Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minister Vermeend bij uitreiking Prijs Sluitende Aanpak

Datum nieuwsfeit: 13-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

SZW: Toespraak minister Vermeend

Nr. 2000/108

13 juni 2000

Embargo:

13 juni 2000 tot

16.45 uur

Minister Vermeend bij uitreiking Prijs Sluitende Aanpak: vertrouwen in succes sluitende aanpak.

Prima resultaten in het startjaar geven vertrouwen in het succes van de sluitende aanpak, zo stelde minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de uitreiking van de Prijs Sluitende Aanpak op 13 juni te Den Haag.
De minister verwees onder meer naar de eerste resultaten van de sluitende aanpak, gebaseerd op een onderzoek van Research voor Beleid. In 1999 zijn ongeveer 10.000 extra trajecten gestart. 8400 door Arbeidsvoorziening, 1000 door de gemeenten, terwijl Uvi.s onbenutte Veegwetmiddelen hebben ingezet.
Uit een cohortonderzoek blijkt vervolgens dat na één jaar ruim 70% van de nieuwe instromers aan het werk is. Ruim10% volgde een intensief traject van Arbeidsvoorziening. Ongeveer 20% was nog werkloos, of volgde een ander traject.

Toespraak door minister W.A. Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de uitreiking van de Prijs Sluitende Aanpak op
13 juni 2000 in Den Haag.

Altijd prijs! Dat is het schone vooruitzicht waarmee mensen nogal eens over de streep worden getrokken om een gokje te wagen. Altijd prijs! Dat is het vandaag niet voor alle deelnemers aan de wedstrijd Prijs Sluitende Aanpak. Want er kan er maar één winnen. Altijd prijs. Dat is wel het doel van de sluitende aanpak: Altijd prijs met een passend aanbod voor alle nieuwe werklozen om de arbeidsmarkt te betreden, zodat langdurige werkloosheid kan worden voorkomen.

Een hoge ambitie! Inderdaad. Maar wel een ambitie met kansen. Want de omstandigheden zijn gunstig. De economie groeit en bloeit.

Wie had dat pak weg tien jaar geleden gedacht?
Het is nog niet zo lang geleden dat de toekomst somber werd ingezien als het ging om de werkgelegenheid. Sommigen wilden zich er zelfs al bij neer leggen dat groepen werklozen nooit meer zouden aan de slag zouden komen.

Daar denken we nu anders over. Er zijn kansen voor iedereen. Als die tenminste worden benut. Dat wil zeggen: als de juiste voorwaarden worden geschapen, als verantwoordelijkheden worden waargemaakt. Voor die uitdaging staan wij, u en ik. Rijksoverheid, gemeenten, uitvoerders en niet in de laatste plaats, de werkzoekende.

Het scheppen van voorwaarden, daar ben ik hard mee bezig.

We zitten midden in een omslag waarbij het accent verschuift van uitkeringsverstrekking naar reïntegratie. Activering is het sleutelwoord.

Vroeger lag het accent vooral op uitkeringsverstrekking. Daarin kwam de sociale dimensie van het beleid tot uitdrukking. We wilden niet dat mensen in de steek werden gelaten, van hun brood beroofd door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Die instelling vormde de basis van ons sociale zekerheidsstelsel. Een prima instelling. Maar daarbij kon het niet blijven. Want mensen moesten en wilden natuurlijk weer aan de slag. Daarop was het stelsel onvoldoende toegesneden. Ook al omdat de omstandigheden daartoe niet dwongen. De langdurige recessie zorgde voor een hoge werkloosheid. En het aantal arbeidsongeschikten nam geweldig toe.

Die omstandigheden zijn nu totaal anders. De economie bloeit. Er is krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn volop kansen voor iedereen.

Mooi, denkt iemand misschien. Daarmee zijn alle problemen opgelost.

Dat is een misvatting. Want veel mensen hebben ook nu een zetje in de rug nodig of zelfs meer: scholing, begeleiding, bemiddeling, activering. En wel meteen. Niet pas na een lange periode van werkloosheid.
Het gaat bovendien niet alleen om de individuele werkzoekende of arbeidsongeschikte. Het gaat ook om de nood van veel werkgevers, die geen personeel meer kunnen krijgen.
De sluitende aanpak dient dus een dubbel doel.

Om dat dubbele doel te dienen zijn we bezig ons sociale zekerheidsstelsel anders in te richten.

Hoe?
Ik noem de nieuwe uitvoeringsstructuur voor werk en inkomen. Daarbij gaat het om een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. Aan de ene kant zijn er het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen en de gemeenten, verantwoordelijk voor de beoordeling van het recht op uitkering, de premie-inning en de uitbesteding van de reïntegratie. Aan de andere kant zijn er de instellingen die de daadwerkelijk reïntegratie voor hun rekening zullen nemen: de geprivatiseerde arbeidsbureaus, reïntegratiebedrijven, uitzendbureaus. Zo ontstaat een markt voor reïntegratie met gescheiden vragers en aanbieders. Beschikbare middelen kunnen dan efficiënter worden ingezet.
Ik noem ook het Fonds Werk en Inkomen. Gemeenten krijgen de beschikking over de middelen voor bijstandsuitkeringen en ook een grotere verantwoordelijkheid voor de uitkeringslasten van de Algemene Bijstandswet. Meer verantwoordelijkheid met als doel een creatief gemeentelijk beleid bij de inschakeling van werkzoekenden en de reïntegratie van arbeidsgehandicapten.

Het scheppen van voorwaarden door middel van de nieuwe uitvoeringsstructuur en het Fonds Werk en Inkomen. Dat zijn grote projecten, die de komende jaren veel energie en een sterke motivatie vragen. Van ons allemaal. Van de rijksoverheid. Maar zeker ook van gemeenten, uitvoeringsinstellingen, reïntegratiebedrijven. Als zij zich niet met volle overtuiging inzetten, als zij hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan staan we uiteindelijk allemaal met lege handen. Vooral degenen die aan de kant staan: de werklozen, de arbeidsongeschikten, de gehandicapten. Dat is ook een prijs, een hoge prijs, een te hoge prijs.

Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. De gang van zaken rond de sluitende aanpak levert daarvoor het bewijs.

De sluitende aanpak, dat wil zeggen: zorg ervoor dat alle nieuwe werklozen, als dat nodig is, binnen twaalf maanden een aanbod krijgt om terug te keren op de arbeidsmarkt. Ik weet dat dat veel vraagt van de gemeenten, de uitvoeringsinstellingen, de arbeidsbureaus, de Centra voor Werk en Inkomen. Want de werkprocessen van de uitvoeringsorganisaties moeten zo worden ingericht, dat niemand meer buiten de boot valt. Natuurlijk kan dat niet van vandaag op morgen. Daarom hebben we voor een groeimodel hebben gekozen. Een volledig sluitende aanpak voor nieuwe werklozen van 23 jaar en ouder, die ondersteuning nodig hebben om aan de slag te komen en die beschikbaar zijn voor meer dan twaalf uur per week, zal in 2002 feit moeten zijn.

En het gaat lukken, want de sluitende aanpak werpt vruchten af.

Ik noem u de eerste resultaten over 1999 op basis van een onderzoek van Research voor Beleid. In 1999 zijn ongeveer 10.000 extra trajecten gestart. 8400 door Arbeidsvoorziening, 1000 door de gemeenten, terwijl uitvoeringsinstellingen onbenutte Veegwetmiddelen hebben ingezet.

Uit een cohortonderzoek blijkt vervolgens dat na één jaar ruim 70% van de nieuwe instromers aan het werk is. Ruim 10% volgde een intensief traject van Arbeidsvoorziening. Ongeveer 20% was nog werkloos, of volgde een ander traject.
Prima resultaten als we bedenken dat 1999 het startjaar was en de uitvoerders nog druk doende waren om de sluitende aanpak in allerlei werkprocessen door te voeren.
Dat belooft dus veel goeds voor de toekomst. Heel veel goeds zelfs. Als we dan ook nog eens letten op de huidige krapte van de arbeidsmarkt duikt zelfs de vraag op of een dergelijk beleid op de korte termijn nog wel nodig is.

Ja dus.
Want vraag en aanbod zijn vaak niet goed op elkaar afgestemd. Scholing, bemiddeling en begeleiding zorgen voor snelle, maar ook duurzame reïntegratie. Dat voorkomt langdurige werkloosheid. Voorkomt ook dat we met de kraan open dweilen bij het bestrijden van langdurige werkloosheid zelf.

De sluitende aanpak beperkt zich overigens al niet meer tot nieuwe werklozen. Ze strekt zich inmiddels uit over het zittende bestand. Uit berichten van uitvoerders maak ik op, dat langdurig werklozen in fase twee en drie al grotendeels bereikt worden. En daarmee raken we echt goed op streek. Want dan gaat het over de categorie langdurig werklozen en arbeidsongeschikten, waarvan ook u ongetwijfeld de aantallen kent. Op dit moment laat ik onderzoeken bij gemeenten wat er nodig is om de sluitende aanpak voor langdurig werklozen volledig vorm te geven.

Ik heb vertrouwen in het succes van de sluitende aanpak. Dat heb ik vooral ook omdat ik weet dat ik kan rekenen op de gemeenten, de uitvoeringsinstellingen, de arbeidsbureaus en de Centra voor Werk en Inkomen. Dat bewijst niet in de laatste plaats de aanleiding voor deze vreugdevolle bijeenkomst. De uitreiking van de Prijs Sluitende Aanpak.
70 gemeenten, uitvoeringsinstellingen en arbeidsbureaus hebben met projecten, ideeën en activiteiten meegedongen naar de Prijs. Een groot aantal, gelet op de korte voorbereidingstijd. En heel Nederland deed mee: van Den Helder tot Heerlen en van Leeuwarden tot Terneuzen Het toont motivatie, betrokkenheid, bereidheid om aan de slag te gaan met de reïntegratie.

De verleiding is groot om op een aantal van die projecten in te gaan. Dat doe ik dus niet. Want dat komt straks ongetwijfeld nog aan de orde. Bovendien hebben we alle inzendingen gebundeld. Sleutelbloem dat is de titel. Een echte bloemlezing dus. Een bloemlezing waarmee iedereen ook zijn voordeel kan doen. Want dat is de achterliggende gedachte bij de Prijs Sluitende Aanpak. Leren van de ideeën van anderen.

Creativiteit, daar gaat het om. Juist omdat we in een proces zitten waarbij gewerkt wordt aan een betere balans tussen uitkeringsverzorging en reïntegratie, met als doel om alle werklozen die dat nodig hebben snel hulp te bieden bij het vinden van werk. Dat vraagt om een andere manier van denken, waarbij oude vertrouwde patronen niet langer voldoen.
Dat vraagt bijvoorbeeld om een sterkere gerichtheid op de persoon. Op zijn problemen, zijn wensen, zijn behoeften. Dat vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe oplossingen in een samenleving die voortdurend in beweging is en ons voor nieuwe uitdagingen stelt.
Voor die uitdaging stond u en voor die uitdaging staat u nog steeds. Werksleutel 2000, zo heet de Prijs dit jaar. Werksleutel, een sleutel tot werk die u in handen hebt. Een sleutel, waarmee u deuren kunt openen voor al die mensen die aan de kant staan. Ik wens u daarmee veel succes.


- LET OP EMBARGO -


13 jun 00 16:45

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...