Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie minister De Vries op claim voormalig KNIL militairen

Datum nieuwsfeit: 09-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BZK inzake knil

Gemaakt: 14-6-2000 tijd: 16:29


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

's-Gravenhage, 9 juni 2000

Naar aanleiding van uw verzoek om een afschrift van mijn reactie op de brieven van 11 april 2000 van respectievelijk de heer M.E. Nanlohij uit Leerdam en de heer Z.J. Supusepa uit Culemborg, deel ik u mee dat beide brieven door mij zijn gedeponeerd.

Ik merk op dat beide brieven betrekking hebben op verzoeken van betrokkenen om realisatie van de voorzieningen voor het militair personeel van het KNIL.

Over dat onderwerp zijn aan betrokkenen, mede naar aanleiding van ingediende bezwaar- en beroepschriften, meerdere malen brieven geschreven, laatstelijk op 12 april 2000. Afschriften van een aantal brieven over diverse (vermeende) KNIL-rechten waarop zij menen aanspraak te kunnen maken, doe ik u bijgaand toekomen.

Te uwer informatie deel ik u nog het volgende mee.

In de jaren 1951-1952 is een groep van circa 4000 Ambonezen (Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen) naar Nederland overgebracht. Deze militairen werden bij aankomst uit militaire dienst ontslagen. Zij werden ondergebracht in diverse opvangkampen in Nederland. De verzorging van de naar Nederland overgebrachte Molukse ex-KNIL-militairen kwam aanvankelijk geheel voor rijksrekening. Deze situatie duurde voort tot circa mei 1956. De Nederlandse regering besloot toen van het systeem van algehele overheidszorg over te gaan naar een grote mate van zelfzorg (omdat veel Molukkers inmiddels eigen inkomsten hadden verkregen). De regering overwoog daarbij ook, dat voortzetting van de algehele overheidszorg op den duur niet goed zou zijn voor het besef van verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan en dat het niet gerechtvaardigd was het verschil in inkomen, dat tussen de Ambonese en Nederlandse werknemers was ontstaan, te laten voortbestaan. Vele Molukkers ontvingen namelijk naast de overheidszorg een normaal loon, zonder dat voldaan werd aan de verplichting daarvan een gedeelte af te staan als bijdrage in de verzorgingskosten. Voortaan zouden de Molukkers uit eigen inkomsten in hun levensonderhoud moeten voorzien. Wie geen inkomsten had, kon krachtens de toenmalige Uitkeringsregeling Ambonezen een uitkering ontvangen. Ook bestond destijds de Rijksgroepregeling Ambonezen (Stb. 1964, nr. 551), een speciale vorm van de Algemene Bijstandswet. Deze regeling is in 1987 ingetrokken.

Het ontslag uit militaire dienst van betrokkenen is na uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 4 maart 1952 en het arrest van de Hoge Raad van 25 november 1960 (NJ 1961, nr. 3) niet meer aan twijfel onderhevig.

Het ontslag uit militaire dienst en de invoering van de zelfzorg heeft bij vele Molukkers gevoelens van teleurstelling en miskenning teweeggebracht. Vele Molukse ex-KNIL-militairen die zich aanvankelijk op het standpunt stelden, dat zij nog KNIL-militairen zijn en als zodanig recht hebben op soldij en sociale voorzieningen, hebben zich tenslotte bij de nieuwe beleidsontwikkeling neergelegd.

De met het ontslag uit militaire dienst samenhangende rechten van de Molukse ex-KNIL-militairen zijn herhaaldelijk onderwerp van besluitvorming geweest, zowel in het kabinet als in de volksvertegenwoordiging. Het meest recent in 1978 toen de Tweede Kamer bij de behandeling van de nota betreffende de problematiek van de Molukse minderheid in Nederland van februari 1978 (Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 14.915, nrs. 1 en 2) instemde met het ter zake door de regering ingenomen standpunt. Voor wat betreft het regeringsbeleid ten aanzien van de Molukse ex-KNIL-militairen wordt dan ook consequent verwezen naar de inhoud van vorenbedoelde nota.

Volledigheidshalve merk ik tenslotte nog op dat in 1985 en 1986 een delegatie van het kabinet in overleg is getreden met het Hoofdbestuur van de Badan Persatuan, de grootste Molukse organisatie in Nederland. Dit gebeurde in het kader van de herdenking van het 35-jarig verblijf van de Molukkers in Nederland. Tijdens dat overleg is gesproken over de nog levende gevoelens van miskenning van de Molukse ex-KNIL-militairen. Ook is gesproken over de vraag op welke wijze alsnog de openbare waardering tot uitdrukking zou kunnen worden gebracht van de Nederlandse samenleving voor de inzet en de diensten die de Molukse ex-KNIL-militairen destijds aan Nederland hebben bewezen. Tevens is in dat overleg bezien of en in hoeverre er binnen het gegeven regeringsbeleid - dat mede is vastgesteld in de hiervoren genoemde nota van 1978 - ruimte zou kunnen worden gevonden voor oplossingen van door de Molukkers ervaren knelsituaties in Nederland, zoals onder andere bij huisvestings- en werkgelegenheidsproblemen. Het overleg van de regering met de Badan Persatuan heeft uiteindelijk geleid tot een Gezamenlijke Verklaring waarin de regering diverse regelingen ten behoeve van de Molukse bevolkingsgroep in het vooruitzicht heeft gesteld, zoals de Rietkerk-uitkering van f 2.000,- per jaar, die later ook zijn gerealiseerd.

Een kleine groep Molukkers (en nabestaanden) - gevestigd in onder andere Culemborg en Leerdam - bleven en blijven zich echter verzetten tegen het ontslag uit militaire dienst en de invoering van de zelfzorg. Betrokkenen blijven van mening dat het ontslag uit militaire dienst niet rechtsgeldig is en dat zij nog steeds aanspraak kunnen maken op rechten die voortvloeien uit het KNIL-dienstverband (volledige verzorging door de overheid). Het verzet van betrokkenen komt onder andere tot uiting in het weigeren van het betalen van een huurbijdrage voor hun woningen, het weigeren van het betalen van diverse belastingen en het weigeren kijk- en luistergelden te betalen waartoe iedere Nederlandse burger verplicht is. Voorts claimen betrokkenen terugzending naar de Molukken (een vermeend KNIL-recht) en verzoeken zij de minister van BZK om het opheffen van beslaglegging door deurwaarders bij het niet betalen van huur. Een andere vorm van het verzet van betrokkenen is het steeds weer opnieuw schrijven van vele brieven aan verschillende instanties met verzoeken en claims die zij dan baseren op (vermeende) KNIL-aanspraken. Afwijzing van hun claims biedt betrokkenen vervolgens de mogelijkheid om eerst bezwaar- en daarna beroepschriften te schrijven met het oogmerk om de door hen gewenste rechterlijke uitspraken af te dwingen.

Inmiddels liggen dan ook diverse zaken bij de bestuursrechter.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...