Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Utrecht weigert bouwvergunning voor vuurwerkopslag

Datum nieuwsfeit: 13-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

WEIGERING BOUWVERGUNNING ANTONIUS MATTHAEUSLAAN 19

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

a. verzoek om vrijstellening van de Algemene Leefmilieuverordening (ALMV) voor het wijzigen van het gebruik ten behoeve van de opslag van vuurwerk op het perceel Antonius Mattheuslaan 19 te weigeren op grond van een te verwachten achteruitgang van de woon- en/of werkomstandigheden in het gebied; b. de aanvrager van de vrijstelling aan te schrijven tot het beëindigen van het gebruik en afbraak van de vijf evenementsvuurwerk-opslagkluizen; c. toe te staan dat er in de zesde kluis opslag van oudejaarsvuurwerk plaatsvindt tot een maximum van 500 kg.

Anton's Evenementenvuurwerk heeft in januari 1998 een vrijstellingsverzoek gedaan voor het wijzigen van zijn vuurwerkopslag. De capaciteit zou moeten worden verhoogd van 200 naar 2000 kg, en verder wilde de aanvrager behalve consumentenvuurwerk dat doorgaans alleen tegen het eind van het jaar aanwezig is, ook (het zwaardere) evenementenvuurwerk gaan opslaan dat door het hele jaar bij evenementen wordt gebruikt. Bij de aanvraag ontbrak een situatietekening die pas in januari 2000 werd aangeleverd. In de daaropvolgende tervisielegging is een bezwaarschrift ingediend.

Burgemeester en wethouders kunnen een vrijstelling van de Algemene Leefmilieuverordening verlenen, voor zover de gebruikswijzigingen of de bebouwing niet leiden tot achteruitgang van de woon- en/of werkomstandigheden in het gebied. Daar is hier door de opslag van evenementenvuurwerk sprake van. Bedrijvigheid in woonwijken wordt weliswaar gestimuleerd, maar alleen voor de lichtere bedrijvigheid in categorie 1 en 2 (inclusief opslag van oudjaarvuurwerk), en niet voor de ' zwaardere' bedrijven in de categorie 4 van de leefmilieuverordening, waarin de opslag van evenementenvuurwerk wordt begrepen. De toets aan de ALMV leidt dus tot een negatief besluit. Niettemin voldoet de opslag aan de huidige milieu-regelgeving (en er is daarom ook een milieuvergunning verleend). De aanvraag voor de milieuvergunning moest los van de andere overwegingen worden behandeld.

De aanvrager heeft vijf kluizen voor evenementenvuurwerk gebouwd. De zesde kluis bestaat al vele jaren. Door het ontbreken van een ontheffing van de ALMV kan ook een aanvraag om een bouwvergunning niet worden ingewilligd. De bouw is illegaal; de vijf kluizen zullen moeten worden afgebroken.

De behandeling van het vrijstellingsverzoek heeft langer geduurd dan gebruikelijk is. De aanvraag was ruim voor de ramp in Enschede in behandeling; de ramp heeft geen invloed op de feiten die aan het besluit ten grondslag liggen (nog afgezien van het feit dat de werkelijke oorzaak van de ramp in Enschede nog niet bekend is). De verplaatsing van de vijf kluizen gebeurt in goed overleg met de aanvrager.

Utrecht, 13 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie