Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet investeert in voor- en vroegschoolse educatie

Datum nieuwsfeit: 09-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kabinet investeert in voor- en vroegschoolse educatie

Vrijdag 9 juni 2000, persbericht nummer 52

Het kabinet gaat extra investeren in de voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen in de leeftijdsgroep van 2 tot en met 5 jaar in een achterstandssituatie. Het gaat dan met name om kinderen uit gezinnen met een andere etnische achtergrond en autochtone kinderen met laag opgeleide ouders. De staatssecretarissen Margo Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Karin Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) sturen hierover vandaag mede namens minister Roger van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) een plan naar de Tweede Kamer. Dit is mede een uitvloeisel van de motie Melkert uit het integratiedebat in het voorjaar. Voor het jaar 2000 komt 40 miljoen gulden extra beschikbaar bovenop de 20 miljoen gulden die al eerder beschikbaar is gesteld. Ook in 2001 zal daarbovenop een beduidende structurele groei worden gerealiseerd. Op basis van onderzoek en afstemming met de gemeenten zal in 2001 worden bepaald of er eventueel meer middelen nodig zijn voor 2001 en welke middelen nodig zijn voor de jaren daarna. Op basis van de afspraken gemaakt in het kader van het overleg Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS), zullen ook gemeenten extra investeringen doen voor het 0-6 jarigenbeleid. Van gemeenten wordt een investering verwacht van eenzelfde omvang als het rijk. Met de VNG zal over de uitwerking hiervan zal nog nader worden overlegd. In september wordt hierover gerapporteerd aan de Tweede Kamer.

Het geld zal gefaseerd beschikbaar worden gesteld aan de gemeenten voor een brede invoering van intensieve VVE-programmas, voor versterking van de signalering van achterstanden en voor de toeleiding naar voorschoolse voorzieningen door consultatiebureaus. Uitgangspunt is een sluitende aanpak waarbij consultatiebureaus, peuterspeelzalen en basisscholen nauw gaan samenwerken. Consultatiebureaus krijgen een belangrijke rol in het signaleren van achterstandssituaties en bij het motiveren van ouders om hun kinderen deel te laten nemen. Kinderen met achterstand krijgen aansluitend intensieve
(taal)ontwikkelingsprogrammas aangeboden op de peuterspeelzalen en de eerste twee jaren van het basisonderwijs.
Verder zal worden geïnvesteerd in infrastructuur, werving en opleiding van personeel en de versterking van de noodzakelijke samenwerking tussen voorzieningen voor deze doelgroep.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in: Jeugd - Opvoedingsondersteuning

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie