Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over zendmastvergunning Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over zendmasten in de gemeente haarlemmermeer
Gemaakt: 29-6-2000 tijd: 15:9

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
28 juni 2000

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de vragen gesteld door het lid Vendrik (Groen Links) aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (ingezonden 13 juni 2000).


1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank van Haarlem in een procedure tussen de gemeente Haarlemmermeer en een aantal mobiele operators (KPN, Libertel en Ben)?

1. Ja.


2. Wat betekent de uitspraak dat gemeenten een vergunning verplicht kunnen stellen voor het plaatsen van zendmasten voor het Nationaal Antenne Beleid in ontwikkeling?

2. Bij de ontwikkeling van het Nationaal Antenne Beleid werd er al vanuit gegaan dat in de huidige situatie een bouwvergunning plicht bestond voor het plaatsen van antenne installaties voor mobiele telefonie. De recente uitspraak van de rechtbank van Haarlem is een bevestiging van een eerdere uitspraak van dezelfde rechtbank in een kort geding tussen dezelfde partijen. Bij de ontwikkeling van het Nationaal Antennebeleid is de eerdere uitspraak in kort geding reeds als uitgangspunt genomen. De recente uitspraak van de rechtbank van Haarlem heeft in die zin geen invloed op de verdere beleidsontwikkeling.

3. Bent u bereid om tot een landelijke uniforme regeling te komen in overleg met lokale overheden? Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?

3. Zoals ik reeds in mijn brief van 6 april 2000 inzake de tussenrapportage Nationaal Antenne Beleid aan uw Kamer heb gemeld, is het mijn intentie om, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, duidelijke landelijke kaders te scheppen ten aanzien van de gezondheidsbescherming voor elektromagnetische velden en ten aanzien van de bouwvergunningsplicht in relatie tot antennes, en het zodanig inrichten van wet- en regelgeving dat, op zich gewenste procedures, zoveel als mogelijk aansluiten bij de praktische behoeften. Hierover vindt overleg plaats met ondermeer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal Overleg. Recent heb ik ten aanzien van het scheppen van deze kaders voorstellen gedaan aan mijn collega van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onder wiens beleidsverantwoordelijkheid de wetgeving dienaangaande valt. In de komende tijd zullen deze voorstellen in samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat worden uitgewerkt. Het resultaat daarvan zal verwerkt worden in de nota Nationaal Antenne Beleid die eind dit jaar aan uw Kamer zal worden aangeboden.

4. Is het na deze uitspraak en mede gelet op de op handen zijnde uitgifte van frequenties voor UMTS, niet mogelijk om veel eerder dan de nu voorziende datum van december 2000 het Nationaal Antenne Beleid aan de Kamer aan te bieden? Zo nee, kunt u dan uitleggen waarom het Nationaal Antenne Beleid zo'n lage prioriteit heeft in de beleidsvoorbereiding?

4. Het Nationaal Antenne Beleid heeft binnen mijn ministerie een hoge prioriteit in de beleidsvoorbereiding. Daarom wordt er gedurende de beleidsvoorbereiding tevens gewerkt aan de uitvoering van enkele onderdelen die daarvoor in aanmerking komen. Ten aanzien van de voorlichting aan gemeenten en de bevolking is reeds een hoeveelheid materiaal ontwikkeld en verspreid, alsmede de beschikbaarheid van een speciale website voor het Nationaal Antenne Beleid. Ook ten aanzien van het beschikbaar stellen van rijksobjecten als antenne opstelpunt is reeds met de uitvoering begonnen, ik verwijs hierbij ondermeer naar de proef met antennes voor mobiele telefonie op wegportalen. Daarnaast heeft reeds een eerste bijeenkomst plaatsgevonden van alle betrokken partijen, waaronder vertegenwoordigers van consumenten- en milieu organisaties, woningbouwcorporaties, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, mobiele operators, leveranciers en rijksoverheid, in het Antenneplatform. Om te komen tot een samenhangend pakket van maatregelen welke leiden tot duidelijke kaders ten aanzien van de gezondheidsbescherming op het gebied van elektromagnetische velden en ten aanzien van de bouwvergunningenplicht in relaties tot antennes, en het zodanig inrichten van wet- en regelgeving dat, op zich gewenste procedures, zoveel als mogelijk aansluiten bij de praktische behoeften, is het gevraagde advies aan de Gezondheidsraad inzake mobiele telefonie, en het Kabinetsstandpunt dienaangaande, van het grootste belang. De Gezondheidsraad zal naar alle waarschijnlijkheid een advies inzake basisstations voor mobiele telefonie begin juli uitbrengen. Voorts hecht ik aan een breed draagvlak voor het ontwikkelde beleid. Mede ter verkrijging van dit draagvlak zal het concept beleid nog een traject moeten doorlopen voordat dit beleid aan uw Kamer zal kunnen worden aangeboden. Ik ben voornemens om na het zomerreces het concept van het Nationaal Antenne Beleid te bespreken in het reeds genoemde Antenneplatform en het Overleg Orgaan Telecommunicatie en Post. Vervolgens zal het conceptbeleid worden besproken in de Rijksplanologische Commissie (RPC), in de Rijks Milieu Commissie (RMC) en vervolgens in de Raad voor de Ruimtelijke Ordening (RROM) alvorens het Kabinet een standpunt zal kunnen innemen over het Nationaal Antennebeleid. Gezien voorgaand traject zal het hoogstwaarschijnlijk niet lukken om veel eerder dan de voorziene datum van december 2000 het Nationaal Antennebeleid aan uw Kamer aan te bieden, ondanks de hoge prioriteit in de beleidsvoorbereiding.

5. Bent u bereid om zolang het Nationaal Antenne Beleid nog niet geformuleerd is, een moratorium uit te doen gaan voor het plaatsen van UMTS-antennes? Zo neen, waarom niet?

5. Ik ben niet bereid een moratorium te doen uitgaan voor het plaatsen van UMTS-antennes zolang het Nationaal Antenne Beleid nog niet is geformuleerd. Nog afgezien van het feit dat ik geen wettelijke mogelijkheden heb voor het afkondigen van een dergelijk moratorium, ontbreekt ook de rechtvaardiging voor een dergelijk zwaar middel. Gezien de doelstelling van het Nationaal Antenne Beleid, om binnen duidelijke kaders van volksgezondheid en leefmilieu, voldoende ruimte voor antenne opstelpunten te stimuleren en te faciliteren is er mijns inziens geen grond voor het nu instellen van een moratorium voor het plaatsen van antennes.

6. Wat vindt u van de opvatting dat bij de huidige gang van zaken rond het Nationaal Antenne Beleid en de voorziene uitrol van UMTS, het Nationaal Antenne Beleid gekenschetst kan worden als mosterd na de maaltijd?

6. Ik deel deze opvatting niet. Het zal tot enkele jaren na de vergunningverlening duren voordat volledige dekking van Nederland is gerealiseerd. Dit zal zowel voor de bestaande mobiele operators gelden, als voor een eventuele nieuwe operator, die nog geen GSM-net heeft in Nederland. Een Nationaal Antenne Beleid dat begin volgend jaar van kracht kan zijn, is daarbij een grote steun voor deze operators, zeker als dit een breed gedragen beleid betreft.
Met vriendelijke groet,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...