Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Ouders gebruiken veel ervaringen uit eigen opvoeding'

Datum nieuwsfeit: 09-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit van Utrecht


5 juni 2000
Familienetwerken van groot belang voor opvoeders

Ouders gebruiken veel ervaringen uit eigen opvoeding

De eigen achtergrond en opvoeding speelt bij de huidige generatie opvoeders een belangrijke rol. Ouders maken bij het opvoeden van hun kinderen veel gebruik van ervaringen en herinneringen uit de opvoeding die zij zelf hebben gekregen. Daarnaast zijn de eigen, informele netwerken van groot belang. Volgens drs. Linda Bolt wijzen deze uitkomsten erop dat opvoeding door de jaren heen een min of meer continue proces is. Van een radicale breuk tussen de verschillende generaties is nauwelijks sprake. Bolt promoveert op 9 juni op haar onderzoek 'Sociale erfenissen. Oriëntaties van ouders bij het opvoeden' aan de faculteit Sociale Wetenschappen.

In haar onderzoek liet Bolt 60 ouders uit verschillende sociale klassen aan het woord. Onder meer over de rol die hun 'sociale erfenis' speelt bij het opvoeden van de kinderen. De betekenis die aan die erfenis wordt toegekend is groot maar wordt heel verschillend ingevuld. Deze varieert van een sterke positieve houding enerzijds tot één waar negatieve gevoelens overheersen en waar de erfenis vooral als last wordt ervaren.

In het onderzoek kwam onder andere aan de orde welke waarden en vaardigheden hedendaagse ouders van belang vinden om hun kinderen mee te geven. Met betrekking tot de huidige opvoeding van ouders onderscheidt Bolt drie thema's: opleiding, persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden. In welk opzicht vormt de eigen opvoeding nog een referentiekader voor deze thema's?

Opleiding bleek voor de meeste ouders een duidelijk thema dat zij zich herinnerden uit de eigen opvoeding. Als thema in de opvoeding die zij zelf geven speelt het echter geen grote rol. Volgens Bolt is dit te verklaren doordat vooral hoger opgeleide ouders dit thema als vanzelfsprekend ervaren. Aan persoonlijke ontwikkeling hechten ouders momenteel veel waarde maar zij herinneren het nauwelijks uit hun eigen opvoeding. Sociale vaardigheden vinden ouders eveneens van groot belang. Dit herinneren ze wel uit de eigen jeugd, al zijn de accenten veranderd. Bij de vorige generatie was de sociale opdracht vaak gebaseerd op een sterke geloofsovertuiging en geformuleerd in termen van sociale geboden en regels als naastenliefde en fatsoen. Voor hun eigen kinderen noemen ouders vooral respect voor anderen, goed omgaan met anderen en niet discrimineren.

Ouders maken veel gebruik van netwerken. Bolt onderscheidt ze in familienetwerken en gemengde netwerken. Ze constateert hierbij dat familie in alle opvoedingsnetwerken van belang is maar wel met verschillende betekenissen. Zo zijn er ouders die familie betrekken vanuit een negatieve keuze: de 'terugval optie'. Deze ouders, voornamelijk lager opgeleiden met kleine netwerken kunnen of willen niemand anders vragen. Daarnaast zijn er ouders die het vanzelfsprekend vinden om familie in hun netwerk te betrekken. Deze ouders hebben redelijk veel 'sociaal kapitaal' en zijn traditioneel ingesteld. Tenslotte zijn er ouders die het belang van familie duidelijk aangeven en er bewust voor kiezen. Dit zijn over het algemeen hoger opgeleide ouders met veel sociaal kapitaal en een moderne oriëntatie. Opvoedingsnetwerken van zowel vaders als moeders blijken overwegend uit vrouwen te bestaan.

Het grote belang van de sociale erfenis biedt volgens Bolt goede aanknopingspunten voor (professionele) opvoedingsondersteuning. Niet alleen het feit dat de erfenis een grote rol speelt maar vooral om welke soort erfenis het gaat. Op deze manier kan de ondersteuning gericht worden gegeven, waarbij rekening kan worden gehouden met de achtergrond van de ouders.

Vrijdag 9 juni 2000, 16.15 uur
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promotie:' Sociale erfenissen. Oriëntaties van ouders bij het opvoeden.'
Mw.drs. L.E. Bolt, faculteit Sociale Wetenschappen
Voorlichter Johan Vlasblom

(030) 253 4073/2572

Home UU Uw reactie Find

Laatst gewijzigd: 06 juni, 2000
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: (UUmedia@csc.usc.uu.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie