Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.woensdag 14 juni 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 14 juni om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het mondelinge vragenuur plaats. Hierbij is de volgende vraag aan de orde (onder voorbehoud):
- van de heer Eurlings (CDA) aan minister Korthals (Justitie) over de berichten over het USD-rapport over de XTC-handel. Hierna stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van algemeen overleggen tussen:

-de vaste Commissie voor Justitie met minister Korthals (Justitie) over de omgangsregeling voor kinderen na een scheiding (dit overleg had plaats op woensdag 24 mei jongstleden);
-de vaste Commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën met minister Zalm (Financiën) en staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de gevolgen van de fiscalisering van de omroepbijdrage in relatie tot de financiering van lokale en of regionale omroepen (dit algemeen overleg had plaats op woensdag 31 mei jongstleden);

-de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat met staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over onder meer de voortgang van het deltaplan Grote Rivieren inzake rivierdijkversterkingen en maaswerken (dit algemeen overleg had plaats op dinsdag 18 april jongstleden).
Ten slotte debatteert de Kamer over de wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet. Dit wetsvoorstel beoogt onder meer duidelijkheid te scheppen over de mogelijkheid om voor een ouderdomspensioen te kiezen in plaats van een nabestaandenpensioen. Daarnaast wordt bij pensioenvoorzieningen het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het verbod op onderscheid naar burgelijke staat duidelijker vastgelegd.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 15.30 tot ca. 17.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de zevende voortgangsrapportage Westerscheldetunnel en over de nieuw te bouwen brug bij Kampen.
Justitie en Rijksuitgaven: 16.00 tot ca. 18.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals en staatssecretaris Cohen (beiden Justitie) over de tweede voortgangsrapportage Contourennota inzake de modernisering van de rechtelijke organisatie.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 16.00 tot ca. 18.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over maatregelen die tot doel hebben de controle op bestuurlijke uitgaven inzichtelijker te maken.

Verkeer en Waterstaat: 17.30 tot ca. 19.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de afwikkeling van het faillissement van het vervoersbedrijf Flevo Ferries.
BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 09.30 uur Thorbeckezaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 uur Troelstrazaal

Agenda: procedure.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 13.30 - Thorbeckezaal
Agenda: procedure.

Financiën: 15.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 16.30 uur Klompézaal

Agenda: procedure.

Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 17.00 tot ca. 18.00 uur Wttewaal van Stoetwegenzaal
Agenda: gesprek met een delegatie van de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland over de nota Detailhandel en Winkelambacht.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 17.15 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: procedures.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 18.30 uur Wttewaal van Stoetwegenzaal

Agenda: gesprek met de commissie Wijffels over het profiel en de samenstelling van de Onderwijsraad voor de komende vier jaar.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie ontvangen vanaf 9.30 uur een delegatie van het IKV over de situatie van terugkerende vluchtelingen in Srebrenica (Klompézaal).

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 17.00 uur een parlementaire delegatie uit Benin (1e Commissiekamer).

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 18.00 uur een delegatie van het Transnational Institute over sancties tegen Irak (Klompézaal).

VOORZITTER

De Voorzitter, mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven, neemt vanaf 10.00 uur deel aan een discussie over het functioneren van managers bij de Rijksoverheid in het kader van de Managementdag Rijksdienst 2000 (Nederlands Congrescentrum Den Haag).

VOORZITTER DUITSE BUNDESTAG BEZOEKT TWEEDE KAMER

De voorzitter van de Duitse Bundestag, de heer Wolfgang Thierse, brengt vanaf 14.45 uur een bezoek aan de Tweede Kamer. De heer Thierse wordt ontvangen door de Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven. Aansluitend vindt een gesprek plaats met leden van de Commissies voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken uit beide Kamers (Eerste Commissiekamer/Den Uylzaal).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie