Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet creeert toegang en samenhang in jeugdzorg

Datum nieuwsfeit: 09-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Kabinet creëert een toegang en samenhang in jeugdzorg

Dit persbericht, nummer 17, is vrijdag 9 juni 2000 na afloop van de ministerraad uitgegeven door de Rijksvoorlichtingsdienst

Minister Korthals van Justitie en Staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben het Beleidskader Wet op de jeugdzorg aan de Tweede Kamer aangeboden. Het beleidskader biedt de basis voor de Wet op de jeugdzorg als vervanging van de huidige Wet op de jeugdhulpverlening.

Jeugdigen met problemen hoeven straks niet meer te verdwalen in het aanbod aan zorg. Er komt een onafhankelijk Bureau Jeugdzorg dat als toegangspoort voor de jeugdhulpverlening, de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ), de zorg voor jeugdige licht verstandelijk gehandicapten (jeugd-LVG) en de jeugdbescherming (gezinsvoogdij en jeugdreclassering). Elke jeugdige met een opvoedingsprobleem en hun ouders kunnen bij het Bureau Jeugdzorg terecht. Per provincie komt er één Bureau Jeugdzorg, waarbij het wel mogelijk is dat er binnen gemeenten decentrale vestigingen zijn. De drie grootstedelijke regios Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden houden, zoals in de huidige situatie, de status van een provincie. Het Bureau Jeugdzorg beoordeelt op onafhankelijke wijze en indiceert welke zorg noodzakelijk is. Daarnaast begeleidt het bureau de jeugdige en ouders gedurende de hulpverlening. Tot slot omvat het bureau als apart herkenbaar onderdeel ook de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. De provincies zijn verantwoordelijk voor de Bureaus Jeugdzorg. Er komt één doeluitkering Bureaus Jeugdzorg die van rijkswege wordt verstrekt.

De Wet op de jeugdzorg creëert niet alleen één toegang, maar verzorgt ook verregaande samenhang in het aanbod binnen de jeugdzorg. Dit gebeurt doordat er per cliënt een hulpverleningsplan wordt gemaakt. Samenhang in de zorg voor jeugdigen in de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, jeugd-GGZ en jeugd-LVG wordt daarnaast bereikt door het aanbod binnen die sectoren in vergelijkbare zorgmodules op te bouwen. Bovendien zal de wet samenhang verplichten tussen zorgsectoren als dat voor bepaalde categorieën jongeren nodig blijkt te zijn. Juist dat zijn de jeugdigen die vaak tussen wal en schip vallen. Het zorgaanbod kent op dit moment een verschillende financiering. Het kabinet kiest voor een harmonisatie op basis van zorgmodules en ziet op dit moment niet de noodzaak om het gehele aanbod onder één financiering te brengen.

Het kabinet ziet uitdrukkelijk de noodzaak van een goede aansluiting van het brede jeugdbeleid en de meer gespecialiseerde jeugdzorg. In Jeugdbeleid in Ba(la)ns is hierover tussen rijk, provincies en gemeenten een gezamenlijke koers uitgezet. Vanwege het belang van deze goede aansluiting wordt aan de gemeenten een grotere invloed gegeven op het beleid van de provincie.

In de Wet op de jeugdzorg kiest het kabinet voor een eenduidige aansturing en verantwoordelijkheidsverdeling. De provincie is verantwoordelijk voor de planning en financiering van het Bureau Jeugdzorg. De provincie is, evenals in de Wet op de jeugdhulpverlening, verantwoordelijk voor het aanbod van de jeugdhulpverlening als onderdeel van de jeugdzorg. Provincies stellen na overleg met onder andere zorgverzekeraars en gemeenten eenmaal per vier jaar een provinciaal beleidskader jeugdzorg vast. Dit wordt vooraf getoetst door de rijksoverheid op basis van het landelijk beleidskader jeugdzorg. Het landelijk beleidskader jeugdzorg biedt de inhoudelijke en financiële voorwaarden. Daarnaast stelt de provincie jaarlijks een uitvoeringsprogramma op dat achteraf wordt getoetst door de landelijke overheid. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het stelsel van de jeugdzorg. Naast het landelijke beleidskader en het toetsten van de provinciale beleidskaders en uitvoeringsprogrammas krijgt het rijk de mogelijkheid om in het uiterste geval de provincies een aanwijzing te geven.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in: Jeugd - Jeugdzorg

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie