Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Noordkant Noordbargeres in Emmen mogelijk stadspark

Datum nieuwsfeit: 13-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Emmen


Persbericht: Noordbargeres mogelijk stadspark, 13 juni 2000

Noordkant Noordbargeres mogelijk stadspark

De gemeente Emmen gaat de mogelijkheden onderzoeken om een stadspark aan te leggen in het gebied dat wordt begrensd door het Oranjekanaal, het toekomstig dierenpark op de Noordbargeres, de Hondsrugweg/Traverse, de gebouwen van de gemeente en de Waterleidingmaatschappij Drenthe en het beschermd dorpsgezicht Westenesch. Bedoeling is versterking van de visuele (groene) relatie tussen het Oranjekanaal en het stadshart te behouden en te versterken. De gemeente heeft besloten tot het aanmelden van het plan bij het StiR om subsidie te verkrijgen voor onderzoek naar een stadspark dat aan extra kwaliteitseisen kan voldoen.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat 85% van de bevolking grote waarde hecht aan groen in de stad waarbij het groen voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden bijvoorbeeld voor fietsen, skaten, zonnen, wandelen, sporten, picknicken, terwijl elementen als water en kunst de aantrekkelijkheid kunnen verhogen. In het nader onderzoek naar de inrichting van het stadspark zullen deze elementen dan ook nadrukkelijk worden meegenomen. Voor de westelijke kant van het park in de richting van het Oranjekanaal wordt een invulling onderzocht waarin natuurwaarden en cultuurhistorie kunnen worden ingebed. Ook de relatie met de waterwinning is een interessant aspect. De situering van een stadspark in dit gebied zorgt er voor dat de aanwezige archeologische sporen, het beschermde dorpsgezicht Westenesch en de drinkwaterwinning duurzaam, milieuhygiënisch en verantwoord worden beschermd. De plannen voor het stadspark worden verder ontwikkeld binnen een ruimtelijke visie op een groter gebied dat aan de noordzijde grenst aan de Frieslandroute en ten westen tot en met de bossen achter het Oranjekanaal.

Om de plannen verder te concretiserten zal er nader overleg plaatsvinden met de Waterleidingmaatschappij Drenthe, de provincie, toekomstige gebruikers als inwoners van Emmen-centrum, instellingen en organisaties. Van de middelen die voor onder meer het stadspark beschikbaar komen zal ook een deel worden aangewend voor herinrichting van van bestaande groengebieden in de woonwijken. Dit om de doelstellingen van het Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing te realiseren. In dit programma wordt voorgesteld een deel van de Emmer Es in te richten als stadspark. Vooralsnog wordt f.300.000,-- subsidie gevraagd van het StiR, de Stichting Intensief Ruimtegebruik waarmee het onderzoek wordt gefinancierd. Pas na afronding van het verkennend onderzoek kan worden bepaald wat het stadspark moet gaan kosten. De bewoners van Emmen zullen bij de voorbereidingen worden betrokken. De uitvoering van het plan is afhankelijk van medefinanciering door derden.


Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend (c)2000 Gemeente Emmen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie