Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-besluit Wet milieubeheer gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

ONTWERP-BESLUIT

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

V.O.F. Concordia Kartonnage, voor een inrichting voor het verwerken van kartonnen platen tot div. eindproducten op het adres Hoorn 37 te Ede WM/2000-004

Marandi, chocolade/suikerwerkfabrief B.V., voor een chocolade/suikerwerkfabriek op het adres Klomperweg 69 te Lunteren WM/2000-013

BESLUITEN

Op 8 juni 2000 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

Verpleeghuis De Halderhof, voor een verpleeghuis voor lichamelijk gehandicapte bewoners met technische dienst en wkk-installatie op het adres Boerhaavelaan 1-7 te Bennekom WM/1999-166

E.J. Hazeleger, voor een constructiebedrijf op het perceel Hoge Valkseweg 45 te Lunteren WM/1999-191

Jan Dokter, voor een motorenzaak/werkplaats-showroom op het adres Maanderweg 15 te Ede WM/2000-006

MELDING (van wijzigingen in het bedrijf zonder toename van de milieubelasting).

Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van E. van Harn, Heremeyersteeg 11 te Ede. Blijkens de kennisgeving wordt de veebezetting verminderd met 6 vleesvarkens. HW-92-439

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten.
Een ieder kan tot 14 juli 2000 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 7 juli 2000 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedach­ tewisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 04 69.

Adres indienen bedenkingen
: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Geheimhouding
: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van de besluiten.
Tot 28 juli 2000 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, door:


- degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
- degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;
- enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn brengen tegen het ontwerp-besluit.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 28 juli 2000. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

INZAGE

De stukken van bovenvermelde melding en ontwerp-besluiten kunnen - m.u.v. dinsdag 20 juni - tot 14 juli 2000 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 28 juli 2000 en wel elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag bovendien tot 20.00 uur. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien. Adres inzage: Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede.Ede, 14 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie