Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Overijssel krijgen jaarprogramma milieu-inventarisatie

Datum nieuwsfeit: 13-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

Zwolle, 13 juni 2000

GS NEMEN KENNIS VAN JAARPROGRAMMA MILIEU-INVENTARISATIE

Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn geïnformeerd over de stand van zaken rond het jaarprogramma milieu-inventarisatie. De milieu-inventarisatie wordt uitgevoerd door de provincie en houdt zich bezig met het inventariseren, karteren en interpreteren van veldgegevens van de natuur in Overijssel. Hierbij ligt de nadruk op onderzoek naar flora, vegetatie en broedvogels.

Dit jaar vindt weidevogelkatering plaats in de polders Mastenbroek en Gennerbroek. Daarnaast vindt de derde herhalingsronde van het Provinciaal weidevogelmeetnet plaats. Het flora en vegetatieonderzoek richt zich in 2000 op Noord-Overijssel, de Sallandse Heuvelrug en de polder Blankenham.
In 1999 is flora- en vegetatieonderzoek uitgevoerd in Salland. In totaal is 340 km2 in kaart gebracht. Een deel van dit gebied is begrensd als milieubeschermingsgebied. In dit gebied had de kartering als doel de oorspronkelijke situatie vast te leggen. In Twente zijn een aantal gebieden gekarteerd op weidevogels evenals het agrarische gebied ten oosten van Staphorst. De dichtheid van de vogels bleek aan de lage kant. Bijzonder was het hoge aantal van de Geelgors nabij Staphorst. De Geelgors is een bedreigde diersoort die vooral in een cultuurlandschap met zandwegen voorkomt.
In 1982 is gestart met de kartering. Inmiddels is ongeveer 230.000 hectare op flora en vegetatie geïnventariseerd, hetgeen 72 procent van het landelijk gebied van Overijssel omvat. Het onderzoek naar broedvogels richt zich sinds 1995 op de weidevogelgebieden. Van 1984 tot 2000 is in totaal een oppervlakte van 180.000 hectare gekarteerd. De gegevens worden voor een groot aantal toepassingen gebruikt, zoals begrenzingen, tracéstudies, toetsing van bestemmingsplannen en het opstellen van natuurgebiedsplannen.

Nadere informatie:
team Communicatie, Bonnie van der Meer, telefoon 038 425 14 16

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie