Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conferentie over VN-sancties tegen Irak voor kamerdebat

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Juni 2000


10 jaar sancties hebben Irak verwoest en het regime intact gelaten.

14 juni, Nieuwspoort, Den Haag; persconferentie over VN-sancties tegen Irak aan vooravond kamerdebat, inclusief voorvertoning onthullende documentaire van John Pilger.

Volgend jaar april zal het precies tien jaar
geleden zijn dat de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties met resolutie 687 een totale
economische boycot tegen Irak instelde.
Sindsdien zijn de sancties enkele malen
aangepast - zoals met de toestemming aan Irak om
een bepaalde hoeveelheid olie te verkopen waarmee voedsel gefinancieerd zou kunnen worden - maar niet
wezenlijk veranderd.

Het effect op het land en de bevolking is
desastreus geweest. Talloze onderzoeken en
journalistieke verslagen geven hetzelfde beeld.
Wat eens een welvarend land was, is nu een
Ruïne. De middenklasse is weggevaagd, de sociale
structuur is zo goed als verdwenen en bij
gebrek aan infrastructuur en medische
voorzieningen sterven mensen aan ondervoeding en
ziektes die elders op de wereld gemakkelijk te
genezen zijn. Volgens rapporten van UNICEF,
waarvan het laatste vorig jaar verscheen, zijn
een miljoen mensen gestorven als gevolg van de
sancties, waarvan de helft kinderen. De sancties
hebben aanzienlijk meer slachtoffers geëist dan
de oorlog die eraan voorafging. Ook rapporten
van de WHO en het Internationale Rode Kruis
tonen aan dat ondervoeding en massale sterfte
het directe gevolg van de sancties zijn.

De sancties werden enigszins verlicht Met het
'oil for food'-programma. Veel verschil heeft
dit echter niet uitgemaakt aangezien de controle-
commissie van de VN de import van bijna alles
verbiedt, inclusief materiaal voor ziekenhuizen
en de wederopbouw van de infrastructuur, medicijnen en auto-onderdelen.

Het Britse weekblad The Economist beschrijft de
effecten van de sancties als volgt:
"De sancties hebben het land bijna geheel
verwoest: het systeem van gezondheid en
onderwijs is bezweken; de infrastructuur is
weggeroest; de middenklasse is in armoede
weggezakt; de kinderen sterven." (The Economist 25 maart 2000)
Het beoogde doel van de sancties - het laten
buigen van het regime van Saddam Hussein - is
geen stap dichterbij gekomen. In tegendeel; er
zijn veel tekenen dat de controle van het regime
over de uitgemergelde bevolking groter dan ooit
is en dat het embargo de gelegenheid biedt om steun te moblisieren die er anders niet zou zijn. Het
gaat de elite rondom Hussein en de
Baath-partij uitstekend, mede dankzij lucratieve
inkomsten uit zwarte handel.

Het staat buiten kijf dat het regime in Irak
gruwelijk is en dat Saddam Hussein mede-
verantwoordelijk is voor de situatie waarin de
bevolking zich nu bevindt.
De conclusie kan echter alleen maar zijn dat de
economische sancties niet werken en
verstrekkende ongewenste bijeffecten sorteren.
Het is tijd om ze te beëindigen; het is immoreel
en politiek niet langer houdbaar om een heel
volk te gijzelen en te martelen in een poging
het regime van het land van gedachten te doen veranderen.
De weerstand tegen de sancties zwelt dan ook in
snel tempo aan. Drie van de vijf vaste leden van
de Veiligheidsraad zijn voor beëindiging van de
economische sancties. In de hele wereld, niet in
het minst in de Verenigde Staten, zijn ook
activiteiten en demonstraties te zien om die eis kracht bij te zetten. Ook de VN zelf ziet zich voortdurend
geconfronteerd met hoogeplaatste medewerkers die
ontslag nemen omdat ze het beleid niet
langer wensen uit te voeren. In februari van dit
jaar nam Hans Von Sponeck ontslag, coördinator
voor de humanitaire hulp in Irak. Zijn
voorganger, Denis Halliday, had eerder hetzelfde
besluit genomen, evenals Richard Butler, hoofd
van de wapeninspecteurs van de VN in Irak. Een
dag na het opzienbarende besluit van Von
Sponeck, stapte Jutta Burghardt op, de
vertegenwoordigster van het
wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties
in Bagdad. Scott Ritter stapte eerder al op als wapeninspecteur van de VN in Irak.
Het Europees Parlement heeft in april een motie
aangenomen waarin om opschorting van de sancties
gevraagd wordt. Ook 70 Amerikaanse Congresleden hebben Clinton hiertoe opgeroepen. Secretaris-Generaal van de VN, Kofi
Annan, heeft opgeroepen om het sanctie-beleid te
"heroverwegen".

Twee grootmachten zijn de drijvende krachten
achter zowel de economische sancties als de
voortdurende militaire acties. De Verenigde
Staten voorop, steevast gevolgd door Groot-
Brittannïe. Maar Nederland speelt in dit geheel
een heel bijzondere rol. Sinds vorig jaar is Nederland voorzitter van de Veiligheidsraad. Nederland is een van de weinige landen die het keiharde beleid van de VS en
Groot-Brittannië steunen en verdedigen. Binnen
de veiligheidsraad zijn de vaste leden China,
Frankrijk en Rusland voor opschorting van de
sancties. Daarnaast is Nederland direct
betrokken bij de uitvoering van de sancties, in
de vorm van het voorzitterschap van het Irak-
Sanctiecommissie van de Veiligheidsraad door Peter van Walsum. Van Walsum heeft zich tot nu toe een regelrechte havik getoond, die het gevoerde beleid op alle vlakken verdedigt.
In plaats van de helpende hand te bieden aan de
Verenigde Staten die in toenemende mate
geïsoleerd komt te staan, zou Nederland een
constructieve rol moeten en kunnen spelen bij
het opschorten van de sancties en zoeken naar
andere wegen. Een oproep van de Nederlandse
volksvertegenwoordigers aan minister Van Aartsen
en commissievoorzitter Van Walsum, zou een goede
eerste stap in die richting betekenen.

De gerenommeerde journalist John Pilger heeft
zojuist een documentaire gemaakt, Paying the Price, Killing the Children of Iraq, over de achtergronden en gevolgen van de sancties. Deze werd kort geleden uitgezonden door de Britse tv- zender Channel 4.

Op woensdag 14 juni zal een voorvertoning van de
documentaire plaatsvinden in Nieuwspoort. Journalisten, parlementsleden en andere belangstellenden worden uitgenodigd om de film te zien. De vertoning begint om 14.30 uur in de Frits van der Poel-zaal

Aansluitend zal om 16.00 een persconferentie belegd worden met Voormalig hoofd van het Humanitaire Programma in Irak Denis Halliday en Phyllis Bennis. Zij is medewerkster van het onderzoeksnetwerk Transnational Institute,
en heeft onder meer de leiding gehad over
een aantal bezoeken van leden van het Amerikaanse Congress aan Irak om de gevolgen van de sancties te analyseren. Bennis schreef onder meer de boeken Calling The Shots (over de invloed van de VS op de VN) en het recent verschenen Iraq
Under Siege.

Op dezelfde dag - 14 juni - zal van 18.00-19.00 een (besloten, dus alleen voor kamerleden toegankelijke) speciale sessie van de commissie Buitenlandse Zaken van de 2e Kamer plaatsvinden. Genodigde experts zullen daar aanwezig zijn, zoals Denis Halliday, Phyllis Bennis en wellicht ook de opgestapte wapeninspecteur Scott Ritter.

Wij hopen dat u op de persconferentie aanwezig
kunt zijn. Indien u van tevoren meer informatie
wenst te ontvangen, kunnen wij u een map met recente artikelen toesturen.
Ook bestaat er de mogelijkheid om afzonderlijke
afspraken te maken met Phillys Bennis en Dennis Halliday. Indien wij behulpzaam kunnen zijn met contact te leggen met andere experts die op dit moment niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn, doen wij dat met plezier.

Indien gewenst kunnen wij u daarnaast een kopie
van John Pilger's documentaire op video doen
toekomen. In de persmap vindt u tevens een lijst met recent verschenen boeken en andere bronnen over de kwestie, die gedeeltelijk ook bij ons verkrijgbaar zijn. Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
Transnational Institute
Roberta Cowan-Press Officer
Paulus Potterstraat 20

1071 DA Amsterdam
tel. 020-6626608
fax 020-6757176
mobile: 06 15 220 131
(roberta.cowan@tni.org)
www.tni.org

De vertoning in Nieuwspoort wordt georganiseerd
door TNI, XminY Solidariteitsfonds en
Documentaireprogramma Club Index.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie