Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie: Rol macrofagen bij MS

Datum nieuwsfeit: 09-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
VU agenda. Informatie voor de pers. Vrije Universteit Amsterdam.

Promoties,
A. van der Goes van Naters
Demyelination in Multiple Sclerosis. Myelin Phagocytosis by Macrophages. Datum: 09/06/2000, 13:45:00 uur
Plaats: auditorium
Woonplaats promovendus: Amsterdam
Promotor(en): prof.dr. C.D. Dijkstra
In MS spelen macrofagen een indirecte rol in de afbraak van myeline, door middel van de afgifte van schadelijke stoffen zoals bijvoorbeeld zuurstofradicalen. Verder spelen macrofagen ook een directe rol, doordat ze myeline fagocyteren. De rol van macrofagen in demyelinisatie is bestudeerd in dit proefschrift. Zuurstofradicalen worden geproduceerd wanneer de macrofagen in contact komen met myeline. Daarnaast zijn deze zuurstofradicalen nodig voor de fagocytose van myeline. De uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot vervolgonderzoek, waarbij wordt gekeken of het toedienen van antioxidanten aan MS-patie;nten gevolgen heeft voor de myelinebeschadiging bij deze patie;nten. Naast zuurstofradicalen zijn ook antilichamen tegen myeline betrokken bij de fagocytose van myeline. Antilichamen binden aan het myeline hetgeen tot gevolg heeft dat de fagocytose van myeline door macrofagen veel efficie;nter verloopt. Uit dit proefschrift blijkt dat er antilichamen aanwezig zijn in de liquor (ruggemerg-vloeistof) van bepaalde MS patie;nten, die mogelijk de schade aan de myeline vergroten. Door een in vitro assay op te zetten, zouden MS patie;nten met antilichamen die myelinisatie bevorderen, gei;dentificeerd kunnen worden. Voor deze categorie patie;nten is wellicht meer gerichte therapie mogelijk. Voor de behandeling van MS-patie;nten met hevige klachten worden veelal corticosteroi;den (bijnierschorshormoon) gebruikt. Deze stoffen werken immuunonderdrukkend en worden daarom ook veel gebruikt bij andere immuunziekten als astma, psoriasis en eczeem. In dit promotieonderzoek is gekeken naar het effect van corticosteroi;den op de fagocytose van myeline. Uitgaande van het immuunonderdrukkende karakter van corticosteroi;den werd verwacht dat deze stoffen de fagocytose van myeline zouden onderdrukken. Het blijkt echter dat incubatie van humane monocyten met dexamethason (een corticosteroi;d) de fagocytose van myeline juist kan verhogen. Dit effect is niet specifiek voor myeline want ook zymosan, acLDL, latex bolletjes en S. aureus bacterie;n worden beter gefagocyteerd als monocyten behandeld zijn met dexamethason. Dit gegeven kan leiden tot een andere kijk op het gebruik van corticosteroi;den bij infectieziekten.
Voorlichting en Externe Betrekkingen,
www.vu.nl,
e-mail
tel (020) 444 5666
fax (020) 444 5655

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie