Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Lisse

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse


MededelingenAANVRAAG VERGUNNING COFFEESHOP

Mainstream b.v. heeft een aanvraag om vergunning ingediend voor het exploiteren van een coffeeshop in het pand Heereweg 151/153 te Lisse. Voordat de burgemeester een beslissing neemt op de aanvraag, is een ieder in de gelegenheid zijn of haar mening (zienswijze) over deze aanvraag te geven.

De aanvraag om vergunning ligt van 16 tot en met 30 juni a.s. ter inzage op de afdeling Bestuurszaken en Juridische Zaken van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn mening geven over deze aanvraag. De brief moet worden gericht aan de burgemeester van Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse. Iedereen die al een brief heeft geschreven over deze aanvraag, hoeft dat niet opnieuw te doen. De reeds ontvangen brieven worden betrokken bij de beslissing op de aanvraag om vergunning.

WELZIJN

De hoogte van uw uitkering

De hoogte van uw uitkering is onder meer afhankelijk van uw gezinssituatie. Een uitkering voor een echtpaar is hoger dan de uitkering voor een alleenstaande (ouder).

Als u een alleenstaande (ouder) bent is uw uitkering opgebouwd uit een basisuitkering en een gemeentelijke toeslag. De hoogte van deze toeslag (10% of 20% van het minimumloon) is afhankelijk van uw gezins- en woonsituatie en is vastgelegd in de gemeentelijke bijstandsverordening.

Bent u gehuwd of wordt u aan een echtpaar gelijkgesteld, dan is de bijstand gelijk aan het wettelijk minimumloon. Deze uitkering kan, afhankelijk van gezins- en woonsituatie, worden verlaagd met 10% of 20%. Ook dit is vastgelegd in de gemeentelijke bijstandsverordening.
De bijstandsnormen voor personen van 21 jaar tot 65 jaar zijn per 1 januari 2000:

echtpaar: 2.170,63 per maand

alleenstaande ouder: 1.519,44 per maand (basisnorm)
alleenstaande: 1.085,32 per maand (basisnorm)
Alleenstaanden en alleenstaande ouders kunnen daarnaast een maximale toeslag van 434,13 per maand ontvangen.

De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief 5,3% vakantietoeslag/geld. Iedere maand wordt 5,3% van uw uitkering gereserveerd als vakantiegeld en dit geld wordt ieder jaar in de maand juni of in de maand waarin uw uitkering wordt beëindigd aan u uitgekeerd.

De normbedragen voor bijstandscliënten jonger dan 21 en ouder dan 64 jaar wijken af van de hierboven genoemde bedragen. Als u hierover informatie wilt hebben kunt u terecht bij de afdeling Sociale Zaken en Volksgezondheid, telefoon (0252) 433 131.

BOUWEN EN WONEN

Telefonische enquête over woningbehoefte

Binnenkort gaat adviesbureau Companen uit Arnhem in opdracht van de gemeente een onderzoek uitvoeren naar de woningbehoefte onder inwoners van Lisse. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag welke woning burgers bij verhuizing wensen zodat de gemeente meer inzicht krijgt in de woonwensen van haar inwoners.

De komende weken gaat het bureau een aantal inwoners telefonisch benaderen. Deze personen krijgen vragen voorgelegd over hun huidige woning, eventuele verhuisplannen en hun gewenste woning.

Wordt u telefonisch benaderd door Companen? Wij vragen u vriendelijk uw medewerking te verlenen aan de enquête. Dit is immers belangrijk voor een verantwoorde toekomstige ontwikkeling van de gemeente.

Betonrot schoorsteenafdekplaten componisten- en schildersbuurt

De componistenbuurt en de schildersbuurt in de wijk Poelpolder zijn in de jaren zestig en zeventig gebouwd. Het is vanzelfsprekend dat bepaalde onderdelen van de woningen na enkele decennia moeten worden vervangen of gerenoveerd.

Kortgeleden constateerden wij dat de betonnen afdekplaten van de gemetselde schoorstenen op de daken in sommige gevallen zijn aangetast door betonrot. Het gevolg hiervan is dat flinke brokstukken van de randen van deze platen loslaten en via het dak op de straat of in de tuinen terecht komen. Wij sluiten niet uit dat dit ook bij de schoorsteen van uw woning kan gebeuren.

Betonrot is géén ziekte of schimmel. Betonconstructies worden in de regel versterkt met stalen staven, de zogenaamde wapening. Zo ontstaat gewapend beton. Als het goed is, is dit een sterke, waterdichte constructie. Het verschijnsel dat de wapening in het beton toch vochtig wordt, en als gevolg daarvan gaat roesten, noemt men betonrot. Door de roestvorming zet het staal iets uit. Deze uitzetting gaat met zo'n enorme kracht gepaard dat er stukken beton van de constructie afspringen. De schoorsteenplaten hebben ruim dertig jaar weer en wind verdragen. Het is op zich niet verwonderlijk dat dit soort problemen zich nu gaan voordoen.

De gemeente heeft de algemene taak om toezicht te houden op de technische staat van de bebouwing. Wij adviseren de eigenaren/bewoners van de woningen in bovenvermelde buurten de afdekplaat van de schoorsteen door een ter zake kundige te laten inspecteren op eventuele gebreken.

Als eigenaar van een woning bent u aansprakelijk voor schade en letsel die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud. Indien u geen eigenaar van de woning bent, verzoeken wij u de eigenaar op het bovenvermelde te attenderen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, telefoon (0252) 433 170.

Aanvragen

Aanvragen om bouw- en/of sloopvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:

´t Lange Rack 1 t/m 17 - plaatsen vlonders Meer en Duin 7 - slopen bedrijfspand
Meer en Duin 7 - bouwen bedrijfspand
Vennestraat 13 - 15 - gedeeltelijk slopen bedrijfspand

Deze plannen kunt u elke ochtend tussen 8.30 uur en 12.30 uur inzien. Het is in dit stadium niet mogelijk hiertegen bezwaren in te dienen

Voorgenomen vrijstellingen

Heereweg 407 en 409 - bouw twee woningen
Het bouwplan ligt van 16 juni t/m 29 juni 2000 ter inzage.
Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 29 juni 2000 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.
Mendeldreef 179 - vergroten woning (serre) ´t Lange Rack 8 - plaatsen tuinhuis
3e Poellaan 3 - vergroten woning
Vuursteeglaan 9 - veranderen van een bibliotheekgebouw tot onderwijsgebouw

De bouwplannen liggen van 16 juni t/m 13 juli 2000 ter inzage.

Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 13 juli 2000 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.
Besluiten

Verleende bouw- en/of sloopvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

Heereweg 306 - slopen van asbesthoudende plinten Kanaalstraat 203 - bouwen van een kas
Kanaalstraat 203 - slopen van een garage Heereweg 454 - gedeeltelijk slopen van een woning Waterman 59 - bouw dakkapel achterzijde Rosa Spierstraat 32 - vergroten woning Heereweg 312 - vergroten woning
3e Poellaan 24 - vergroten woning

Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.

DIVERSEN

Open dag Vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek"
Zaterdag 17 juni van 10:00 14:00 uur bent u van harte welkom op de open dag van het Vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek" (VAB) aan de ´s-Gravendamseweg 77 in Voorhout. De open dag van het VAB staat in het teken van afvalpreventie en hergebruik.

Nadat de directeur de dag heeft geopend, kunt u kijken naar de film Afval in de Duin- en Bollenstreek die u op een leuke manier de weg laat zien die het afval dat u scheidt aflegt naar hergebruik. Verder kunt u een kijkje nemen in de overlaadgebouwen van het VAB die normaal gesproken gesloten zijn voor publiek. De gemeentelijke reinigingsdienstmedewerkers geven demonstratie en uitleg van inzamelwagens en op de milieumarkt krijgt u een gratis zak compost om thuis te gebruiken. Tenslotte is er voor kinderen een voorstelling van marionettentheater Jakkes om 11.00 uur en 12.30 uur.

Collecte

Aan de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) is een collectevergunning verleend voor 11 tot en met 17 juni 2000. Van 18 tot en met 24 juni a.s. heeft de Maag Lever Darm Stichting vergunning om te collecteren.


Lisse, 14 juni 2000

Burgemeester en wethouders van Lisse

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...