Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over vervoer gevaarlijke stoffen per spoor

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen14.006 vragenformulier 14 juni 2000

Gemaakt: 14-6-2000 tijd: 15:


2990012540

Vragen van het lid Stellingwerf (RPF) aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. (Ingezonden 14 juni 2000)


1

Welke gevaarlijke stoffen (gassen, gifstoffen, explosieve stoffen) worden in Nederland per spoor vervoerd?


2

Op welke trajecten vindt dat vervoer plaats, of als die vraag makkelijker te beantwoorden is, op welke trajecten vindt dat vervoer niet plaats?


3

Wie is verantwoordelijk voor de informatievoorziening over het in de eerste vraag bedoelde vervoer?


4

In hoeverre en op welk moment kunnen de regionale hulpverleningsdiensten inzicht hebben in welk vervoer op welk moment over welk tracé plaats vindt?


5

Hebben de regionale hulpverleningsdiensten, die voor de rampenbestrijding langs de verschillende spoorwegtracés verantwoordelijk zijn, nog steeds geen directe en exacte informatie over wat er op welk moment over de door hun werkgebied lopende spoortracés aan gevaarlijke stoffen wordt vervoerd? Geldt datzelfde voor de stilstaande wagons op rangeerterreinen? 1)


6

Zo ja, wordt hierdoor de mogelijkheid om adequate hulpverlening tot stand te brengen niet onnodig bemoeilijkt c.q. wordt een tijdige hulpverlening zo niet onnodig gefrustreerd? Gaan via de eerder door u aangegeven wijze van informatieverstrekking 1) kostbare minuten verloren alvorens de rampenbestrijding en hulpverlening een aanvang kunnen nemen?


7

Is de huidige wijze van informatieverstrekking aan regionale hulpverleningsdiensten over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor niet veel te gedateerd? Kan b.v. wel voldoende worden ingesprongen op van het gebruikelijke patroon afwijkende transporten b.v. ingeval van door storingen ontstane omleidingen?


8

Bent u bereid zodanige maatregelen te treffen dat de, bij spoortracés optredende ongevallen met gevaarlijke stoffen, verantwoordelijke hulpverleningsdiensten vooraf zijn geïnformeerd over wat er op welk moment over die tracé aan gevaarlijk vervoer plaats vindt? 2)


9

Kan daarbij ook worden bepaald dat de exacte treinsamenstelling bij de hulpverleningsdiensten vooraf bekend is zodat bij een ongeval precies bekend is welke maatregelen waar moeten worden getroffen? 3)


10

Kunt u deze vragen beantwoorden voordat op 22 juni a.s. het overleg over de Noord Oost Verbinding van de Betuwelijn plaats vindt zodat deze informatie bij dat overleg kan worden betrokken?

Zie schriftelijke vragen van 18 februari 1998, kamerstuknummer
97980939.

Het moet via geautomatiseerde gegevensverwerking mogelijk zijn deze informatie via standaardprocedures op elk gewenst moment van de dag bij de regionale hulpverleningsdiensten te krijgen.

De mogelijkheid waarop door de regering in antwoord op eerder gestelde schriftelijke vragen d.d. 18 februari 1998 werd gewezen, nl. dat op elke wagon een papier is bevestigd waarop te lezen is wat in de wagon zit niet adequaat is. Bij brand is dergelijke informatie immers niet meer af te lezen.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie