Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herstructurering Voedingstuinbouw in volle gang

Datum nieuwsfeit: 09-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Herstructurering Voedingstuinbouw in volle gang

Breda, 9 juni 2000

Bij de jaarlijkse inventarisatie van het ledenaantal van de coöperatie VTN is vastgesteld dat er in totaal 549 VTN leden per 31 december 2000 hun lidmaatschap hebben opgezegd. Van deze leden geven 383 aan dat vanwege bedrijfsbe- ëindiging of bedrijfsomschakeling te doen. De overige noemen als reden dat zij besloten hebben op andere wijze hun producten te vermarkten. De komende maanden wordt met deze laatste groep gesproken om te bezien of deze leden in het belang van beide partijen binnen The Greenery kunnen blijven.

De eerdergenoemde 383 opzeggende leden behoren tot het deel van het VTN ledenbestand dat voor twee procent een bijdrage levert aan de totale omzet van The Greenery International. De herstructurering binnen deze groep kleinere telers is in volle gang.

Tevens constateert The Greenery dat bij de aangesloten bedrijven het volume aangeboden product verder toeneemt. De afname van het aantal leden en de toenemende grootte van de bij VTN aangesloten bedrijven zijn in lijn met de ontwikkelingen die zich ook in andere sectoren van de economie voordoen. The Greenery gaat ervan uit dat deze ontwikkelingen zich de komende jaren gaan voortzetten.

The Greenery International verwacht voor de jaren 2000 en 2001 tenminste een stabilisering van de omzet op het huidige niveau. Toetreding van nieuwe leden, uitbreiding van het areaal bij eigen leden, met name in de glasgroenten, en de samenwerkingsverbanden die zijn aangegaan compenseren het areaal van telers die niet meer bij VTN aangesloten blijven.

In een reactie verklaart drs. B.J. Constandse, voorzitter Raad van Bestuur The Greenery International, enerzijds te betreuren dat er een grote groep telers besloten heeft de bedrijfsactiviteiten te moeten beëindigen, en anderzijds teleurgesteld te zijn, dat er een groep telers is die gemeend heeft hun activiteiten buiten VTN/The Greenery om te moeten continueren. Dit betekent dat er nog meer focus dient te komen in de organisatie om een optimale dienstverlening aan onze telers te realiseren en tevens op een meer efficiënte wijze de gehele Greenery organisatie uit te nutten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie