Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Lisse

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse


MededelingenAANVRAAG VERGUNNING COFFEESHOP

Mainstream b.v. heeft een aanvraag om vergunning ingediend voor het exploiteren van een coffeeshop in het pand Heereweg 151/153 te Lisse. Voordat de burgemeester een beslissing neemt op de aanvraag, is een ieder in de gelegenheid zijn of haar mening (zienswijze) over deze aanvraag te geven.

De aanvraag om vergunning ligt van 16 tot en met 30 juni a.s. ter inzage op de afdeling Bestuurszaken en Juridische Zaken van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn mening geven over deze aanvraag. De brief moet worden gericht aan de burgemeester van Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse. Iedereen die al een brief heeft geschreven over deze aanvraag, hoeft dat niet opnieuw te doen. De reeds ontvangen brieven worden betrokken bij de beslissing op de aanvraag om vergunning.

WELZIJN

De hoogte van uw uitkering

De hoogte van uw uitkering is onder meer afhankelijk van uw gezinssituatie. Een uitkering voor een echtpaar is hoger dan de uitkering voor een alleenstaande (ouder).

Als u een alleenstaande (ouder) bent is uw uitkering opgebouwd uit een basisuitkering en een gemeentelijke toeslag. De hoogte van deze toeslag (10% of 20% van het minimumloon) is afhankelijk van uw gezins- en woonsituatie en is vastgelegd in de gemeentelijke bijstandsverordening.

Bent u gehuwd of wordt u aan een echtpaar gelijkgesteld, dan is de bijstand gelijk aan het wettelijk minimumloon. Deze uitkering kan, afhankelijk van gezins- en woonsituatie, worden verlaagd met 10% of 20%. Ook dit is vastgelegd in de gemeentelijke bijstandsverordening.
De bijstandsnormen voor personen van 21 jaar tot 65 jaar zijn per 1 januari 2000:

echtpaar: 2.170,63 per maand

alleenstaande ouder: 1.519,44 per maand (basisnorm)
alleenstaande: 1.085,32 per maand (basisnorm)
Alleenstaanden en alleenstaande ouders kunnen daarnaast een maximale toeslag van 434,13 per maand ontvangen.

De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief 5,3% vakantietoeslag/geld. Iedere maand wordt 5,3% van uw uitkering gereserveerd als vakantiegeld en dit geld wordt ieder jaar in de maand juni of in de maand waarin uw uitkering wordt beëindigd aan u uitgekeerd.

De normbedragen voor bijstandscliënten jonger dan 21 en ouder dan 64 jaar wijken af van de hierboven genoemde bedragen. Als u hierover informatie wilt hebben kunt u terecht bij de afdeling Sociale Zaken en Volksgezondheid, telefoon (0252) 433 131.

BOUWEN EN WONEN

Telefonische enquête over woningbehoefte

Binnenkort gaat adviesbureau Companen uit Arnhem in opdracht van de gemeente een onderzoek uitvoeren naar de woningbehoefte onder inwoners van Lisse. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag welke woning burgers bij verhuizing wensen zodat de gemeente meer inzicht krijgt in de woonwensen van haar inwoners.

De komende weken gaat het bureau een aantal inwoners telefonisch benaderen. Deze personen krijgen vragen voorgelegd over hun huidige woning, eventuele verhuisplannen en hun gewenste woning.

Wordt u telefonisch benaderd door Companen? Wij vragen u vriendelijk uw medewerking te verlenen aan de enquête. Dit is immers belangrijk voor een verantwoorde toekomstige ontwikkeling van de gemeente.

Betonrot schoorsteenafdekplaten componisten- en schildersbuurt

De componistenbuurt en de schildersbuurt in de wijk Poelpolder zijn in de jaren zestig en zeventig gebouwd. Het is vanzelfsprekend dat bepaalde onderdelen van de woningen na enkele decennia moeten worden vervangen of gerenoveerd.

Kortgeleden constateerden wij dat de betonnen afdekplaten van de gemetselde schoorstenen op de daken in sommige gevallen zijn aangetast door betonrot. Het gevolg hiervan is dat flinke brokstukken van de randen van deze platen loslaten en via het dak op de straat of in de tuinen terecht komen. Wij sluiten niet uit dat dit ook bij de schoorsteen van uw woning kan gebeuren.

Betonrot is géén ziekte of schimmel. Betonconstructies worden in de regel versterkt met stalen staven, de zogenaamde wapening. Zo ontstaat gewapend beton. Als het goed is, is dit een sterke, waterdichte constructie. Het verschijnsel dat de wapening in het beton toch vochtig wordt, en als gevolg daarvan gaat roesten, noemt men betonrot. Door de roestvorming zet het staal iets uit. Deze uitzetting gaat met zo'n enorme kracht gepaard dat er stukken beton van de constructie afspringen. De schoorsteenplaten hebben ruim dertig jaar weer en wind verdragen. Het is op zich niet verwonderlijk dat dit soort problemen zich nu gaan voordoen.

De gemeente heeft de algemene taak om toezicht te houden op de technische staat van de bebouwing. Wij adviseren de eigenaren/bewoners van de woningen in bovenvermelde buurten de afdekplaat van de schoorsteen door een ter zake kundige te laten inspecteren op eventuele gebreken.

Als eigenaar van een woning bent u aansprakelijk voor schade en letsel die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud. Indien u geen eigenaar van de woning bent, verzoeken wij u de eigenaar op het bovenvermelde te attenderen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, telefoon (0252) 433 170.

Aanvragen

Aanvragen om bouw- en/of sloopvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:

´t Lange Rack 1 t/m 17 - plaatsen vlonders Meer en Duin 7 - slopen bedrijfspand
Meer en Duin 7 - bouwen bedrijfspand
Vennestraat 13 - 15 - gedeeltelijk slopen bedrijfspand

Deze plannen kunt u elke ochtend tussen 8.30 uur en 12.30 uur inzien. Het is in dit stadium niet mogelijk hiertegen bezwaren in te dienen

Voorgenomen vrijstellingen

Heereweg 407 en 409 - bouw twee woningen
Het bouwplan ligt van 16 juni t/m 29 juni 2000 ter inzage.
Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 29 juni 2000 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.
Mendeldreef 179 - vergroten woning (serre) ´t Lange Rack 8 - plaatsen tuinhuis
3e Poellaan 3 - vergroten woning
Vuursteeglaan 9 - veranderen van een bibliotheekgebouw tot onderwijsgebouw

De bouwplannen liggen van 16 juni t/m 13 juli 2000 ter inzage.

Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 13 juli 2000 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.
Besluiten

Verleende bouw- en/of sloopvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

Heereweg 306 - slopen van asbesthoudende plinten Kanaalstraat 203 - bouwen van een kas
Kanaalstraat 203 - slopen van een garage Heereweg 454 - gedeeltelijk slopen van een woning Waterman 59 - bouw dakkapel achterzijde Rosa Spierstraat 32 - vergroten woning Heereweg 312 - vergroten woning
3e Poellaan 24 - vergroten woning

Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.

DIVERSEN

Open dag Vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek"
Zaterdag 17 juni van 10:00 14:00 uur bent u van harte welkom op de open dag van het Vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek" (VAB) aan de ´s-Gravendamseweg 77 in Voorhout. De open dag van het VAB staat in het teken van afvalpreventie en hergebruik.

Nadat de directeur de dag heeft geopend, kunt u kijken naar de film Afval in de Duin- en Bollenstreek die u op een leuke manier de weg laat zien die het afval dat u scheidt aflegt naar hergebruik. Verder kunt u een kijkje nemen in de overlaadgebouwen van het VAB die normaal gesproken gesloten zijn voor publiek. De gemeentelijke reinigingsdienstmedewerkers geven demonstratie en uitleg van inzamelwagens en op de milieumarkt krijgt u een gratis zak compost om thuis te gebruiken. Tenslotte is er voor kinderen een voorstelling van marionettentheater Jakkes om 11.00 uur en 12.30 uur.

Collecte

Aan de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) is een collectevergunning verleend voor 11 tot en met 17 juni 2000. Van 18 tot en met 24 juni a.s. heeft de Maag Lever Darm Stichting vergunning om te collecteren.


Lisse, 14 juni 2000

Burgemeester en wethouders van Lisse

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie