Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College Emmen biedt de Raad jaarverslag aan

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Emmen


Persbericht: College biedt jaarverslag aan, 14 juni 2000

Voordelig saldo 1999 f. 7,4 miljoen
College biedt jaarverslag aan Raad aan

Het college van B en W biedt het concernjaarverslag 1999 ter vaststelling aan aan de raad. Het concernjaarverslag bestaat uit een verslagdeel en de jaarrekening. Met dit jaarverslag legt het college verantwoording af aan de raad over het voorgenomen en gevoerde beleid van 1999.

Evenals in 1998 is de ontwikkeling van de werkelijke uitgaven en inkomsten op de voet gevolgd door middel van managemant- en bestuursrapportages. De jaarrekening laat een voordelig saldo zien van f. 7,464 miljoen. Een deel daarvan, f. 4,174 miljoen wordt toegevoegd aan de vrije algemene reserve (VAR); f. 3,29 miljoen krijgt andere bestemmingen, zoals:


* f. 230 duizend ten behoeve van de voorstellen uit de Voorjaarsnota 2000, inhoudend een toevoeging aan de budgettaire algemene reserve (BAR) in verband met alternatieve invulling aan de taakstelling land- en tuinbouw.

* f. 2 miljoen wordt gestort in de reserve stedelijke vernieuwing,
* f. 300 duizend wordt aangewend voor de voorziening ter bestrijding van het nog aanwezige verlofstuwmeer

* f. 265 duizend voor de voorziening voormalig personeel
* reservering van f. 245 duizend van het Rijk terugontvangen scholingsaftrek, voor te verwachten opleidings- en ontwikkelingskosten op basis van de nota O&P
* een reservering van f. 250 duizend voor inhuur van capaciteit i.v.m. achterstand aanvragen bouwvergunningen.
Het college verwacht voor het jaar 2000 een financiële beheersing dat in de lijn ligt van het afgelopen jaar. B en W streven o.a. naar een gezonde, reële en transparante begroting en een weerstandsvermogen van voldoende omvang, het vergroten van het volume nieuw beleid en een verandering van een financiële cultuur door het voeren van een gedegen en consistent financieel beleid. De gunstige economische situatie, in relatie tot het gemeentefonds stemt het college hoopvol de gestelde doelen te kunnen realiseren.


Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend (c)2000 Gemeente Emmen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie