Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zendtijd geloofsgenootschappen komende 5 jaar toegewezen

Datum nieuwsfeit: 09-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Commissariaat voor de Media

ACTUEEL : 9 JUNI 2000 - ZENDTIJD KERKGENOOTSCHAPPEN EN GENOOTSCHAPPEN OP GEESTELIJKE GRONDSLAG VOOR DE KOMENDE 5 JAAR TOEGEWEZEN

Het Commissariaat voor de Media heeft deze week besluiten genomen over de zendtijdaanvragen die door 9 kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag waren ingediend. Het Commissariaat heeft zendtijd toegewezen aan de Stichting Verzorging Kerkelijke Zendtijd (IKON en ZvK), de Rooms Katholieke Bisschoppenconferentie (RKK), de Humanistische Omroep Stichting, het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), de Stichting Organisatie voor Hindoe Media en de Nederlandse Moslimraad (NMR). De zendtijdtoewijzing gaat in op 1 september a.s. een geldt voor de komende vijf jaar. De aanvragen van de Boeddhistische Unie Nederland, de Raad van Moskeeën (RvM) en de Stichting Johan Maasbach Wereldzending zijn afgewezen.

Het Commissariaat voor de Media hanteert sinds jaar en dag het beleid dat zendtijd wordt toegewezen aan die organisaties die religieuze hoofdstromingen in de Nederlandse samenleving in den breedte vertegenwoordigen. Per stroming wijst het Commissariaat aan één organisatie zendtijd toe om versnippering in zendtijd en organisaties te voorkomen. Verschillende organisaties binnen één geloofsstroming dienen dan ook in beginsel samen te werken en kunnen alleen gezamenlijk zendtijd krijgen. Als hoofdstromingen hanteert het Commissariaat het Protestantisme, het Katholicisme, het Humanisme, het Jodendom, het Hindoeïsme en de Islam.

Alle organisaties waarvan het Commissariaat de aanvragen heeft gehonoreerd, hebben ook nu al zendtijd. Per 1 september a.s. gaan er twee organisaties in hoeveelheid zendtijd op vooruit. Het NIK krijgt meer zendtijd om de programma's vindbaar en herkenbaar te laten zijn voor het publiek en de NMR wordt meer zendtijd toegewezen omdat de omvang van hun achterban en daarmee het belang van de Islam de Nederlandse samenleving, is toegenomen. Bovendien werken zij samen met de Nederlandse Islamitische Raad en is hun achterban daardoor verder verbreed.

De aanvraag van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) is afgewezen omdat het Boeddhisme geen in de Nederlandse samenleving gewortelde hoofdstroming is. Het Boeddhisme is onmiskenbaar een wereldreligie waarvoor de belangstelling in Nederland groeiende is, maar een maatschappelijk draagvlak van maximaal 36.000 boeddhisten is te gering om voor zendtijd in aanmerking te komen.

Ook de Pinksterbeweging die de Stichting Johan Maasbach Wereldzending zegt te vertegenwoordigen is geen religieuze hoofdstroming in de Nederlandse samenleving. Bovendien is de Stichting niet representatief voor de gehele Pinksterbeweging.

In tegenstelling tot de twee voorgaande afgewezen zendtijdaanvragen vertegenwoordigt de Raad van Moskeeën wel een religieuze hoofdstroming: de Islam. Voor deze hoofdstroming had ook de Nederlandse Moslimraad een aanvraag ingediend. Het Commissariaat heeft gekozen voor de NMR omdat zij de moslimgemeenschap in den breedte vertegenwoordigt, terwijl de Raad van Moskeeën een samenwerkingsverband is van alleen Turks-Islamitische organisaties. Het Commissariaat heeft wel de verwachting uitgesproken dat de NMR en de Raad van Moskeeën in de toekomst hun samenwerking zullen verbreden.

Hieronder is in twee schema's aangegeven hoeveel zendtijd (uren per jaar) het Commissariaat heeft toegewezen.

Televisie

Genootschap Toewijzing 1995 Aanvraag 2000 Toewijzing 2000

VKZ 130 132 130

NIK 3 13 10

RKK 86 96 86

OHM 19,5 39 20

NMR 26 78 52

HOS 40 40 40

Radio

Genootschap Toewijzing 1995 Aanvraag 2000 Toewijzing 2000

VKZ 338 344 338

NIK 3,25 6,5 13

RKK 234 234 234

OHM 104 156 104

NMR 104 312 156

HOS 159,25 159,25 160

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie