Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoeksrapport verloop fusie van Utrechtse werkbedrijven

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

ONDERZOEKSRAPPORT VAN VERLOOP OVER FUSIE VAN UTRECHTSE WERKBEDRIJVEN

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de resultaten van het onderzoek naar het functioneren van de organen betrokken bij de fusie van de Stichting Utrechtse Werkbedrijven. De resultaten zijn vastgelegd in het onderzoeksrapport van de heer mr. E.J. Verloop. De heer Verloop concludeert in zijn rapport dat de beslissing om de uitvoering van de sociale werkvoorziening op afstand te zetten van het gemeentebestuur en om een omslag te maken naar een meer bedrijfsmatig ingerichte organisatie plausibel was en nog steeds is. In zijn algemeenheid oordeelt Verloop echter, dat de voorbereiding van het fusieproces op essentiële onderdelen onvoldoende is geweest.

Het rapport gaat uitgebreid in op de aanloopperiode van de fusie. Kernpunt van de ontstane moeilijkheden ligt in het feit dat de voorbereiding tot fusie sterk te wensen overliet, de fusie gelijk liep met een ingrijpende en nog niet gerealiseerde reorganisatie, terwijl de directie niet zwaar genoeg was voor haar taak. Dit is door alle betrokkenen onvoldoende erkend. Het rapport bevestigt het beeld dat de directie met name in 1998 gefaald heeft in de informatieverstrekking aan Algemeen Bestuur (AB) en Raad van Commissarissen (RvC). Ook bevestigt het rapport dat de RvC en het AB snel en adequaat hebben opgetreden vanaf het moment dat de problemen gemeld waren.

Volgens het rapport kunnen overheidsbelangen die in een bedrijf zijn ondergebracht, heel goed gewaarborgd worden wanneer deskundig toezicht via een Raad van Commissarissen wordt uitgeoefend en de verplichtingen van het bedrijf ten aanzien van de doelstellingen van de overheid in een goed contract zijn verankerd. Bestuurlijke aanbeveling van Verloop is dan ook om de stichting op te heffen en de gemeente 100% aandeelhouder te maken van de BV. Teneinde de maatschappelijk-sociale belangen veilig te stellen en de directie bij te staan met kennis en ervaring op het specifieke gebied van de arbeidsvoorziening voor bijzondere groepen werknemers - een taak die slechts ten dele past bij de Raad van Commissarissen - kan een Adviesraad ingesteld worden. Deze adviesraad zou uit drie tot vijf deskundigen kunnen bestaan, die de directie bijstaan en bijvoorbeeld twee maal per jaar bijeenkomen, en die via het jaarverslag van hun meningen en bevindingen verslag uitbrengen aan zowel de directie en de raad van Commissarissen als aan de gemeente. Op deze wijze kan de gemeente zeer wel aan haar zorgplicht ten aanzien van de maatschappelijke doelstelling van het bedrijf voldoen, dubbele functies vermijden en ruim afstand houden.

Mr. Verloop heeft het onderzoek naar het functioneren van de bestuursorganen van Utrechtse Werkbedrijven gedaan in opdracht van het college van burgemeester en wethouders. Het college wil na de zomervakantie een standpunt innemen over de consequenties van het rapport. Eerst wil het college de reactie op het rapport van het Algemeen Bestuur en de raad van Commissarissen afwachten. Ook wil het college juridisch advies vragen, zowel over de bestuurlijke constellatie als de bestuursrechtelijke aspecten van de uitvoering van de WIW (Wet Inschakeling Werkzoekenden) en de WsW (Wet Sociale Werkvoorziening).

Utrecht, 14 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie