Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet formuleert visie op plaats en functie procincies

Datum nieuwsfeit: 09-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Afzender is: Gericht aan: dienst

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kabinet formuleert visie op plaats en functie provincies Een persbericht bij het onderwerp Bestuurlijke vernieuwing
9 juni 2000
De ministerraad ziet voor de provincies een belangrijke rol weggelegd in het Nederlandse openbaar bestuur. De toenemende complexiteit van de samenleving betekent namelijk dat de oplossing van een aantal concrete vraagstukken is gebaat met de aanwezigheid van een effectieve intermediaire (= provinciale) bestuurslaag. De provincies moeten een regisserende en integrerende rol spelen temidden van andere overheden en maatschappelijke partners. Deze visie van het kabinet is vastgelegd in het kabinetsstandpunt Plaats en functie provincies, waarmee de ministerraad, op voorstel van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft ingestemd. Dit kabinetsstandpunt is opgesteld naar aanleiding van een advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) over hetzelfde onderwerp. Enkele concrete beleidsvoornemens uit het kabinetsstandpunt zijn:

* Verbetering van het functioneren van het provinciaal bestuur door dualisering. De meeste voorstellen van de Staatscommissie-Elzinga worden ook voor de provincie verder uitgewerkt. Dit najaar wordt hierover een voorontwerp van wet gepubliceerd.

* De effectiviteit van het provinciale bestuur is gebaat bij verkleining van het aantal leden van provinciale staten en van gedeputeerde staten. Een wetsvoorstel hierover wordt binnenkort aan de Tweede Kamer gezonden.

* Verdere verbetering van de provinciale bestuurscultuur wordt bevorderd onder andere door middel van de Vernieuwingsimpuls dualisme en lokale democratie. Het bereik van deze impuls wordt uitgebreid tot de provincies.

* Voor de vervulling van hun regisserende en integrerende rol moeten provincies in de eerste plaats beter gebruik maken van het bestaande wettelijke instrumentarium. Versterking van dat instrumentarium is in enkele beleidssectoren (ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer) in discussie.

Het kabinetsstandpunt wordt op korte termijn aan de Tweede Kamer gezonden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie