Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 2000

Datum nieuwsfeit: 12-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

begroting szw (XV) 2000

Gemaakt: 13-6-2000 tijd: 11:26


1


27 158 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangend met de Voorjaarsnota)
Nr. VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN .. ....................

Vastgesteld

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen. De daarop door de regering gegeven antwoorden zijn hierbij tevens afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Terpstra

De griffier voor dit verslag,

Nava

Algemeen deel

Kan de informatie inzake eindejaarsmarge in een overzichtelijk staatje wordt geplaatst, zodat niet alle eindejaarsmarges van de verschillende posten bij elkaar gezocht hoeven te worden? Kan dit al het geval zal zijn in 2001?

Waarom is in de Voorjaarsbrief (bijlage 1, onder punt 24) een taakstellende post van 149 miljoen ter compensatie van de eindmarge ingeboekt, terwijl uit de suppletore begroting kan worden afgeleid dat het om 126 miljoen gaat?

Kan in het vervolg meer beleidsmatige toelichting op mutaties worden gegeven (zeker in het licht van de operatie VBTB zou uitgebreidere uitleg nuttig zijn geweweest)?
Artikelen

U1106 Voorlichting

Welke belangrijke beleidstrajecten zullen door SZW de komende tijd worden geïmplementeerd met omvangrijke voorlichtingscampagnes? (blz. 4).

U1201 Rijksbijdrage aan Arbeidsvoorziening

Voor welke doelgroepen is Arbeidsvoorziening verantwoordelijk en voor welke doelgroepen de genoemde 51 miljoen gulden wordt ingezet? Hoeveel trajecten per doelgroep zijn daarvoor voorzien, aangezien in de toelichting bij artikel U1201 wordt gesproken over 6.800 trajecten à raison van 51 miljoen gulden voor niet-uitkeringsgerechtigden en in de toelichting bij artikel
1209 over 51 miljoen gulden voor trajecten voor zowel Abw-cliënten, WW-cliënten als niet-uitkeringsgerechtigden? Welk resultaat wordt met de trajecten beoogd, in zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelstellingen? In hoeverre is sprake van een sluitend aanbod? (blz. 5).
U1206 Gemeentelijk Werkfonds

Geven gemeenten wel voldoende prioriteit aan het REA-beleid, aangezien de realisatie van de uitgaven daarvan achter blijft bij de raming in de begroting? En is het beeld van inspanningen door gemeenten gelijkmatig of zijn er grote verschillen tussen gemeenten? (blz. 7).

U1209 Sluitende aanpak

Hoeveel trajecten kunnen de gemeenten en de Uvi's met de beschikbare middelen (87 miljoen respectievelijk 64,8 miljoen) voor sluitende aanpak uitvoeren? Kan tevens in zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelstellingen worden aangegeven welk resultaat met de trajecten wordt beoogd? In hoeverre is sprake van een sluitend aanbod? (blz. 9).

U1308 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

Waaruit bestaan de mutaties op grond waarvan de raming voor de Wajong is verhoogd? (blz. 11.)

U1312 Rijksbijdrage loopbaanonderbreking

Kan het bedrag waarmee de rijksbijdrage loopbaanonderbreking wordt verlaagd niet worden gereserveerd, in ieder geval tot na de evaluatie? Zijn er al concrete plannen om het gebruik van de regeling te stimuleren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke, wat zijn de kosten en hoe verhouden zich die tot deze verlaging? (blz. 12).

U1408 Tijdelijke kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alleenstaande ouders met kinderen in de Abw

Hoe groot is de doelgroep is die met het bedrag f 31 miljoen bereikt moet gaan worden? Is voor deze groep nu sprake van een sluitend aanbod? Gaat het hier om een reeds eerder voorgestelde uitbreiding of betreft dit een nieuw beleidsvoornemen? (blz. 15)

U1411 Millenniumbijdragen uitvoering sociale voorzieningen

Om wat voor soort activiteiten gaat het als wordt gesproken over de afronding van de millenniumactiviteiten 2000? (blz. 16).

U1501 Subsidies algemeen

Kan nader worden toegelicht waarom de verplichtingenruimte wordt verhoogd, omdat verplichtingen uit het verleden niet tot betaling zijn gekomen? (blz.
17)

U1502 Emancipatie

Kan worden toegelicht waarom voor de vrouwenvakscholen een bedrag van 13,3 miljoen wordt gereserveerd, aangezien eerder andere werden bedragen genoemd, namelijk 3 en 4 miljoen? (blz. 17)

U1506 Samenwerking Werk en Inkomen

Kan een overzicht en een tussenstand worden gegeven van de uitgaven die in
1999 niet meer tot betaling zijn gekomen en nu via de eindejaarsmarge zijn bijgeschreven? Wat zijn de oorzaken hiervan? (blz. 18)
Waarom is het bedrag voor Samenwerking Werk en Inkomen zo hoog? Waarom is in de ontwerp-begroting geen rekening gehouden met een deel van de onderuitputting die in september 1999 waarschijnlijk ook als zichtbaar was? Wat voor projecten betreft het hier? Gaat het om een beperkt aantal projecten of gaat het om vele kleinere? Zijn de uitgaven inmiddels verricht? (blz. 18).

Is het bedrag van 61 miljoen, dat voor SUWI aan de begroting is toegevoegd, niet onvoldoende om het veranderingsproces van Arbeidsvoorziening (ontvlechting) te begeleiden, gezien het feit dat het hier om een omvangrijke operatie gaat? (blz. 18)

U1507 Arbeidsomstandigheden

Kan een tussenstand van de betalingen in 2000 uit de eindejaarsmarge 1999 worden gegeven? (blz. 19)

Waarom is een groot deel van de uitgaven in 1999 niet tot betaling gekomen? Kan kwantitatief en kwalitatief gespecificeerd aangegeven worden welke uitgaven niet tot betaling zijn gekomen? Op grond waarvan wordt verwacht dat in 2000 wel de begrote middelen voor arbeidsomstandigheden worden besteed? Wat voor projecten betreft het hier? Is hier sprake van achterstanden in de realisatie van projecten of spelen hier andere problemen? (blz. 19).

U1510 Handhaving en kwaliteitsverbetering van de uitvoering

Welke projecten zijn in 1999 niet meer tot betaling gekomen? Hebben de projecten vertraging opgelopen? Zijn de achterstanden inmiddels ingelopen? Heeft de onderuitputting tot gevolg dat de volumeramingen aangepast moeten worden en dat eerder ingeboekte besparingen niet worden gerealiseerd? Om hoeveel niet gerealiseerde besparingen gaat het? (blz. 20)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...