Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Acties CVP-fractie in Brusselse Hoofdstedelijke Raad

Datum nieuwsfeit: 13-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CVP-Fractie in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad

Parlementaire Acties in Mei 2000

Mevrouw Brigitte Grouwels heeft geïnterpelleerd over de huisvestingsproblematiek van het Sint-Lukasarchief. Zij heeft de bevoegde staatssecretaris gevraagd om in overleg een structurele oplossing te zoeken voor de huisvesting en voor de subsidiëring van de werking van het uiterst waardevolle archief. Ze heeft de Brusselse regering opgeroepen om een wezenlijke bijdrage leveren om de werking van het Sint-Lukasarchief veilig te stellen.

In een interpellatie over het project van de Vlaamse regering voor De Lijn-site in Kuregem heeft de heer Walter Vandenbossche de Brusselse regering opgeroepen actief mee te werken aan de uitbouw van een buurtvriendelijk project dat ook sociaal-economisch en op het vlak van huisvesting een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de heropbloei van deze achtergestelde buurt. Hij vraagt daaromtrent de verschillende actoren in de buurt samen te brengen.

In het debat over het ontwerp van ordonnantie tot instelling van een meervoudig inschrijvingsstelsel voor kandidaat-huurders in de sociale huisvesting noemde Brigitte Grouwels deze ordonnantie een eerste belangrijke stap naar een meer efficiënt beheer van de Brusselse sociale woonsector. Dit meervoudig inschrijvingsstelsel maakt het mogelijk om eindelijk een correct beeld te krijgen van de reële vraag naar sociale huisvesting in Brussel. Bovendien wordt aldus een centrale gegevensbank uitgebouwd zodat noden en verwachtingen beter ingeschat kunnen worden en er dus werk kan gemaakt worden van een meer klantgericht en pro-actief sociaal huisvestingsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen.

De CVP-fractie heeft een voorstel van ordonnantie meeondertekend betreffende het opstellen van een jaarverslag over de armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit jaarverslag wordt opgesteld aan de hand van rondetafelbijeenkomsten over de armoede, met o.a. de verenigingen voor armoedebestrijding. Dit moet, aldus Brigitte Grouwels, het centrale instrument worden in het uitstippelen van het armoedebeleid in Brussel.

Walter Vandenbossche

Mondelinge Vraag betreffende de gevolgen van het overeengekomen communautaire akkoord op het niveau van de federale regering voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake landbouwbeleid en de internationale handel.

Walter Vandenbossche

Mondelinge vraag betreffende de Vogelenzangwijk en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel.

Walter Vandenbossche

Mondelinge vraag betreffende het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Interpellatie van de heer Walter Vandenbossche met betrekking tot een informatiebeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ten behoeve van de onderdanen van de E.U.-lidstaten.

Naar aanleiding van een belangrijk incident in Anderlecht waarbij 9.000 brieven aan E.U.-burgers in het Frans werden toegestuurd en slechts 300 in het Nederlands roept Walter Vandenbossche de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap op om zich snel en accuraat kenbaar te maken bij deze E.U.-burgers. De Vlaamse Gemeenschapscommissie moet naar buiten uit het signaal geven dat Europeanen in Brussel niet altijd Franstalig zijn. Ook vanuit Vlaanderen met men deze groep voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een aanbod geven.

Mevrouw Brigitte Grouwels riep het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in de Plenaire vergadering van 5 mei, in een mondelinge vraag naar de bestemming van de Ten Nude-zaal, op tot een goed onderhoud en zinvolle bestemming van haar eigendommen. Het kan niet dat een overheid haar patrimonium laat verkrotten. In een woonwijk waar heel veel burgers en de gemeentelijke overheid inspanningen leveren voor de verfraaiing van de woonomgeving, moet ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie het goede voorbeeld geven.

In het debat aangaande de toeristische promotie van Brussel heeft Walter Vandenbossche het College opgeroepen om Bussel te betrekken in het Vlaams toeristisch beleid. Hij vraagt daarom de Vlaamse minister Landuyt uit te nodigen om over dit alles overleg te plegen met het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

In een voorstel van resolutie van de heer Walter Vandenbossche werd eveneens opgeroepen tot naamsverandering van de openbare instelling Toerisme Vlaanderen in Toerisme Vlaanderen-Brussel.

De CVP-fractie heeft samen met de andere meerderheidsfracties een voorstel van resolutie betreffende de inspraak van kinderen in het beleid in Brussel ingediend en goedgekeurd. Er wordt een kinderforum opgericht dat een stuk verder gaat dan de klassieke jeugdraad, dan het louter advies. Met het forum kunnen kinderen hun zeg doen en krijgt de overheid een beeld van hun beoordeling van het beleidswerk. Bovendien maken deze kinderen hun beleving van het leven in Brussel kenbaar. De dimensie van een beleving op ooghoogte was tot dusver een tekort.

In de schoot van de Gemengde Commissie voor overleg met de Brusselaars van Buitenlandse oorsprong werd een ruim initiatief opgezet met als thema: Participatie en Democratie.

Het evenement vindt plaats op donderdag 22 juni 2000 van 18 tot 23 uur in De Schelp van het Vlaams Parlement en richt zich uiteraard in belangrijke mate tot de Brusselaars van buitenlandse oorsprong.

In het kader van de voor de Brusselse Vlamingen belangrijke gemeenteraadsverkiezingen werd ervoor geopteerd om een manifestatie op het getouw te zetten waarbij de aandacht wordt gefocust op deze verkiezingen en de deelname en perceptie ervan door de Brusselaars van vreemde oorsprong.

CVP-Fractie B.H.R.  1005 Brussel  Tel.:02/549.65.65  Fax: 02/549.65.66 gnaets.cvp@bruparl.irisnet.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie