Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen NUON overname Waterbedrijf Gelderland

Datum nieuwsfeit: 13-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ


INLIJVEN WATERBEDRIJF GELDERLAND DOOR NUON

Datum: 13-06-2000

Het lid van de Tweede Kamer Leers (CDA) heeft aan de ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 11 mei 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Hebt u kennisgenomen van het bod van NUON op het Waterbedrijf Gelderland, waarbij men alle aandeelhouders (79 Gelderse gemeenten) heeft benaderd en een bedrag van ca. fl. 1000,- per aansluiting heeft geboden?

2 Wat is uw mening over dit initiatief van NUON? Deelt u de opvatting dat de drinkwatervoorziening binnen het publieke domein moet blijven en niet commercieel mag worden uitgenut?

3 Is hier niet sprake van een overbieding (mede gelet op het feit dat de prijs ver boven de intrinsieke waarde ligt) waar de consument straks de prijs voor betaalt?

4 Aan welke voorwaarden moet de overname van waterleidingbedrijven wat u betreft voldoen? Deelt u de opvatting dat 'Water bij Water' meer voor de hand ligt dan 'Water bij Elektriciteit en Gas'? En hoe kijkt u aan tegen de zgn. 'multi-ulitily-bedrijven'?

5 Welke mogelijkheden hebt u om de gewenste overname van het Waterbedrijf Gelderland door NUON eventueel te verbieden?De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft mede namens de minister van Volkskhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, drs. J.P. Pronk, deze vragen als volgt beantwoord.

1 Ja.

2 en 4 Zoals reeds aangegeven in de brief van 28 juni 1999 die door de Minister van VROM namens het kabinet aan de Tweede Kamer is gezonden, is het kabinet van mening dat de drinkwatervoorziening binnen het publieke domein dient te blijven en dat deze niet commercieel mag worden uitgenut. Dit regeringsstandpunt is tijdens het overleg van 14 oktober 1999 over de herziening van de Waterleidingwet breed gesteund door de Tweede Kamer. Overeenkomstig de toezegging van de Minister van VROM aan de Tweede Kamer wordt thans hard gewerkt aan de voorbereiding van een voorstel van wet om het overheidseigendom in de wet vast te leggen. Het kabinet gaat er dan ook vanuit dat de partijen betrokken bij een eventuele overname van de NV Waterbedrijf Gelderland (WG) door NUON zich realiseren dat bij een toekomstige privatisering van NUON, de waterdivisie buiten de privatisering dient te blijven. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien mogen niet ten laste komen van de gebonden klant. In de brief van
28 juni 1999 is aangegeven dat overnames door energiebedrijven of multi-utilities die zich bewegen richting privatisering niet past in het regeringsbeleid.

3 Als indicatie voor het bedrag voor overname is door NUON f 500 miljoen genoemd, hetgeen inderdaad neerkomt op ca. fl. 1000,- per aansluiting. Of in het geval van het bod van NUON op WG sprake is van een overbieding kan ik niet beoordelen, aangezien ik niet beschik over informatie waarmee de hoogte van dit bod wordt onderbouwd. Uitgangspunt is dat waterleidingbedrijven dienen te streven naar een kostendekkende tariefstelling. Dit houdt in dat financiering van overnames niet gebaseerd mag worden op te verwachten overwinsten. Eventuele kosten van een dergelijke overname voor de kleinverbruiker dienen zoveel mogelijk te worden beperkt. Voorkomen moet worden dat de consument meer zal moeten betalen voor hetzelfde product uitsluitend vanwege de overdracht van aandelen.

5 Er zijn thans geen wettelijke mogelijkheden om de overname van WG door NUON tegen te houden. Aangezien de aandelen van NUON nu nog in handen van overheden zijn, is er op dit moment geen sprake van strijdigheid met de in voorbereiding zijnde wetgeving ten aanzien van het overheidseigendom. Direct na het overleg met de
Tweede Kamer van 14 oktober 1999 is door de Minister van VROM aan alle aandeelhouders/overheden en alle directies van de
waterleidingbedrijven in Nederland een brief gezonden waarin het door de Tweede Kamer gesteunde regeringsbeleid nog eens onder de aandacht is gebracht. In deze brief is een wettelijke regeling met betrekking tot het overheidseigendom aangekondigd en de verwachting uitgesproken dat de aandeelhouders/overheden zullen handelen in lijn met het regeringsbeleid en de aangekondigde wetgeving. Het kabinet gaat er vanuit dat de huidige aandeelhouders van NUON en WG het door de Tweede Kamer en regering vastgestelde beleid bij hun afwegingen ter zake van een eventuele overname of fusie zullen betrekken en daarbij expliciet rekening zullen houden met de mogelijke gevolgen van de in voorbereiding zijnde wetgeving. Overigens merk ik nog op dat fusies of overnames ter toetsing aan de Mededingingswet aan de NMa voorgelegd dienen te worden. Dit geldt ook voor een eventuele overname van WG door NUON.

Ministerie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie