Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Waterkennis onvoldoende op toekomst voorbereid

Datum nieuwsfeit: 13-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht van de AWT, NRLO en RMNO

13 juni 2000

Waterkennis onvoldoende op toekomst voorbereid Verbreding van technische naar maatschappelijke kennis noodzakelijk

Nederland is in de afgelopen jaren verschillende keren opgeschrikt door acuut overstromingsgevaar en waterschade. Daarnaast treedt verdroging op van natuurgebieden door periodieke watertekorten. Bodemdaling en klimaatveranderingen dreigen deze problemen verder te vergroten. Er is dringend een omslag nodig in het waterbeheer. Niet steeds al het water zo snel mogelijk afvoeren, maar vasthouden en in bepaalde gebieden de ruimte geven. Hierdoor ontstaan bovendien nieuwe mogelijkheden voor natte natuur, waterrecreatie en wonen aan het water. Deze omslag vergt inspanningen die zich laten vergelijken met de aanleg van de Deltawerken. Hiervoor is praktijkgerichte kennis nodig, vooral vanuit de maatschappij- en gedragswetenschappen. In onderzoek en onderwijs krijgt die kennis te weinig ruimte; de nadruk ligt nog sterk op de techniek van waterwering.

Dit stellen drie adviesraden AWT (wetenschaps- en technologiebeleid), NRLO (kennis- en innovatiebeleid voor agrosector, groene ruimte en vissector)) en RMNO (milieu- en natuuronderzoek) in hun rapport Over stromen: kennis- en innovatieopgaven voor een waterrijk Nederland. Dit rapport wordt op 13 juni in ontvangst genomen door de staatssecretarissen De Vries (V&W) en Faber (LNV) en een vertegenwoordiger van VROM.

Een sterkere maatschappelijke oriëntatie
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de eeuwenoude strategie van het versneld afvoeren van water niet meer volstaat. Een nieuwe benadering is nodig: "ruimte voor water". Water treedt buiten haar oevers en komt dichter bij de burger te staan. Dit heeft ook consequenties voor onderzoek en onderwijs. Technische kennis alléén is niet voldoende, er moeten dwarsverbanden worden gelegd met maatschappij- en gedragskennis. Er zijn investeringen nodig in kennis op met name de vier volgende gebieden: de beleving van water, de kosten en opbrengsten van ingrepen in water en ruimte, het omgaan met de veelstemmigheid van de belanghebbende partijen, de afstemming tussen en binnen bestuurslagen in een stroomgebied. Nieuwe kennis alleen is echter niet voldoende; er is ook een omslag in cultuur en werkwijze noodzakelijk.

Meer samenwerking
Er is sprake van een versnippering en verkokering binnen het omvangrijke terrein van het wateronderzoek. Er zijn tientallen instituten die elk afhankelijk zijn van één specifieke hoofdfinancier. Belangrijke 'waterdepartementen' zoals V&W, VROM en LNV hebben elk eigen instituten. Dit geldt ook voor de waterschappen, de waterleidingbedrijven en de rioolbeheerders. Om de maatschappelijke vraagstukken breed te kunnen oppakken, is meer samenwerking nodig . Daarbij moet worden aangesloten bij innovatieve praktijkprojecten die binnen verschillende regio's worden ontwikkeld.
Geleidelijke overgang
De omslag naar een nieuwe manier van waterbeheer gaat niet van de ene dag op de andere. Een geleidelijke overgang is nodig. De acties die de adviesraden voorstellen, kunnen een groeiproces in gang zetten. De raden stellen voor om te starten met regionale innovatieprojecten waarbij al doende ervaring wordt opgedaan in interactie met vele betrokken partijen. Naast de genoemde investering in maatschappij- en gedragswetenschappen moeten ook nieuwe visies en innovatieve concepten voor "ruimte voor water" worden ontwikkeld. En tot slot zouden de overwegend technische opleidingen op het terrein van water verbreed moeten worden met een toegesneden maatschappij- en gedragswetenschappelijke scholing.500 woorden; 1e pag 190 woorden

Voor de pers:

De aanbieding van het rapport vindt plaats op dinsdag 13 juni 2000 van 13.30 uur tot 15.00 uur in hotel Des Indes, Lange Voorhout 54/56, Den Haag.

Na een korte toelichting door de voorzitters van de raden zullen de beide staatssecretarissen alsmede VROM-DG Vriesman reageren. Vervolgens zullen enkele sleutelfiguren uit het veld op de voorstellen ingaan.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot

Dr.ir. J.G. de Wilt, NRLO, projectleider verkenning tel. 070 - 3784774

Dr. A. van Heeringen, secretaris AWT
tel. 070 - 3639922

Drs. R. Koopmans, secretaris RMNO
tel. 070 - 3364308

Het volledige rapport is te bestellen bij de NRLO tel. 070-3785653
fax 070-3786149
e-mail (m.j.v.schouten@nrlo.agro.nl)

Vanaf13 juni, 14.00 uur is het rapport integraal beschikbaar via de volgende websites
http:://www.awt.nl
http:://www.agro.nl/nrlo
http:://www.xs4all.nl/~rmno

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie