen heeft.

De nieuwe wet is ten opzichte van de vorige wet op dit punt niet veranderd. Ook de rol van het algemeen bestuur is in de het kader van regiostimulering niet verruimd. Het bovenstaande is bovendien de afgelopen jaren herhaaldelijk aan de Kamer van Koophandels medegedeeld. Op 20 juni 1994 heeft de toenmalige Minister Andriessen een circulaire met deze strekking aan alle Kamers gestuurd. Sindsdien heb ik dit ook nog een aantal malen onder de aandacht van de Kamer ZL gebracht.

Overigens kunnen Kamers wel op andere wijze hun betrokkenheid bij dergelijke projecten tonen. Zo kan een Kamer vanuit haar taak regionale stimulering onder ondernemers op vrijwillige basis fondsen werven, ten behoeve van de financiering van een snelweg, een vliegveld of een voetbalstadion. Uiteraard dient het vrijwillige karakter van de bijdrage daarbij duidelijk te zijn. Deze wijze van financiële betrokkenheid is niet in strijd met de wet omdat met deze formule geen beslag wordt gelegd op de verplichte heffingen. Een bijkomend voordeel is dat de bijdrage die via de Kamer voor een dergelijk project wordt bijeengebracht ook geen limiet kent. Bovendien laat het regionale bedrijfsleven door vrijwillige giften geen afgedwongen, maar juist echt draagvlak voor zo'n project blijken.

Voorlopige conclusies over de activiteiten van de Kamer ZL

Op grond van het bovenstaande heb ik op basis van de mij door de Kamer ZL beschikbaar gestelde informatie geconcludeerd dat een aantal activiteiten die de

Kamer ZL had ontwikkeld of wilde ontwikkelen, op gespannen voet staan met de wet. Het heffingenbesluit voor 2000 heb ik niet goedgekeurd omdat deze mogelijk voor

niet-wettelijke taken zouden worden ingezet. Hangende het verdere onderzoek heb ik op 19 april 2000 drie besluiten van de Kamer ZL die een financieel gevolg met zich meebrachten geschorst.

Ik heb vervolgens op 30 mei 2000 overleg gevoerd met een delegatie van het bestuur over mijn voorlopige conclusies. In dit overleg is overeenstemming bereikt over het feit dat de Kamer ZL een aantal activiteiten zal beëindigen, c.q. niet zal ontplooien. De Kamer ZL zal bezien of dit laatste gevolgen heeft voor de begroting en het heffingenbesluit voor 2000, waarna ik de laatste zal kunnen goedkeuren. Indien deze afspraken verder zijn uitgewerkt, verwacht ik de schorsingsbesluiten te kunnen intrekken.

De afgelopen maanden zijn mij een aantal malen nieuwe feiten bekend geworden. Ik acht het vanuit mijn rol als toezichthouder noodzakelijk om mij te verzekeren dat ik een volledig beeld heb van de activiteiten en positie van de Kamer ZL. Daarom zal ik een onafhankelijke accountant opdracht verlenen om een feitenonderzoek te doen naar de personele, bestuurlijke, juridische en financiële banden van de Kamer ZL met andere rechtspersonen. Op grond van de resultaten van dat onderzoek zal ik mij een definitief oordeel vormen. Ik zal uw Kamer daarover te zijner tijd informeren.

(w.g.) drs. G. Ybema

Staatssecretaris van Economische Zaken

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...