Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie inzake capaciteit rechtsprekende macht

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie inzake capaciteit rechtsprekende macht
Gemaakt: 26-6-2000 tijd: 10:31


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 juni 2000

Geachte heer/mevrouw,

In aanvulling op mijn brief van 26 april 2000, kenmerk 5026574/800, geef ik hierbij, naar aanleiding van daarover gerezen vragen, een nadere toelichting op de betekenis van de formatiegegevens van de rechtsprekende macht.

In de bovengenoemde brief heb ik als bijlage een overzicht gevoegd van de indicatieve formatie en feitelijke bezetting van de rechtsprekende macht en het ondersteunende personeel. De indicatieve formatie geeft kort gezegd weer hoeveel fte's (full-time equivalents) in principe door de gerechten 'gekocht' kunnen worden met het beschikbaar gestelde budget. Ik gebruik hier het begrip 'in principe' omdat in de berekening van de indicatieve formatie

uitgegaan wordt van de gemiddelde kosten (de zogenaamde 'middensom') die met een fte rechtsgeleerd personeel danwel ondersteunend personeel

gemoeid zijn. Het behoort tot de managementverantwoordelijkheid van de rechterlijke colleges om op basis van eigen inzichten goedkoper danwel

duurder personeel in te huren. Afhankelijk van bijvoorbeeld de bestaande

personeelsopbouw binnen een gerecht kan men er toe over gaan om jonger personeel aan te trekken en zo de kosten lager te houden dan de middensom. Dit gegeven verklaart de verschillen die u in de bijlage bij de genoemde brief aantreft tussen de 'indicatieve formatie' en de 'feitelijke bezetting'. Het inhuren van goedkoper personeel leidt dan immers tot meer fte's dan de

indicatieve formatie aangeeft en het aantrekken van duurdere medewerkers tot minder fte's dan de door ons becijferde indicatieve formatie. Dit heeft zowel betrekking op het rechtsgeleerd als ondersteunend personeel. Bij beide categorieën kunnen zich dus afwijkingen tussen de indicatieve formatie en feitelijke bezetting voordoen.

Het is van belang om de keuze van de personeelsopbouw aan de gerechten te laten. Deze moet immers zoveel mogelijk afgestemd zijn op de lokale situatie, waarbij niet alleen de bestaande personeelsopbouw van belang is, maar ook de ontwikkeling in zaaksoorten en de kennis die daarvoor nodig is, de unieke kenmerken van zaken bij bijvoorbeeld instanties als de Centrale Raad van Beroep en bijvoorbeeld de ondernemingskamer in Amsterdam. Dit brengt mij gelijk op de status van het Besluit maximale aantallen rechters. In dit besluit wordt per rechterlijk college het maximaal toegestane aantal rechters geregeld.

Voor de praktijk heeft dit Besluit zijn betekenis verloren. Het zal zo spoedig mogelijk worden ingetrokken.

De gegevens over de indicatieve formatie in mijn brief van 26 april
2000 heb ik desverzocht aan de commissie verstrekt. Als 'stuurinformatie' worden deze gegevens door mij niet gebruikt. Hiervoor staan mij gegevens over de budgetten gerelateerd aan de output ter beschikking. Uiteindelijk gaat het daar immers om: dat de gerechten op een vergelijkbaar productiviteitsniveau hun werklast afwikkelen. Door mij worden jaarlijks met de gerechten afspraken gemaakt over de aantallen zaken die worden

afgehandeld, afgezet tegen het door mij beschikbaar gestelde budget. Eerder heb ik u op de hoogte gesteld van het nieuwe werklastsysteem (Lamicie) waarmee op basis van normtijden berekend kan worden hoeveel tijd en daarmee geld nodig is om zaken op een verantwoorde wijze af te doen. Met ingang van 2000 vindt de registratie van de zaken conform dit nieuwe systeem plaats. Dit is een omvangrijke operatie. Het jaar
2000 staat dan ook in het teken van een verdere verbetering van de registratie, zodat de betrouwbaarheid en volledigheid van de beschikbare gegevens is gewaarborgd. Daarnaast worden dit jaar de tijdschrijfonderzoeken waarmee de normtijden worden gevalideerd afgerond. Ik kan u dan ook medio 2001 de eerste volledige
jaarcijfers presenteren waarmee het mogelijk is om op basis van objectief gemeten gegevens te becijferen hoeveel middelen nodig zijn om de beoogde productie te leveren. Hiermee kan dan de indicatieve formatie berekend

worden die met de beschikbare middelen 'gekocht' kan worden. Over de

gebruikswaarde van deze indicatieve formatiegegevens verwijs ik u naar het begin van deze brief.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie