Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van Friesland

Datum nieuwsfeit: 13-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Verslagen

Gedeputeerde Staten van 13 juni 2000


1.Gedeputeerde Staten hebben vandaag de wurklist voor de vergadering van Provinciale Staten op 5 juli, vastgesteld. Op de wurklist staan onder andere de volgende punten/voorstellen:
· Krediet voor de geleiderail langs de N355
· Realisering haltevoorziening Holwerd en carpoolplaats Twijzel · Instellen van de Provinsjale Kommisje Wenjen (en opheffen Provinciale Commissie voor de Volkshuisvesting en de Provinciale Commissie voor de Stads- en Dorpsvernieuwing)
· Ontwerp-begroting 2001 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband provincie-Wetterskip
· Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 1999 en voorstel tot vaststelling van de 8e en 10e wijziging van de begroting · Voorstel tot instemming met de Perspectiefnota 2001-2004 en voorstel tot vaststelling van de 7e en 9e wijziging van de begroting 2000 · Voortgangsrapportage Waterhuishouding 1999-2000 · Ontsluitingsstructuur Noordoost-Fryslân
· Reconstructie Betonwei-Langewyk
· Provinciale subsidieverordening Stimulering Bedrijfsvervoer · Aanbesteding financiering Haven Harlingen
· Beleggingsstatuut fonds nazorg stortplaatsen
· Witte Vlekkenregeling


2.Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met het paraatheidsplan
2000 voor het ambulancevervoer in Fryslân. Dit plan is opgesteld door de Vereniging Ziekenvervoerders Friesland (VZF). Ten opzicht van het vorige plan zijn er in vier standplaatsen wijzigingen ingevoerd: Leeuwarden, Harlingen, Dokkum en Drachten.
Vervolgprocedure: 28 juli Statencommissie Wolwêzenssaken klik
www.fryslan.nl/html-ned/teksten/body-ned-persberichten-detail.c fm?ID=307 voor meer informatie


3.Volgens de Archiefverordening provincie Friesland 1996 brengt de provinciale archiefinspectie jaarlijks een verslag uit over de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten het verslag over 1999 ter kennisgeving aangenomen. Vervolgprocedure: 28 juni Statencommissie Wolwêzenssaken Verslag is beschikbaar

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie