Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspraakavond Vreeswijk-Zuid Nieuwegein

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nieuwegein

Informatie-/inspraakavond Vreeswijk-Zuid op 14 juni (6 juni)

De commissie Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Volkshuisvesting (REV) is op 30 mei akkoord gegaan met de start van het inspraaktraject voor het uitwerkingsvoorstel Vreeswijk-Zuid. Daartoe wordt op 14 juni een informatie-/inspraakbijeenkomst georganiseerd voor inwoners en andere betrokkenen uit de wijk. De bijeenkomst wordt gehouden in zalencentrum St. Jan aan de Dorpsstraat
58. Het programma start om 20.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst worden de voorstellen voor de uitwerking van de Ontwikkelingsvisie Vreeswijk voor de Dorpsstraat-Oude Sluis en omgeving toegelicht. De voorstellen zijn gericht op de volgende onderwerpen: de detailhandel, horeca, toerisme, parkeer en vervoer en het gebied ten zuiden van de Molenstraat. Per onderwerp wordt een aantal maatregelen voorgesteld. Het college vindt het belangrijk dat de maatregelen in samenhang en als een totaalpakket worden uitgevoerd. Een goede herinrichting van de openbare ruimte kan volgens het college niet los worden gezien van een duidelijke verkeers- en parkeerafwikkeling in het gebied. Een consequentie hiervan is dat de gemeente bereid moet zijn te investeren, maar ook dat van de inwoners van Vreeswijk een financiële bijdrage wordt gevraagd. Om tot een goede parkeeroplossing te komen wordt voorgesteld een blauwe zone in te voeren. Het parkeren wordt daarmee gekoppeld aan een tijdslimiet. Voor huishoudens in het gebied die een parkeerplaats willen in de blauwe zone wordt een jaarlijkse bijdrage van f 200,- à f 250,- berekend. Langparkeerders wordt een gratis alternatief geboden op loopafstand. De inspraakreacties worden meegenomen bij het innemen van een standpunt over de plannen en maatregelen die worden voorgesteld. Vervolgens wordt dat standpunt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bewoners van het gebied en andere betrokkenen ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor de bijeenkomst op 14 juni. Vanaf 19.30 uur is de zaal in het zalencentrum St. Jan geopend en om 20.00 uur start het programma. De parkeermogelijkheden in de omgeving zijn beperkt. Daarom is het raadzaam lopend of met de fiets te komen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie