Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpassingswet wet inkomstenbelasting 2001

Datum nieuwsfeit: 09-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RVD/DV

MINISTERRAAD: AANPASSINGSWET WET INKOMSTENBELASTING 2001......

Ministerie van Financiën
Persbericht Ministerraad
9 juni 2000

AANPASSINGSWET WET INKOMSTENBELASTING 2001

De ministerraad heeft ingestemd met aanbieden aan de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 van staatssecretaris Bos en Minister Zalm van Financiën en minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit wetsvoorstel zijn
de aanpassingen van de niet-fiscale wetten opgenomen, in verband met de inwerkingtreding per

1 januari 2001 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.

De verwijzingen in niet-fiscale wetten naar de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de vermogensbelasting 1964, worden vervangen door verwijzingen naar de Wet inkomstenbelasting 2001. Hierdoor kunnen de desbetreffende niet-fiscale wetten ook na de doorvoering van de Belastingherziening blijven werken. Tevens wordt met dit wetsvoorstel zoveel mogelijk voorkomen dat inkomenseffecten optreden door de doorwerkingen van de wijzigingen in het fiscale inkomensbegrip naar inkomensafhankelijke regelingen.

Aanpassing inkomensbegrip
Bij de belastingherziening is sprake van een grondslagverbreding, door maatregelen zoals het vervallen en beperken van aftrekbare kosten, vervallen van de consumptieve rente-aftrek, beperken van het reiskostenforfait en beperken van de buitengewone lastenaftrek. Zonder nadere maatregelen heeft dit gevolgen voor inkomensafhankelijke regelingen zoals de huursubsidie, studiefinanciering, tegemoetkoming studiekosten en vergoeding kosten leerlingenvervoer. Het uitgangspunt van het kabinet is dat de Belastingherziening 2001 er niet toe mag leiden dat gebruikers van inkomensafhankelijke regelingen in de toekomst worden uitgesloten, een lagere subsidie ontvangen of een hogere eigen bijdrage moeten betalen. Om de onwenselijke situatie te voorkomen dat een hoger belastbaar inkomen onder de nieuwe wet leidt tot verminderde rechten op huursubsidie en andere inkomensafhankelijke regelingen, zal het verzamelinkomen gecorrigeerd worden. De belastingdienst zal deze gecorrigeerde gegevens aanleveren bij de uitvoerende instellingen en de betrokken burgers.
Vermogenstoets
Het vermogensbegrip van de huursubsidie is nu gebaseerd op de vermogensbelasting. Door de belastingherziening komt de vermogensbelasting te vervallen. Het vermogensbegrip wordt voortaan geënt op de rendementsgrondslag van box III (het inkomen uit sparen en beleggen). Daarbij wordt voorgesteld de vrijstellingen voor maatschappelijke beleggingen (f 100.004,00 per persoon) niet door te laten werken naar de vermogenstoets in de huursubsidie.
Budgettaire effecten
De gevolgen van de aanpassingen van de inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen zullen budgettair neutraal plaatsvinden. Door de levering door de Belastingdienst van op individueel niveau gecorrigeerde verzamelinkomens worden eventuele inkomenseffecten vermeden.

RVD, 09.06.2000


09 jun 00 16:34

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie