Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen SGP over wildgroei huwelijksvoltrekkingen

Datum nieuwsfeit: 09-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Vragen van de leden Van den Berg en Van der Staaij (beiden SGP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie, over de toepassing van artikel 63 Boek I BW (ingezonden 9 juni 2000)


1

Heeft u kennis genomen van het artikel C.S. Post, getiteld Huwelijksvoltrekking in 'het huis der gemeente' verschenen in het vakblad van de Nederlandse Vereniging voor Burgerrechten, 'Burgerschap en Recht' van november 1999 (6e jaargang, nr. 11, pag. 280-283), alsmede van de reacties op dit artikel in Burgerzaken en Recht van januari 2000 (7e haargang, nr. 1, pag. 14-16)?


2

Deelt u het standpunt dat sprake is van wildgroei wat betreft de besluiten van sommige gemeenteraden - zie o.a. het besluit van de gemeenteraad van Gorinchem d.d. 29 april 1999 - tot aanwijzing van plaatsen als 'huis der gemeente' (buiten het gebouw aar het gemeentebestuur is gevestigd) met het oogmerk aldaar burgerlijke huwelijksvoltrekkingen te laten plaatsvinden?


3

Maakt het bij de aanwijzing van locaties door de gemeenteraad uit of deze zich in de open licht bevinden dan wel overdekt zijn en of deze openbaar dan wel besloten zijn? Moet er sprake zijn van een gebouw of kan ook een luchtballon, een boot, een tram of iets dergelijks volstaan?


4

Hoe moet in dit verband de eis voor artikel 63 'in het openbaar' worden geïnterpreteerd die ervan uitgaat dat de openbaarheid van de locatie is gegarandeerd indien het vereiste aantal getuigen aanwezig is?


5

Welke betekenis hecht u aan het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 6 januari 1998 en de daarin voorkomende criteria voor de aanwijzing van locaties welk advies de instemming heeft gekregen van de commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit alsmede van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken?


6

Deelt u de opvatting dat de nadrukkelijke en duidelijke bepaling van artikel 63, die ervan uitgaat dat als 'het huis der gemeente' in de regel het gemeentehuis geldt en slechts in uitzonderlijke situaties een andere locatie, 'gedateerd' en 'een relict uit vervlogen tijden' is?


7

Hebt u voorts kennis genomen van de nota van de VVD-Amsterdam d.d. 8 maart jl., waarin o.a. wordt bepleit:

dat binnen redelijke grenzen' alle aan te vragen locaties worden goedgekeurd door of namens het gemeentebestuur

de mogelijkheid van het gratis trouwen volledig af te schaffen en

dat de overheid voor het voltrekken van huwelijken zeven dagen per week, 24 uur per dag mogelijkheden biedt?

Wilt u over elk van deze voorstellen uw oordeel geven?


8

Overweegt u een andere normering van de bevoegdheden van de gemeenten te bevorderen terzake van de aanwijzing van locaties, niet zijnde het gemeentehuis in het kader van artikel 63 dan wel overwegen zij een wijziging van dit artikel op dit punt te bevorderen?

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie