Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over bezoek Beatrix aan Leiden

Datum nieuwsfeit: 09-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over maatregelen rond bezoek hm de koningin aan leiden
Gemaakt: 15-6-2000 tijd: 15:46


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


9 juni 2000

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Oedayraj Singh Varma over de maatregelen rond het geplande bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Leiden (2990010370).

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries

Vragen van het lid Oedayraj Singh Varma (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de maatregelen rond het geplande bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Leiden (2990010370; Ingezonden 27 april 2000)

Vraag 1.

Ja.

Vraag 2.

Het treffen van maatregelen ter handhaving van de openbare orde en voor de veiligheid van het publiek valt onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester. De beveiliging van de leden van het Koninklijk huis is in handen van de Divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) van de KLPD, die daarbij optreedt onder het gezag van de plaatselijke burgemeester. Het bezoek van Hare Majesteit is voorbereid in overleg tussen de gemeente Leiden, de regiopolitie Hollands Midden, de hofhouding van het Koninklijk huis, en de DKDB. In dat kader zijn afspraken gemaakt en maatregelen getroffen ten behoeve van zowel de veiligheid van de leden van het Koninklijk huis als de veiligheid van het publiek. Er bestaat geen landelijk geldend protocol ter zake.

Het kabinet heeft geen betrokkenheid gehad bij de maatregelen die in Leiden zijn getroffen. De betrokkenheid van het Ministerie van BZK heeft bestaan uit de verwerking van bijstandaanvragen van de Commissaris der Koningin in Zuid Holland en - conform de gebruikelijke procedure - het evalueren van mogelijke dreiging en het adviseren van het bestuur hieromtrent.

Vraag 3.

De burgemeester van Leiden heeft mij laten weten dat hij de maatregelen nodig achtte ter bescherming van het publiek dat naar verwachting in groten getale aanwezig zou zijn tijdens het bezoek van de Koningin. De noodzaak om de maatregelen te treffen vloeide voort uit het (historische) karakter van het centrum van Leiden. Uitgangspunt bij de viering van Koninginnedag in Leiden is geweest dat het bezoek voor iedereen een feestelijke aangelegenheid moet zijn, dat het feest zo spontaan mogelijk moet verlopen en dat zoveel mogelijk mensen het feest van dichtbij moeten kunnen meebeleven.

Gelet op de route waartoe in overleg met de staf van het Koninklijk huis is besloten, zijn langs de vaarroute en voor het stadhuis van Leiden voorzieningen getroffen om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om het Koninklijk gezelschap te zien. Voor een gedeelte van de route is besloten tot een beperkte toegankelijkheid omdat deze liep door de nauwe stegen van de Leidse binnenstad.

De maatregelen die zijn getroffen zijn de volgende:

Beperkte toegankelijkheld: Vanwege het nauwe (middeleeuwse) stratenpatroon en de verwachte grote toeloop van belangstellenden (ook van buiten Leiden) achtte de burgemeester het noodzakelijk om ruimte te creëren voor de bewoners in het gebied en de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de percelen voor de gebruikers en hulpverleningsdiensten te waarborgen.

Daarom heeft de burgemeester een besluit genomen waarin de toegankelijkheid van een gedeelte van het gebied langs de route gedurende de periode 29 april van 08.00 uur tot en met 29 april 14.00 uur tijdelijk werd beperkt en alleen toegankelijk was voor (in hoofdzaak) bewoners (en gasten), eigenaren van bedrijven en deelnemers aan evenementen.

Vliegverbod: Aan de Rijksluchtvaartdienst is gevraagd om een vliegverbod boven Leiden in te stellen voor de periode op 29 april van
09.00 uur tot 14.00 uur. Deze maatregel was nodig om te bereiken dat helikopters van het medisch centrum over een ongehinderde vliegroute konden beschikken. Ook de helikopters van de NOS diende zich vrijelijk te kunnen verplaatsen om de uitzendingen via een straalverbinding met Hilversum te kunnen waarborgen. Voorts werd hiermee voorkomen dat de feestelijkheden worden ontsierd door vliegtuiglawaai van met name reclamevliegtuigjes.

Buiten-evenementen: Langs de route van de Koningin en het verblijfsgebied waren op 29 april tot 14.00 uur geen evenementen - zoals buitenpodia en muziek buiten - toegestaan die niet zijn georganiseerd door de Vereniging Koninginnedag. Hiermee werd voorkomen dat de geplande evenementen langs de route en in het verblijfsgebied zouden worden verstoord. Na 14.00 uur waren ook andere evenementen mogelijk, mits daarvoor vergunning was verleend.

Reclamerestricties: In het gebied gelegen langs de route was het in de periode 28 april 18.00 uur tot en met 29 april 14.00 uur niet toegestaan om extra reclamespandoeken aan te brengen. Dit was noodzakelijk om te voorkomen dat tijdens de rechtstreekse uitzending van de NOS sprake kon zijn van sluikreclame. Van een algeheel reclameverbod was derhalve geen sprake.

Restricties op het water: In verband met de veiligheid van de Koninklijke gasten, de bescherming van eigendommen van particulieren, de bescherming van de veiligheid van burgers en het scheppen van ruimte voor de skiffs die het Koninklijk gezelschap te water begeleiden, was het noodzakelijk om in het vaargedeelte van de route de aanwezige bootjes tijdelijk te (doen) verwijderen.

Sluitingstijd horeca: In verband met de noodzakelijke preventieve controles door de politie was het noodzakelijk dat de in het verblijfsgebied gevestigde horeca-inrichtingen op 29 april om 03.00 uur hun bedrijven zouden sluiten.

De genomen maatregelen zijn vergelijkbaar met maatregelen die andere gemeenten (Utrecht, Houten, Amsterdam) in recente jaren op Koninginnedag hebben genomen. De verschillen in de genomen maatregelen zijn verklaarbaar doordat de situatie en de omstandigheden waaronder het bezoek van Hare Majesteit plaatsvond, in andere gemeenten niet op alle onderdelen gelijk zijn geweest.

Vraag 4.

Uit het bovenstaande blijkt dat er geen relatie bestond tussen de maatregelen en het eventueel voorkomen van de genoemde ludieke acties. Er kan niet worden gesproken van een verkapt demonstratieverbod. Enkele actiegroepen hebben desgevraagd toestemming gekregen om op 29 april op daarvoor geschikte locaties te demonstreren dan wel acties te houden.

Vraag 5.

Het bericht is onjuist. De BVD kwam op basis van een risicoanalyse tot de conclusie dat er rond het bezoek van Hare Majesteit geen andere dan openbare-ordeaspecten speelden. De handhaving van de openbare orde gebeurt - zoals al aangegeven in het antwoord op vraag 2 - onder verantwoordelijkheid van de burgemeester door de politie. De BVD heeft op dit terrein een taak wanneer er sprake is van een (dreigende) grootschalige verstoring van de openbare orde die voortkomt uit heimelijke en/of geregisseerde activiteiten met een al dan niet politiek oogmerk. Dit was nu niet het geval. De BVD heeft dan ook niet de in de vraag genoemde inlichtingenactiviteit ontplooid. Ook door de DKDB zijn geen personen gefotografeerd.

Vraag 6.

Ook de berichten over het vermeend werven van informanten door de BVD dan wel door de DKDB zijn onjuist. De informatie die de DKDB gebruikt heeft met betrekking tot de bescherming van de veiligheid van de leden van Koninklijk huis was afkomstig van de regiopolitie. Met betrekking tot de BVD geldt hetzelfde als verwoord in het antwoord op vraag 5.

Vraag 7.

Zoals is aangegeven bij de beantwoording van de vragen 5 en 6 waren de berichten waaraan wordt gerefereerd onjuist. Er waren geen aanwijzingen dat de staatsveiligheid in gevaar was dan wel zou komen. De genoemde diensten hebben niet de activiteiten ontplooid waarnaar in de vraag wordt verwezen.

Vraag 8.

Vanwege de korte tijd tussen inzending van de vragen (27 april) en het gewenste tijdstip van beantwoording (vóór 28 april) en de noodzaak om voor de beantwoording van de vragen ambtsbericht op te vragen bij de burgemeester van Leiden, was het niet mogelijk om de vragen vóór 28 april te beantwoorden.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...